Deklaracja VAT-IM

Co to jest deklaracja VAT – IM?

Jeżeli nasze przedsiębiorstwo czy też działalność gospodarcza wiążą się z importem towarów i dóbr, warto dowiedzieć się w jaki sposób w takich przypadkach rozliczać się z podatku VAT. Deklaracją, która będzie interesowała w takim przypadku jest formularz VAT – IM. Czym jest ten formularz? Jest to deklaracja importowa dla podatku od towarów i usług. Co jest podstawą prawną tej właśnie deklaracji? Jest nią artykuł 33b, ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług. 

Szukasz prostego i szybkiego programu do księgowości? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i kontaktuj się z księgowymi bez żadnych limitów!

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Kto i kiedy składa deklarację VAT – IM?

Bardzo wielu przedsiębiorców trudni się importem produktów, towarów i dóbr w wymiarze wewnątrzwspólnotowym. Kto w takim razie ma obowiązek złożenia deklaracji VAT – IM? Przede wszystkim osobami, które składają deklaracje VAT – IM są podatnicy z Polski. Jak jednak rozumie c to stwierdzenie? Czy chodzi o to, że siedziba podatnika VAT mieści się w Polsce? Otóż nie. Siedziba podatnika może być zarejestrowana za granicą, chodzi tutaj bowiem o to, gdzie dokonują się czynności objęte opodatkowaniem. Jeżeli ma to miejsce na terenie naszego kraju, a podatnik nie posiada siedziby w naszym kraju – wówczas i tak musi się rozliczyć z podatku VAT – może to zrobić wypełniając formularz deklaracji VAT – IM.

Natomiast z jakimi terminami podatnik musi się liczyć jeżeli jest zobowiązany do złożenia deklaracji VAT – IM? Deklarację VAT – IM składa się w terminie do 16 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu importu towarów, nie później jednak niż przed złożeniem deklaracji VAT – 7 za okres rozliczeniowy. Czy jest to wobec tego jednoznaczne ze stwierdzeniem, że deklaracja VAT – 7 i jednocześnie VAT – IM mogą być składane przez podatnika VAT mającego siedzibę na terenie naszego kraju? Otóż, deklaracja VAT – IM jest składana w przypadku rozliczania importu towarów zgodnie z podstawą prawną tej deklaracji, czyli art. 33b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku, czyli w przypadku stosowania przez podatnika z tytułu importu towarów pojedynczego pozwolenia . Podatnik, który posiada to pozwolenie może składać zgłoszenia celne w państwie, w którym ma siedzibę, mimo że towary znajdują się na terenie innego państwa. 

Jak poprawnie wypełnić deklarację VAT – IM?

Deklaracja VAT – IM składa się z sześciu części, oznaczonych literami: A, B, C, D, E oraz F. Zanim jednak rozpoczniemy wypełniania poszczególnych części deklaracji VAT – IM, nie możemy zapomnieć o kilku szczegółach, które ta deklaracja zawiera. Jednym z nich jest numer NIP (Numer Identyfikacji Podatkowej) podatnika VAT, który powinien być wpisany w lewym górnym rogu formularza deklaracji VAT – IM. Pod tytułem deklaracji należy także wpisać numer zgłoszenia celnego z datą, oraz uwzględnić za jaki miesiąc i rok składana jest deklaracja. Jeżeli zadbaliśmy o te szczegóły, możemy przejść do wypełniania deklaracji. 

Część A jest miejscem, gdzie wpisujemy adresata deklaracji, czyli urząd celny, w którym towary powinny być przedstawione i udostępnione do kontroli celnej. Część B z kolei powinna zawierać wszelkie wymagane dane podatnika VAT, czyli określenie, czy podatnik jest osobą fizyczną czy też prawną, oraz dane identyfikacyjne wymagane przez urząd celny, czyli pełną nazwę i numer REGON (podatnik będący osoba prawną) bądź też imię i nazwisko wraz z numerem PESEL (podatnik będący osobą fizyczną). Należy również podać wszelkie wymagane dane adresowe. 

Następnie przechodzimy do najważniejszej dla nas części, jaką jest część C, w której zawarte jest rozliczenie importu towarów. W pozycji 22 wykazujemy import towarów opodatkowanych stawką 22% lub 23%. W kolejnej pozycji, czyli w pozycji 23 wpisujemy podatek należny od tych transakcji. W pozycji 24 podatnik VAT wykazuje import towarów opodatkowanych stawką 7% lub 8%, oraz podatek należny od tych transakcji w pozycji 25. Pozycja 26 powinna zawierać import towarów opodatkowanych stawką 5%, a kolejna, czyli pozycja 27 – podatek należny od tych transakcji. I wreszcie pozycja 28 – tutaj podatnik VAT wykazuje import towarów opodatkowanych stawką 0%. W pozycji 29 podatnik wykazuje import towarów zwolnionych od podatku. Pozycja 30 jest miejscem, gdzie podatnik oblicza kwotę, jaka będzie podlegała wpłaceniu do urzędu celnego, z którym się rozliczamy w odpowiednim terminie. 

Następnie przechodzimy do części D, która w deklaracji VAT – IM stanowi informację o załącznikach. Wystarczy wpisać liczbę załączników do deklaracji VAT – IM/A. Część E jest oświadczeniem podatnika (lub osoby go reprezentującej) na temat prawdziwości wypełnionej deklaracji VAT – IM. W tej części podatnik wpisuje swoje imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres e – mail , datę wypełnienia deklaracji oraz podpis (i ewentualnie pieczątkę). Ostatnia część deklaracji VAT – IM to adnotacje dla pracowników urzędu celnego.

Program do księgowości idealnie dopasowany do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do przeszło 300 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl.

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Wiceprezes Zarządu inFakt Sp. z o.o.

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą. Od początku kariery zawodowej pracował jako programista. Obecnie jest Dyrektorem Technologicznym działu IT (CTO). W życiu kieruje się słowam Michaela Douglasa – „It’s not about the money – it’s about the game”.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App Store inFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google play Nowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"