Na jakich warunkach można korzystać ze zwolnień podatkowych? Dla kogo przeznaczona jest ulga na dziecko, na internet, rehabilitacyjna?

Każda osoba rozliczająca w Polsce podatek dochodowy może uzyskać prawo do korzystania z obowiązujących ulg i zwolnień podatkowych. Możliwość zastosowania części z nich jest jednak ograniczona choćby formą opodatkowania. Pełne prawo do skorzystania z możliwości odliczeń daje tylko rozliczanie się na zasadach ogólnych. Jaka ulga podatkowa jest dostępna dla konkretnego przedsiębiorcy?

SKALA PODATKOWA TO WSZYSTKIE ULGI PODATKOWE

Do ulg podatkowych zaliczają się zwolnienia, odliczenia, obniżki albo zmniejszenia, których zastosowanie powoduje obniżenie podstawy opodatkowania lub wysokości podatku. To czy przedsiębiorca może skorzystać z ulgi zależy jednak od formy opodatkowania. Osoby prowadzące działalność gospodarczą mają do wyboru kilka form opodatkowania: skalę podatkową ze stawkami 12% i 32%, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i kartę podatkową.

Najbardziej atrakcyjna pod względem korzystania z ulg jest skala podatkowa, jako że daje ona prawo do wszystkich upustów. W niezłej sytuacji znajdują się także opodatkowani ryczałtem – w ich przypadku nie ma jednak możliwa ulga podatkowa na dzieci oraz na nowe technologie. Z kolei dla przedsiębiorców opodatkowanych liniowo oraz korzystający z karty podatkowej żadna ulga podatkowa nie jest możliwa.

Możliwość skorzystania z ulg podatkowych uzależnione jest jednak od spełnienia określonych warunków. Przede wszystkim należy zebrać odpowiednią dokumentację, która potwierdzi prawo do ich zastosowania.

Nie wiesz z czym wiąże się ulga podatkowa? Wypróbuj za darmo inFakt.pl przez 30 dni.

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

ULGA PODATKOWA – NAJPOPULARNIEJSZE RODZAJE

Zgodnie z ustawą o PIT podatnicy mogą skorzystać z szerokiego wachlarza odliczeń podatkowych. Wśród najpopularniejszych można wymienić ulgę na dzieci.

Zgodnie z przepisami, na żądanie organów konieczne może się okazać przedstawienie zaświadczenia, oświadczenia oraz innych dowodów niezbędnych do ustalenia prawa do odliczenia, np.:

 • odpisu aktu urodzenia dziecka,
 • zaświadczenia sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 • odpisu orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej,
 • zaświadczenia o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły.

Ulga podatkowa na dziecko możliwa jest do odliczenia również w przypadku separacji rodziców. Trzeba w tym celu podzielić kwotę miesięcznego dofinansowania na ilość dni, w których dziecko znajdowało się pod opieką konkretnego rodzica.

Na ulgi mogą również liczyć osoby opłacające Internet stacjonarny (bądź bezprzewodowy), które mają prawo odliczyć od dochodu maksymalnie 760 zł. Aby spełniać warunki ulgi należy osobiście opłacać rachunki za podłączanie Internetu. Podstawą do odliczenia są wydatki potwierdzone za pomocą faktury czy rachunku. Dokument taki trzeba przechowywać w razie kontroli 5 lat.

Od 2014 roku ulga internetowa przysługuje tylko tym, którzy wcześniej z niej nie korzystali, albo odliczyli ją tylko raz – w ubiegłym roku. Wydatki na dostęp do sieci w ramach ulgi można bowiem odliczać zaledwie przez dwa następujące po sobie lata.

MOŻLIWE TAKŻE ODLICZENIE Z TYTUŁY DAROWIZNY, CZY KRWIODAWSTWA

Dochód do opodatkowania można również zmniejszyć przekazując darowiznę na cele organizacji pożytku publicznego (OPP) lub kultu religijnego do celów działalności charytatywnej. Łączna kwota odliczonych darowizn nie może być większa niż 6% dochodu uzyskanego w danym roku podatkowym. 

Oznacza to, że każde podarowane 100 zł obniża podatek o 18 złotych. W sytuacji przekazania pieniędzy należy posiadać dowód wpłaty na rachunek obdarowanego. Przy innej darowiźnie – dowód z danymi: darczyńcy, wartością darowizny oraz oświadczeniem o jej przyjęciu.

Możliwa jest także ulga podatkowa z tytułu krwiodawstwa. Jej wysokość zależy od ilości oddanej krwi i osocza. Mężczyźnie w ciągu roku może zostać pobrane maksymalnie 2,7 l krwi, a kobiecie 1,8 l. Osocza można oddać 25 litrów.

Do celów podatkowych zarówno w przypadku krwi, jak i osocza obowiązuje ta sama wartość ulgi – 130 zł za 1 litr, które można odjąć od dochodu do opodatkowania. Żeby skorzystać z ulgi potrzebne jest zaświadczenie jednostki krwiodawstwa o ilości oddanej krwi lub osocza.

DLA KOGO ULGA REHABILITACYJNA?

Ulga rehabilitacyjna przysługuje tym, którzy ponieśli wydatki z powodu uszczerbku na zdrowiu, a ich koszty nie zostały pokryte z innego funduszu dofinansowującego. Mogą z niej skorzystać zarówno niepełnosprawni, jak i osoby, które się nimi opiekują.

Co istotne w przypadku osób niepełnosprawnych pozostających na utrzymaniu ulga podatkowa jest możliwa tylko wtedy, jeśli ich dochód nie przekroczył w danym roku kwoty 19 061,28 zł. Warunkiem odliczenia ulgi rehabilitacyjnej jest posiadanie przez osobę niepełnosprawną:

 • orzeczenia o zakwalifikowaniu do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
 • decyzji przyznającej rentę z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, rentę szkoleniową albo rentę socjalną.

DOKUMENTÓW NIE TRZEBA DOŁĄCZAĆ DO ZEZNANIA PODATKOWEGO

Choć zgromadzenie konkretnych dokumentów jest konieczne, to nie trzeba dołączać ich do zeznania podatkowego składanego w urzędzie skarbowym (może on jednak nakazać ich przedstawienie). Oprócz faktury ulga podatkowa jest potwierdzana każdym innym dokumentem, który spełnia wymagania stawiane przez przepisy (np., rachunek czy wyciąg bankowy).

Jeśli jednak po skorzystaniu z ulgi i w momencie ewentualnej kontroli podatnik nie przedstawi urzędnikom dokumentów, które dawały mu prawo do zniżek, urząd może zakwestionować odliczenie. Wiązać się to może choćby z koniecznością zwrotu ulgi i zapłaty zaległości podatkowych.

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie wydatki dotyczące osób niepełnosprawnych uprawniają do odliczeń w ramach ulgi rehabilitacyjnej. Przede wszystkim muszą mieć one ścisły związek z celami rehabilitacji lub ułatwiać niepełnosprawnym wykonywanie czynności życiowych.

ULGI PODATKOWE – ROZLICZ PROSTO I SZYBKO INFAKTEM

Prawidłowe rozliczenie ulg podatkowych i odliczeń od dochodu ułatwia inFakt. Program pozwala prowadzić księgowość w oparciu o proste formularze i generować niezbędne dokumenty, które po wydrukowaniu można od razu złożyć w urzędzie.

Program pozwala automatycznie generować KPiR i rozliczać podatek dochodowy. Oczywiście, po zakończeniu roku podatkowego, na podstawie rozliczeń można wygenerować gotowy PIT-36 lub PIT-36L.

Sporządzenie PIT w inFakcie przebiega bardzo sprawnie i zajmuje dosłownie kilka minut. Jak znaleźć kreator? W tym celu wystarczy tylko:

 • wejść w zakładkę „Księgowość”,
 • kliknąć „Podatek dochodowy”,
 • z prawego dolnego rogu wybrać rozliczenie PIT.

Po wykonaniu tych kroków użytkownik zostaje automatycznie przeniesiony do kreatora. Program sam zaproponuje skorzystanie z ulg podatkowych. Dana ulga podatkowa jest możliwa do wybrania, o ile oczywiście przysługuje przedsiębiorcy. Należy jedynie wpisać kwotę związaną z wydatkami czy też przekazaną w formie darowizny i uzupełnić właściwe dane.

Aplikacja umożliwia ponadto przekazanie 1,5 proc. podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Po wypełnieniu wszystkich koniecznych danych użytkownik może zobaczyć na ekranie komputera podsumowanie deklaracji, a następnie wydrukować gotowe zeznanie roczne w pliku PDF.

Najlepiej zresztą założyć konto i sprawdzić jak to działa. Załóż konto i wypełnij dane księgowe, aby przetestować Program do Księgowości. Pozwoli Ci to sprawdzić jak działają rozliczenia i generowanie zeznania rocznego.

Ulga rozliczona w programie do księgowości idealnie dopasowanym do potrzeb Twojej firmy? Dołącz do przeszło 320 tys. przedsiębiorców, którzy już wybrali inFakt.pl. Sprawdź koniecznie!

Program do księgowości

Prowadź samodzielnie księgowość swojej firmy!

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Nie jesteś przedsiębiorcą, a masz ulgi do odliczenia? Dla Ciebie stworzyliśmy eBooka, który w prosty sposób tłumaczy wszystkie ulgi oraz jak je zastosować. Znajdziesz w nim wiele porad i odpowiedzi:


Wiceprezes Zarządu inFakt Sp. z o.o.

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą. Od początku kariery zawodowej pracował jako programista. Obecnie jest Dyrektorem Technologicznym działu IT (CTO). W życiu kieruje się słowam Michaela Douglasa – „It’s not about the money – it’s about the game”.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"