Jakie dane musi zawierać plik JPK VAT? Czy trzeba go wysłać, jeśli była zerowa ewidencja VAT?

JPK_VAT to najważniejsza ze struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego, jako jedyna przekazywana do organów podatkowych obligatoryjnie, co miesiąc. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek jej wysyłki dotyczy także mikroprzedsiębiorców. Zobacz, czy jesteś przygotowany na wdrożenie tego rozwiązania. 

Czym jest JPK_VAT?

Jednolity Plik Kontrolny, czyli zestaw danych finansowych danej firmy za konkretny okres, został przez ustawodawców podzielony na siedem różnych struktur. Jedną z nich jest właśnie struktura JPK_VAT. Ze względu na to, że jej wysyłka będzie obowiązkowa, to właśnie ona interesuje największą liczbę przedsiębiorców. 

Jaki jest cel wprowadzenia JPK_VAT? 

Rozwiązanie to wprowadzono w celu uszczelnienia systemu podatkowego. W szczególności dotyczy to właśnie podatku VAT, który często staje się obiektem wyłudzeń czy innych nieprawidłowych działań. Standaryzacja i automatyzacja mają usprawnić kontrole, a także sprawić, że będą one bardziej skuteczne i skierowane przeciwko faktycznie nieuczciwym firmom. Organy podatkowe, uzyskując dostęp do bieżącej ewidencji VAT, będą mogły szybko sprawdzać jej zgodność z deklaracjami VAT. Szczególnie ważne są też kontrole krzyżowe, umożliwiające wykrycie niezgodności danych w ewidencjach kilku podmiotów.Chociaż wielu przedsiębiorcom wdrożenie struktur JPK wydaje się uciążliwe, warto pamiętać, że ma ono również pewne korzyści. Po pierwsze, ułatwia i przyspiesza komunikację z urzędami, nie wymaga korzystania z papierowych dokumentów. Co więcej, bardziej precyzyjne kontrole leżą w interesie uczciwych firm. Dodatkowym plusem dla wielu przedsiębiorców jest możliwość szybszego otrzymania zwrotu VAT

JPK_VAT: kogo obowiązuje?

JPK_VAT dotyczy wszystkich przedsiębiorców będących czynnymi podatnikami VAT, a także innych osób będących czynnymi VATowcami, a niebędących przedsiębiorcami. Wyjątkiem są osoby prowadzące ewidencję zakupu i sprzedaży VAT w formie papierowej. Trzeba jednak zaznaczyć, że od 1 stycznia 2018 r. rejestry VAT będą musiały być prowadzone w formie elektronicznej – obowiązek przekazywania JPK_VAT obejmie zatem wszystkich czynnych płatników tego podatku. Przypomnijmy, że podmioty zwolnione z VAT to podmioty, które nie prowadzą rejestrów VAT, a więc ich obowiązek ten nie dotyczy. Od 1 stycznia 2018 r. obowiązek przekazywania JPK_VAT obejmie ostatnią grupę – mikroprzedsiębiorców. Dziś obejmuje już duże firmy (od 1 lipca 2016 r.), a także małe i średnie przedsiębiorstwa (od 1 stycznia 2017 r.). 

Co zawiera JPK_VAT i jak wygląda? 

Struktura JPK_VAT zawiera informacje pochodzące z ewidencji zakupu i sprzedaży VAT, zapisane w ściśle określonym schemacie i układzie, w formacie XML. W pierwszej części formularza (nagłówek) znajdują się takie dane jak kod formularza, data, cel złożenia czy nazwa systemu, w którym prowadzimy ewidencję VAT. W dalszej części uzupełnimy dane identyfikujące podmiot składający JPK_VAT (podamy nasz NIP, pełny adres oraz email). W końcu przechodzimy do danych szczegółowych. Mamy tu do czynienia z następującymi częściami: struktura ewidencji sprzedaży, pole kontrolne dla ewidencji sprzedaży, struktura ewidencji zakupu i pole szczegółowe ewidencji zakupu. 

Jak wygląda wysyłka JPK_VAT? 

Przekazanie JPK_VAT powinno nastąpić zawsze do 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego ono dotyczy, bez wezwania ze strony organów podatkowych.W pliku wykazujemy dane za poprzedni miesiąc. Strukturę generujemy za pomocą odpowiedniego programu komputerowego do prowadzenia księgowości. Możemy też skorzystać z usług profesjonalnego biura księgowego czy księgowości online. Jeśli posiadamy już program księgowy, sprawdźmy, czy jest on przygotowany do obsługiwania JPK. Jeśli nie, dowiedzmy się, czy możemy go zaktualizować i jaki będzie koszt takiej aktualizacji. Musimy też pamiętać o tym, że do podpisania pliku niezbędny będzie bezpieczny podpis elektroniczny lub ePUaP

JPK_VAT a deklaracje VAT 

Pamiętajmy, że JPK_VAT należy wysyłać co miesiąc, nawet jeśli w danym okresie ewidencje będą zerowe. Dotyczy to także podatników VAT, którzy rozliczają się kwartalnie i tak też wysyłają deklaracje VAT. W tym momencie wysyłka deklaracji i JPK_VAT to dwie niezależne sprawy. Natomiast Ministerstwo Finansów planuje w niedalekiej przyszłości rezygnację z obowiązku wysyłki deklaracji VAT – wszystkie niezbędne dane miałyby być zawarte w Jednolitym Pliku Kontrolnym. Wejście tego rozwiązania w życie zależeć będzie m.in. od tego, na ile sprawdzi się JPK. 

JPK_VAT a kasa fiskalna

W przypadku sprzedaży na rzecz firmy mamy obowiązek udokumentowania jej fakturą; z kolei sprzedaż na rzecz osoby prywatnej musimy udokumentować paragonem fiskalnym. Zdarza się jednak, że dodatkowo wystawiamy fakturę dla osoby prywatnej czy paragon dla firmy. Jak ująć fakturę do paragonu w JPK_VAT? Należy pamiętać przede wszystkim, że wszystkie faktury do transakcji, które zostały udokumentowane paragonem fiskalnym, a dotyczą podmiotu gospodarczego, powinny być wykazane w ewidencji VAT, a tym samym – w strukturze JPK_VAT. Niezbędne jest również podanie NIP takiego podmiotu.Natomiast w przypadku faktury do paragonu wystawionego dla osoby fizycznej, która nie prowadzi działalności gospodarczej lub jest rolnikiem ryczałtowym, nie musimy ujmować jej w ewidencji VAT. Wystarczy uwzględnić w niej miesięczny raport z kasy fiskalnej.

Prezes Zarządu inFakt Sp. z o.o.

Pochodzący z Nowego Sącza, absolwent zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pierwsze "przedsiębiorcze szlify" zdobywał już od liceum. Chce pomagać innym przedsiębiorcom, aby prowadzenie księgowości było proste i bezproblemowe. Jego pasją jest tworzenie wartościowej organizacji, rozwijanie siebie i innych. Mąż Moniki i dumny tata Oli i Jeremiasza.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"