Kiedy składa się deklaracje VAT? Jaki jest termin na jej przesłanie?

Deklaracja VAT jest dokumentem składanym w urzędzie skarbowym, w którym przedsiębiorca określa wysokość podatku VAT do zapłaty lub do zwrotu. Właściwie wypełniony dokument należy złożyć w ściśle określonym terminie.

CZYM JEST DEKLARACJA VAT?

Do regularnego składania deklaracji VAT zobligowani są przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT. To dokument zawierający podsumowanie kwot podatku VAT naliczonego i należnego. Wynika z niego kwota podatku do zapłaty lub do zwrotu.Poszczególne pozycje widniejące w deklaracji należy zaokrąglić do pełnych złotych. Jeśli końcówka kwoty wynosi mniej niż 50 groszy, to trzeba ją pominąć. Z kolei, gdy końcówka kwoty wynosi lub przekracza 50 gorszy, podwyższa się ją do pełnych złotych.

Księguj samodzielnie

Przetestuj za darmo Program do Księgowości.

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.
Oczywiście deklaracja VAT powinna zostać złożona w konkretnym terminie. Przedsiębiorca musi o to zadbać do 25. dnia miesiąca, który następuje po rozliczanym okresie. W  przypadku, kiedy termin złożenia dokumentu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, to automatycznie ostatnim dniem terminu staje się kolejny dzień roboczy. W identycznym terminie przedsiębiorca zobligowany jest do zapłaty podatku VAT wynikającego z deklaracji.

RODZAJ DEKLARACJI VAT ZALEŻNY OD OKRESU ROZLICZENIA PODATKU

Co ważne, przedsiębiorców nie obowiązują jednakowe deklaracje VAT. Decydującą rolę odgrywa okres rozliczania podatku VAT. Tym samym, jeśli przedsiębiorca rozlicza się:
  • miesięcznie – ma obowiązek złożenia deklaracji VAT-7 (dokument składa się do 25. dnia miesiąca następującego po rozliczanym miesiącu),
  • kwartalnie – składa deklarację VAT-7K (przedsiębiorca musi złożyć deklarację do 25. dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale: I kwartał do 25 kwietnia, II kwartał do 25 lipca, III kwartał do 25 października, IV kwartał do 25 stycznia).
Może się jednak zdarzyć, że przedsiębiorca będzie składał inną deklarację – VAT-7D (nie dotyczy to tzw. małych podatników). To możliwe, gdy deklarację składa się w okresach kwartalnych, ale VAT opłaca każdego miesiąca. Jeżeli deklaracja VAT zawiera błędy, przedsiębiorca może dokonać jej korekty. W tym celu powtórnie wypełnia formularz uwzględniając przy tym zmiany w jego treści. Od 2016 roku przedsiębiorca nie ma już obowiązku składania oświadczenia  o przyczynie korekty.

W JAKI SPOSÓB ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ VAT?

Deklaracja VAT może być złożona na kilka sposobów. Przedsiębiorca może osobiście udać się do właściwego urzędu skarbowego, wysłać dokument pocztą bądź też skorzystać z drogi internetowej. W przypadku wyboru tej ostatniej opcji nie ma konieczności podpisywania deklaracji VAT bezpiecznym podpisem elektronicznym.Złożenie odpowiednio wypełnionego dokumentu możliwe jest poprzez stronę www.e-deklaracje.gov.pl. W formularzy podatnik powinien uzupełnić podstawowe dane dotyczące m.in. okresu rozliczeniowego, właściwego urzędu. Niezbędne jest również uzupełnienie dokumentu o pewne charakterystyczne dane podatkowe mające wpływ na wysokość kwoty do zapłaty lub zwrotu.Przepisy nie zwalniają przedsiębiorcy z obowiązku złożenia deklaracji VAT, nawet jeśli w danym okresie nie dokonał żadnej czynności podlegającej opodatkowaniu. Wyjątek odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której przedsiębiorca zawiesił prowadzenie działalności gospodarczej.

W INFAKCIE DEKLARACJA VAT GENERUJE SIĘ AUTOMATYCZNIE

Sporządzenie odpowiedniej deklaracji VAT nie musi zajmować cennego czasu przedsiębiorcy. W Programie do Księgowości inFakt.pl odpowiedni dokument tworzy się automatycznie. Wystarczy na bieżąco wystawiać faktury przychodowe oraz dodawać firmowe koszty. Posiłkując się tymi danymi, aplikacji stworzy w pełni zgodną z przepisami deklarację VAT.Skorzystanie z inFaktu możliwe jest po wcześniejszym założeniu w pełni darmowego konta. Wybierając Program do Księgowości, każdy użytkownik dostaje 30 dni okresu próbnego. Z zalet inFaktu korzysta już ponad 390 tys. przedsiębiorców. Dołącz do nich i spraw, by prowadzenie Twojej firmy stało się łatwiejsze.

Księguj samodzielnie

Przetestuj za darmo Program do Księgowości.

Hasło musi zawierać:
  • 8 znaków lub więcej
  • Małe i wielkie litery
  • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"