PIT 5L

Formularz PIT 5, czyli deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy przez lata obowiązywał jednoosobowych przedsiębiorców, a także osiągających przychody z najmu, podnajmu lub dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze. Rozliczający się liniowo mieli obowiązek składania druku PIT 5L. Jak wyglądał taki dokument?

KIEDY NALEŻAŁO SPORZĄDZIĆ PIT 5L?


Aktualnie obowiązujące przepisy obligują przedsiębiorców do obliczania i wypłacania zaliczek na podatek dochodowy. Wylicza się od dochodu rozumianego jako różnica pomiędzy wynikającymi z KPiR przychodami i kosztami ich uzyskania.

Przez szereg lat dokumentem upraszczającym całą procedurę był PIT 5 (dla rozliczających się według skali podatkowej) oraz PIT 5L (dla tych, którzy wybrali podatek liniowy).

Formularz stanowił dowód na poprawność wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy. Wprawdzie obecnie druku nie trzeba już składać to wielu przedsiębiorców w dalej go wypełnia. Dlaczego tak się dzieje? Otóż to wygodny sposób obliczania należnej zaliczki na podatek dochodowy. W razie kontroli skarbowej może także stanowić dowód potwierdzającym sposób wyliczenia należnej kwoty podatku.

Szukasz prostego i szybkiego programu do księgowości? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i kontaktuj się z księgowymi bez żadnych limitów!

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

PIT 5L – ELEMENTY FORMULARZA


W części A, B i H formularz zawiera standardowe pola, jak miejsce składania deklaracji, dane podatnika oraz informacje o prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej. Części C, D, E, F poświęcono na ustalenie dochodu/straty, odliczenie strat i składek na ubezpieczenie społeczne, dochód po odliczeniach oraz ustalenie podstawy obliczenia podatku.

Natomiast rozbudowana część G odnosi się do obliczeń należnego podatku, w tym należnej zaliczki. Po dokonaniu obliczeń, podatnikowi pozostawało podpisanie oświadczenia i przekazanie formularza właściwemu urzędowi skarbowemu.

Od 2007 roku nie ma już obowiązku składania comiesięcznych deklaracji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. Z myślą o uproszczeniu zasad rozliczania się fiskusem zrezygnowano z konieczności regularnego wypełniania m.in. deklaracji PIT 5 oraz PIT 5L.

Jednak fakt, że wycofano obowiązek składania deklaracji nie oznacza braku obowiązku odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy, czy pobranej przez płatnika zaliczki na podatek dochodowy od dokonanych wypłat.


JAKIE SĄ ZALETY KORZYSTANIA Z DEDYKOWANEJ APLIKACJI DO KSIĘGOWOŚCI?


Korzystanie z narzędzi online do księgowania ma wiele zalet w stosunku do pozostałych rozwiązań (wsparcie biura rachunkowego, samodzielne wyszukiwanie formularzy w Internecie, instalacja oprogramowania na lokalnym komputerze użytkownika). Do korzystania z programu wystarczy komputer z dostępem do Internetu.

Program umożliwia m.in. edycję i zarządzanie fakturami VAT w tym fakturami zaliczkowymi, proforma, fakturami korygującymi, pozwala też na wystawianie not korygujących. Dzięki aplikacji, użytkownik może wprowadzać ponoszone w ramach prowadzonej działalności koszty, w tym koszty eksploatacyjne, samochodowe czy związane z zakupem środków trwałych.

W programie użytkownik może także stworzyć formularz PIT 5 lub PIT 5L. W tym celu konieczne jest jedynie zapisanie w aplikacji kwoty przychodów oraz dodanie kosztów uzyskania przychodów. W oparciu o wprowadzone dane program sam utworzy dokument wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy, czyli dawny PIT-5 lub PIT-5L.

Chcesz skorzystać z możliwości, jakie daje inFakt.pl? Nic trudnego. Po prostu załóż darmowe konto i wypełnij dane księgowe, aby wypróbować Program do Księgowości. W zamian dostaniesz możliwość testowania aplikacji przez 30 dni zupełnie bez żadnych opłat.

Program do księgowości idealnie dopasowany do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do przeszło 330 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl.

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Wiceprezes Zarządu inFakt Sp. z o.o.

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą. Od początku kariery zawodowej pracował jako programista. Obecnie jest Dyrektorem Technologicznym działu IT (CTO). W życiu kieruje się słowam Michaela Douglasa – „It’s not about the money – it’s about the game”.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"