Jakie środki trwałe można amortyzować? Czym jest amortyzacja jednorazowa?

Amortyzacja środków trwałych może być kłopotliwym zagadnieniem dla wielu przedsiębiorców, którzy nie są pewni, jak powinni rozliczyć się z zakupionego sprzętu. A to kwestia o tyle istotna, że nierozerwalnie związana z prowadzeniem działalności gospodarczej. Co zatem należy o niej wiedzieć?

CO PODLEGA AMORTYZACJI?

W myśl przepisów amortyzacja środków trwałych to rozłożenie w czasie kosztów związanych z wprowadzeniem do przedsiębiorstwa określonych składników majątku. Odnosi się to do zakupów środków trwałych, jak również wartości niematerialnych i prawnych. Do środków trwałych należą:
 • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 • maszyny, urządzenia i środki transportu,
 • inne przedmioty o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok.
Z kolei do wartości niematerialnych lub prawnych zalicza się choćby licencje na oprogramowanie komputerowe.Ważne przy amortyzacji jest przede wszystkim ustalenie wartości początkowej danej rzeczy. Wartość ta ma istotne znaczenie dla ustalenia wysokości opodatkowania podatkiem dochodowym. 
Za wartość początkową przeważnie uznaje się cenę nabycia lub wytworzenia. Czasem przyjmuje się także cenę rynkową, która jest możliwa do uzyskania za podobny składnik majątku.Nie wiesz z czym wiąże się amortyzacja środków trwałych? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i bez żadnych limitów kontaktuj się z księgowymi, którzy Ci w tym pomogą!

Księguj samodzielnie

Przetestuj za darmo Program do Księgowości.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ AMORTYZACJI JEDNORAZOWEJ

Amortyzacja środków trwałych wymaga również ustalenia wysokości odpisów. Dokonuje się ich w stosunku do tych wydatków, których wartość początkowa jest wyższa niż 3 500 zł. Amortyzacji środków trwałych dokonuje się w oparciu o jedną z dwóch metod amortyzacji: liniowej (tzw. metoda stałych odpisów) lub degresywnej. 
Cały proces trwa tak długo, aż cała wartość początkowa środka trwałego zostanie zaliczona do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne. Aby odliczenia były prawidłowe należy poprawnie ustalić stawkę amortyzacyjną.Jeżeli jednak przedmiot ma wartość niższą niż wspomniane 3 500 zł, a jest środkiem trwałym lub należy zgodnie z przepisami do wartości niematerialnych i prawnych to przedsiębiorca również może go amortyzować. 
Wobec środków trwałych, których wartość początkowa jest równa lub niższa od tej kwoty można dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego odpisując 100% wartości początkowej (nie dotyczy to samochodów osobowych). Odpisu takiego dokonuje się w miesiącu, w którym przekazano wydatek do użytku lub w miesiącu następnym.Należy także wiedzieć, że amortyzacji dla celów podatkowych nie podlegają m.in. grunty, dzieła sztuki i eksponaty.

AMORTYZACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W INFAKT.PL

Szukasz odpowiedniego sposobu umożliwiającego łatwe rozliczanie amortyzacji środków trwałych? Wypróbuj Program do Księgowości inFakt.pl. Decydując się na jego wybór można sprawnie dodawać nowe składniki majątku do ewidencji środków trwałych, dzięki temu amortyzacja dolicza się do kosztów sama. 
Wymaga to jedynie wypełnienia prostego formularza, w którym trzeba wybrać np.:
 • rodzaj środka trwałego,
 • metodę i stawkę amortyzacji,
 • datę przyjęcia do użytkowania,
 • wartość początkową.
inFakt automatycznie wylicza kwoty odpisów amortyzacyjnych i włącza je do kosztów firmowych przez odpowiedni okres.Oczywiście po dodaniu środka trwałego w inFakcie, dane o nim zapisują się w ewidencji środków trwałych. Aby wyświetlić listę trwałych składników majątku wystarczy kliknąć w link „Środki trwałe”. Wówczas można przejrzeć szczegółowe informacje o środkach trwałych – w tym celu trzeba kliknąć w nazwę składnika majątku umieszczonego w zakładce „Lista Środków Trwałych i Wartości Niematerialnych i Prawnych”.Zdecyduj się na Program do Księgowości zakładając konto dzięki poniższemu formularzowi, a następnie wypełnij dane księgowe, aby przetestować działanie aplikacji. W ciągu 30 dni darmowego okresu testowego przekonasz się, że to szybka, wygodna i intuicyjna usługa online. 
Amortyzacja środków trwałych w programie do księgowości idealnie dopasowanym do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do przeszło 320 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl. Sprawdź koniecznie!

Księguj samodzielnie

Przetestuj za darmo Program do Księgowości.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Wiceprezes Zarządu inFakt Sp. z o.o.

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą. Od początku kariery zawodowej pracował jako programista. Obecnie jest Dyrektorem Technologicznym działu IT (CTO). W życiu kieruje się słowam Michaela Douglasa – „It’s not about the money – it’s about the game”.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"