Podatek dochodowy

Jedną z najważniejszych decyzji, jaką musi podjąć przedsiębiorca podczas zakładania firmy, jest wybór formy opodatkowania. Wpływa ona na to jak wysoki jest podatek dochodowy oraz określa, w jaki sposób prowadzone są rozliczenia. Warto dobrze przemyśleć tę kwestię, bo ewentualnej zmiany można dokonać tylko raz do roku.


JAK WYBRAĆ FORMĘ OPODATKOWANIA?


Ogólnie, forma opodatkowania decyduje o sposobie, w jaki przedsiębiorca wylicza podatek dochodowy, a co za tym idzie wysokość podatku. Podczas wyboru formy opodatkowania należy uwzględnić profil działalności, wysokość planowanych przychodów i kosztów oraz możliwości skorzystania z ulg.

Formę opodatkowania wybiera się zaznaczając w formularzu CEIDG-1 odpowiednią opcję w punkcie 18 (w przypadku karty podatkowej należy również dołączyć PIT-16). Przepisy oferują cztery możliwości:
 • zasady ogólne,
 • podatek liniowy,
 • kartę podatkową,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.
Przedsiębiorcy najczęściej decydują się na pierwszą z wymienionych powyżej możliwości.

Podatek dochodowy w prostym i szybkim programie do księgowości? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i kontaktuj się z księgowymi bez żadnych limitów!

Program do samodzielnej księgowości

30 dni za darmo. Bez zobowiązań!

ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH


Zasady ogólne to najczęściej wybierana forma opodatkowania i na niej skupia się ten artykuł. Wśród najważniejszych zalet tego modelu należy wymienić brak ograniczeń jeśli chodzi o specyfikę działalności i stosunkowo niską stawkę podatku (18%) obejmującą dochody do kwoty 85 528 zł. W przypadku przekroczenia tej sumy, nadwyżka jest objęta podatkiem w wysokości 32%.

Oprócz elastyczności i stosunkowo niskiej stawki podatkowej, zaletą zasad ogólnych jest możliwość rozliczania kosztów firmowych oraz fakt, że podatek płaci się tylko, jeżeli uzyskuje się przychód. Ponadto, przedsiębiorca może rozliczać się wspólnie z małżonkiem i korzystać z ulg podatkowych. 

Jeżeli dochód nie przekroczy 3091 zł, przedsiębiorca nie płaci podatku dochodowego, gdyż ta kwota jest zwolniona z podatku.

ROZLICZENIA OPARTE NA KPIR


Przedsiębiorcy, którzy korzystają z zasad ogólnych (ale także podatku liniowego), prowadzą KPiR, czyli ewidencję, która pozwala wyliczać zaliczki na podatek dochodowy. Podatkowa Księga Przychodów i Rozchodów (KPiR) to prosta i przejrzysta ewidencja, w której zapisuje się wszystkie zdarzenia gospodarcze następujące w firmie – zarówno przychody jak i koszty.

W KPiR zapisuje się daty, w których nastąpiły przychody i koszty, kwoty, a także komentarze i uwagi. Każde zdarzenie gospodarcze ma swój numer porządkowy. Ewidencja zawiera także sumy wszystkich przychodów i kosztów z danego okresu.

JAK WYLICZYĆ ZALICZKĘ NA PODATEK DOCHODOWY?


Aby wyliczyć zaliczkę na podatek dochodowy trzeba ustalić podstawę opodatkowania, czyli przychód pomniejszony o koszty. Od tej podstawy oblicza się 18%. W związku z tym, warto regularnie dodawać możliwie dużo kosztów firmowych, gdyż koszty obniżają zaliczkę do zapłaty. Aby dany wydatek stał się kosztem firmowym musi zostać poniesiony w celu uzyskania przychodu lub utrzymania źródła przychodu. Do tej kategorii można więc zaliczyć naprawdę sporo kosztów.

Oprócz tego, obliczając podatek dochodowy pod uwagę bierze się także kwotę wolną od podatku oraz składki ZUS (np. składkę zdrowotną odejmuje się wprost od podatku). Podatek dochodowy opłaca się w formie miesięcznej lub kwartalnej. Z tego obowiązku przedsiębiorca powinien się wywiązać się do 20 dnia następnego miesiąca lub kwartału, a więc np. podatek za czerwiec powinno się opłacić do 20 lipca (w przypadku miesięcznych rozliczeń).

 

PODATEK DOCHODOWY ROZLICZAJ CO MIESIĄC LUB KWARTAŁ


Większość polskich przedsiębiorców rozlicza podatek dochodowy co miesiąc. Warto wiedzieć, że jest inna opcja – rozliczenie kwartalne, które ma sporo zalet. Dzięki kwartalnemu rozliczaniu podatku dochodowego płacisz zaliczki co 3 miesiące, dzięki czemu środki, które musiałbyś wpłacić jako zaliczkę pozostają dłużej do Twojej dyspozycji, umożliwiając finansowanie bieżących wydatków i inwestycji.

Decydując się na kwartalne opłacanie zaliczek, mali podatnicy powinni zawiadomić o tym urząd skarbowy, w terminie do 20 lutego. Zaliczki kwartalne należy wpłacić do skarbówki w terminie do 20 dnia każdego miesiąca następującego po danym kwartale – czyli do:
 • 20.04 – za I kwartał
 • 20.07 – za II kwartał
 • 20.10 – za III kwartał
 • 20.01 – za IV kwartał

ROZLICZAJ PODATEK DOCHODOWY W INFAKT.PL


Jesteś samodzielnym przedsiębiorcą? Sprawdź Program do Księgowości od inFaktu. Aplikacja pomoże Ci w dopilnowaniu terminów opłacania zaliczek i usprawni pracę Twojej firmy. To innowacyjna usługa pozwalająca prowadzić księgowość na własną rękę w intuicyjnym programie online, ze wsparciem zespołu księgowych. 

Program na podstawie wprowadzonych przychodów (tzn. wystawionych faktur) i dodanych kosztów generuje:
 • KPiR,
 • deklaracje podatkowe,
 • rejestry.
Rozliczenia dostępne są 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu – wystarczy tylko komputer z dostępem do Internetu.

Załóż konto i wypełnij dane księgowe, aby sprawdzić Program do Księgowości. Dzięki temu otrzymasz 30-dniowy okres testowy i przekonasz się, że to szybka, wygodna i intuicyjna usługa online.

Podatek dochodowy w programie do księgowości idealnie dopasowanym do potrzeb Twojej firmy? Sprawdź inFakt.pl i dołącz do przeszło 380 tys. przedsiębiorców, którzy już nas wybrali.

Program do samodzielnej księgowości

30 dni za darmo. Bez zobowiązań!

Poleć artykuł:
2015-10-22

Podobne artykuły

Co to jest podatek dochodowy i co obejmuje jego ewidencja?
Podatek dochodowy najprościej mówiąc jest obowiązkowym świadczeniem, które jest pobierane zarówno od osób fizycznych jak i osób prawnych, na rzecz państwa.
Co to jest karta podatkowa?
Karta podatkowa jest niczym innym jak zryczałtowaną formą opodatkowania działalności gospodarczej, w której przypadku nie łączy się dochodów z innymi dochodami.
Wybór formy opodatkowania
Załóżmy, że w sierpniu 2011 r. zdecydowaliśmy się otworzyć naszą działalność gospodarczą. Ponieważ zaszły zmiany dotyczące zgłaszania nowej firmy w urzędzie skarbowym warto dowiedzieć się, w jakim terminie powinno się na przykład dokonywać wyboru formy opodatkowania.
Załaduj więcej artykułów
Jakie stawki obowiązują przedsiębiorców, którzy rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?
Tutaj dowiesz się, jakie stawki obowiązują przedsiębiorców, którzy rozliczają się ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
Odpowiedź na to kiedy powstaje obowiązek podatkowy jest sprawą dość złożoną. Dlaczego? Ponieważ konieczne w tej sytuacji jest dokładne zapoznanie się z artykułami ustawy o podatku od towarów i usług, a zwłaszcza z artykułami opisującymi wyłączenia od ogólnie przyjętych reguł.
Do kiedy musisz wpłacać zaliczki na podatek, jeśli opodatkowany jesteś na zasadach ogólnych?
Tutaj dowiesz się, do kiedy musisz wpłacać zaliczki na podatek, jeśli opodatkowany jesteś na zasadach ogólnych.
Ulgi podatkowe
Ulgi podatkowe pozwalają zmniejszyć podatek dochodowy za dany rok. Mogą z nich korzystać zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorcy.
Formularze podatkowe
Formularze podatkowe służą do właściwych rozliczeń przedsiębiorcy z państwem. Składanie ich we właściwych terminach to jeden z podstawowych obowiązków.
Podatek dochodowy online
O ile niektórzy przedsiębiorcy nie muszą opłacać VAT-u lub instalować kasy fiskalnej, o tyle opłacanie podatku dochodowego to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Co za tym idzie, każda firma musi znaleźć sposób, aby sobie z tym poradzić. Podatek dochodowy najwygodniej obliczać w programie online.
Ulga podatkowa
Ulga podatkowa to różne zwolnienia, odliczenia, obniżki lub zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub kwoty podatku. Najwięcej z nich przysługuje osobom na zasadach ogólnych.
Co to jest podatek liniowy?
Podatek liniowy bywa określany podatkiem dla zamożnych, ponieważ jego opłacalność jest ściśle powiązana z wysokością dochodów. Przechodząc na tę formę opodatkowania trzeba jednak wziąć pod uwagę nie tylko zarobki, ale także kilka innych kwestii. Co to jest podatek liniowy i kiedy staje się opłacalny?
Roczne zeznania podatkowe
Zobacz czy możesz złożyć zeznanie roczne przez internet. Sprawdź jakie dokumenty musisz wypełnić.
Podatek dochodowy internetowo
Prowadząc firmę podatek dochodowy można rozliczać na własną rękę, np. z użyciem zeszytu i kalkulatora lub arkusza kalkulacyjnego. Nie jest to jednak najlepszy sposób, gdyż może prowadzić do błędów. Podatek dochodowy najwygodniej rozliczać internetowo, w prostym i szybkim programie online.
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest jedną z form opodatkownia działalności gospodarczej. Zastosowanie tej formy polega na obliczaniu podatku od przychodu. Zobacz!
Rozliczenie podatkowe
Rozliczenia podatkowe to obowiązek każdego przedsiębiorcy. Większość wykorzystuje do tego celu KPiR, zaś podatnicy VAT muszą także rozliczać i płacić VAT.
Skala podatkowa
Skala podatkowa to opcja rozliczania podatku dochodowego według dwóch stawek podatku - 18 i 32%. Stosowanie ich zależy od kwoty osiągniętego dochodu. Dochód powyżej 85 528 zł trzeba opodatkować stawką 32%.
Progi podatkowe
Progi podatkowe dotyczą osób i firm rozliczających się na zasadach ogólnych. Próg decyduje o tym, jaką stawkę podatku można płacić. Obecnie w Polsce funkcjonują dwa progi uzależnione od kwoty dochodu. Jakiej?
Informacja podatkowa
Informacja podatkowa pozwala w prosty sposób dowiedzieć się szczegółów dotyczących przepisów, a zwłaszcza podatku dochodowego i VAT-u. Warto z niej korzystać zawsze wtedy, gdy pojawiają się wątpliwości.
Kwota wolna od podatku 2015
Będąc jedną z najniższych w Europie od wielu lat budzi spore kontrowersje. W Polsce przysługuje jedynie korzystającym z zasad ogólnych. Nie mają na nią szans osoby, które wybrały podatek liniowy, ryczałt czy kartę podatkową. Co jeszcze kryje kwota wolna od podatku 2015 r.?
Podatek dochodowy 2015
Podatek dochodowy jest obowiązkowym świadczeniem pieniężnym na rzecz państwa. O tym jak konkretnie jest wyliczany decyduje wybrana forma opodatkowania. Wyjaśniamy z czym wiąże się podatek dochodowy 2015 r.
Powstanie obowiązku podatkowego
Przy prowadzeniu działalności gospodarczej, a także przy właściwie większości przeprowadzanych przez nas transakcji, Państwo wymaga od nas odprowadzenia części naszych przychodów do budżetu centralnego lub lokalnego.
Podatek liniowy zalety i wady
Wielu przedsiębiorców rozpoczynających i kontynuujących działalność gospodarczą zastanawia się nad wyborem rozliczania dochodu w oparciu o skalę podatkową lub podatek liniowy.
Jaką formę opodatkowania wybrać?
Każda osoba, która podjęła decyzję o rozpoczęciu pracy zarobkowej w formie działalności gospodarczej musi stanąć przed bardzo poważną decyzją a mianowicie jaką formę opodatkowania wybrać dla rejestrowanej działalności gospodarczej.

inFakt mobile

inFakt jest już dostępny w wersji mobile!

Mobilne fakturowanie i księgowość inFakt na iPhone’a
"Aplikacja mobilna inFakt, to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców, które wprowadza naprawdę mobilną księgowość"
inFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone
"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"
Nowa aplikacja do fakturowania na Androida od inFakt
"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"

Realni księgowi

Każdy klient Ogólnopolskiego Biura Rachunkowego ma dedykowaną księgową lub księgowego, który zajmuje się obsługą jego firmy. Przedsiębiorca ma do dyspozycji bezpośredni numer telefonu i adres e-mail do swojego księgowego.
Adam Cygan Księgowy inFakt
Zatrudniamy księgowych, kadrowych, specjalistów ds. podatków oraz doradców.

Księgowi są do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 22 oraz w soboty i niedziele.
Specjalizacje
Obsługa firm świadczących usługi za granicą
Obsługa leasingów, kredytów
Specjalizacja w obsłudze firm świadczących usługi programistyczne

Liczy się Twój biznes!

Poznaj historie osób korzystających z inFakt.
Odkryłem przypadkiem inFakt i okazało się, że jest dużo wygodniej i dużo prościej, jeśli mamy dostęp do aplikacji z każdego komputera.
Michał Ostrowski Kierowca, Przedsiębiorca
W inFakcie podoba mi się, że chociaż wszystko jest elektroniczne i korzystam przez internet, to gdzieś tam z tyłu są żywi ludzie i fajnie jest mieć możliwość zadzwonienia i konsultacji, kiedy jest jakiś problem.
Paweł Jońca Grafik, Ilustrator
Jestem fanem prostych interfejsów. A inFakt jest dobrze przygotowany pod kątem usability. Zrozumiałem go bez żadnego czytania instrukcji. Ma przewagę nad konkurencją, ponieważ jest prosty i bardzo szybko można się go nauczyć.
Artur Kurasiński Bloger, Przedsiębiorca

Współprace redakcyjne

Gościnne publikacje ekspertów inFakt w mediach

Magia kosztów firmowych, czyli jak płacić niższy podatek dochodowy?

Podczas gdy samozatrudnienie jako takie wzbudza dyskusję zwolenników i przeciwników, nie ulega wątpliwości, że rozliczanie kosztów to duży plus prowadzenia firmy. Pracownik na etacie nie ma takiej opcji. Wystarczy podejmować przemyślane decyzje zakupowe, a podatek dochodowy do zapłaty znacznie się obniża. Jak to działa?

Jak składki ZUS zmniejszają podatek dochodowy?

Dla sporej części polskich przedsiębiorców składki ZUS to jedyne zobowiązanie na rzecz państwa, które nie ma związku z przychodami firmy. Przez pierwsze 24 miesiące przedsiębiorca płaci za siebie przeszło 400 zł, a później nawet ponad 1000 zł miesięcznie. Warto wobec tego wiedzieć, że kwota dla ZUS-u ma wyraźny wpływ na podatek dochodowy – obniża go.

Indywidualna interpretacja podatkowa zabezpieczeniem przedsiębiorcy

Stopień skomplikowania polskiego prawa niejednokrotnie sprawia, że przedsiębiorcy mają trudności z jego stosowaniem w praktyce. Istnieje jednak sposób, by uchronić się przed przykrymi konsekwencjami niezrozumienia obowiązujących przepisów. To tzw. indywidualna interpretacja podatkowa, która pozwala rozwiać wątpliwości, co do właściwego sposobu postępowania.