Formularze podatkowe

Formularze podatkowe służą przedsiębiorcom do właściwego rozliczania zobowiązań na rzecz państwa. Prowadzenie firmy oznacza bowiem konieczność rozliczania podatku dochodowego, wynagrodzeń dla pracowników, czy też kwoty VAT do zapłaty – lub do zwrotu. Służą do tego formularze podatkowe, które obowiązkowo składają polscy przedsiębiorcy.

Poniżej prezentujemy wybrane najpopularniejsze formularze podatkowe, które powinien znać każdy przedsiębiorca.

PIT-36

Formularz PIT-36 to zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym. Przy jego pomocy rozliczają się podatnicy prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych (18% i 32%). Muszą go również wypełnić osoby, które uzyskały przychody:

 • z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze,
 • od których były obowiązane samodzielnie opłacać zaliczki na podatek, z pracy za granicą,
 • z innych źródeł opodatkowanych na ogólnych zasadach ogólnych, od których nie miały obowiązku odprowadzania zaliczek.

Druku PIT-36 nie może złożyć osoba rozliczająca się metodą liniową (dla niej przeznaczony jest PIT-36L).

Zeznanie roczne PIT-36 należy złożyć do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. W przypadku, gdy termin składania deklaracji przypada na sobotę lub na dzień wolny od pracy deklarację można złożyć w kolejny dzień roboczy. Jeżeli przedsiębiorca prowadzi działalność opodatkowaną na zasadach ogólnych i zatrudnia pracowników musi dostarczyć im PIT-11. 

Nie wiesz jak wypełnić formularze podatkowe? Wypróbuj za darmo inFakt.pl i bez żadnych limitów kontaktuj się z księgowymi, którzy rozwieją Twoje wątpliwości! Przetestuj koniecznie.

 

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

VAT-UE

Formularz podatkowy VAT-UE to informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach. Obowiązuje przedsiębiorców prowadzących interesy z firmami z krajów należących do Unii Europejskiej. Składana przez podatników posiadających numer NIP-UE. Informację mają obowiązek złożyć podatnicy dokonujący:
 • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,
 • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów,
 • świadczenia usług dla kontrahentów z UE.
Przedsiębiorca nie musi składać VAT-UE w przypadku, gdy importuje usługi, a także świadczy usługi lub sprzedaż osobom nieprowadzącym działalności gospodarczej (z krajów UE).

VAT-UE w formie papierowej są składane do 15 dnia następnego miesiąca po okresie rozliczeniowym (miesiącu lub kwartale). Przy rozliczeniu elektronicznym, dokument można składać do 25 dnia kolejnego miesiąca za miesiąc lub kwartał poprzedni. Niezależnie od VAT-UE, należy standardowo składać deklarację VAT-7 (lub VAT-7K).

VAT-7

Formularz VAT-7 to deklaracja dla podatku od towarów i usług. Obowiązek składania deklaracji VAT-7 mają przedsiębiorcy zarejestrowani jako podatnicy VAT czynni. Przedstawiana jest przez wszystkich podatników rozliczających się z VAT miesięcznie, niezależnie od tego, czy uzyskali jakieś zyski. 

Formularz zawiera dane standardowe, dotyczące np. okresu rozliczeniowego, właściwego urzędu, czy informacje na temat podatnika. Należy uwzględnić w nim również informacje, z których wynika kwota do zapłaty lub zwrotu.

Wypełnioną deklarację można wydrukować i przesłać do urzędu skarbowego pocztą lub zanieść osobiście. Istnieje opcja złożenia VAT-7 elektronicznie za pomocą systemu e-Deklaracje. Nie jest do tego potrzebny podpis elektroniczny.

Druk należy złożyć do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. W tym samym terminie należy zapłacić podatek VAT wynikający z tej deklaracji.

VAT-7K

Formularz podatkowy VAT-7K to deklaracja dla podatku od towarów i usług w przypadku kwartalnego rozliczenia VAT. Przeznaczona jest dla firm posiadających status „małego podatnika”, czyli tych których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyła 1,2 mln euro lub jej równowartości w złotówkach.

VAT-7K składa się cztery razy w roku do 25 dnia miesiąca następującego po rozliczanym kwartale. W tym samym terminie należy zapłacić podatek wynikający z deklaracji. VAT-7K składa się tak samo, jak VAT-7.

PIT-8C

Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych. Deklaracja wyszczególnia dochody uzyskiwane z operacji giełdowych. A także z tzw. innych źródeł, które mogą pochodzić z tytułu:
 • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, gdzie płatnik nie ma obowiązku pobierania zaliczek na podatek,
 • alimentów,
 • stypendiów,
 • dopłat i dotacji,
 • nagród oraz innych nieodpłatnych świadczeń.
PIT-8C należy złożyć do końca lutego następującego po roku podatkowym. Informacja powinna zostać sporządzona i przekazana do:
 • podatnika (tj. odbiorcy świadczenia, obdarowanego, stypendysty),
 • urzędu skarbowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania podatnika.

PIT-5

Deklaracja określająca wysokość zaliczki na podatek dochodowy. Umożliwiała opłacenie podatku na jej podstawie. Od kilku lat nie ma obowiązku jej składania. Spora część przedsiębiorców nadal jednak sporządza i przechowuje formularze podatkowe PIT-5, jako że mogą służyć jako potwierdzenie dokonywanych rozliczeń.

Jest to opcja dostępna dla przedsiębiorców rozliczających podatek na zasadach ogólnych lub liniowo. Obliczoną na podstawie deklaracji PIT-5 zaliczkę można odprowadzać co miesiąc lub kwartalnie (do 20 dnia następującego po rozliczanym miesiącu bądź kwartale).

Formularze podatkowe – z łatwością wygenerujesz je w inFakt

Formularze podatkowe możesz z łatwością tworzyć w Programie do Księgowości inFakt. Aplikacja automatycznie oblicza zaliczki na podatek dochodowy i generuje gotowe formularze PIT-5 (w plikach PDF). Jest to możliwe na podstawie przychodów, kosztów i składek ZUS zapisanych na koncie użytkownika w inFakcie.

Program tworzy także inne formularze podatkowe w plikach PDF, które są niezbędne do prowadzenia księgowości. Wśród nich są choćby VAT-UE, VAT-7 czy VAT-7K. Wygenerowaną deklarację można wydrukować i złożyć w urzędzie skarbowym. 

inFakt pomoże wyliczyć kwotę podatku, a także pozwoli sprawdzić właściwy numer konta urzędu skarbowego. Aplikacja wymaga od użytkownika jedynie wykonania najprostszych czynności – pozostałe przeprowadza samodzielnie.

Aby przetestować Program do Księgowości należy założyć konto i wypełnić dane księgowe. Przez pierwsze 30 dni każdy użytkownik może sprawdzić aplikację za darmo. W ten prosty sposób przetestujesz choćby funkcję generowania deklaracji VAT oraz PIT. Zobaczysz jak łatwo i intuicyjnie można prowadzić księgowość online. 

Formularze podatkowe generowane w programie do księgowości idealnie dopasowanym do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do przeszło 320 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl.

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Prezes Zarządu inFakt Sp. z o.o.

Pochodzący z Nowego Sącza, absolwent zarządzania na Akademii Górniczo-Hutniczej. Pierwsze "przedsiębiorcze szlify" zdobywał już od liceum. Chce pomagać innym przedsiębiorcom, aby prowadzenie księgowości było proste i bezproblemowe. Jego pasją jest tworzenie wartościowej organizacji, rozwijanie siebie i innych. Mąż Moniki i dumny tata Oli i Jeremiasza.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"