Co musisz wiedzieć o 1,5% podatku dla OPP przy rozliczeniu PIT w 2024 roku

Paulina Włodarczyk

Gdy wypełniasz swoje zeznanie roczne z podatku dochodowego, możesz w łatwy sposób zrobić dobry uczynek. Wystarczy, że przekażesz 1,5% Twojego podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Z poniższego wpisu dowiesz się wszystkiego, co musisz wiedzieć na ten temat. 

Czym jest Organizacja pożytku publicznego?

Organizacja Pożytku Publicznego to instytucja pozarządowa lub inny podmiot, który nie działa w celu osiągnięcia zysku, a całość swojego dochodu przeznacza na realizację celów statutowych. Tym samym wygenerowane środki nie podlegają podziałowi pomiędzy udziałowców, akcjonariuszy i pracowników. Podmioty te charakteryzują się szczególnym celem działalności, która polega na wspieraniu społeczności lub określonej grupy wyodrębnionej ze względu na szczególnie trudną sytuację życiową, lub materialną. 

Status OPP nadawany jest przez sąd, co jest potwierdzone wpisem w Krajowym Rejestrze Sądowym. Każda z organizacji otrzymuje w ten sposób indywidualny numer KRS, który jest wykorzystywany podczas przekazywania środków. 

Ponadto organizacje pożytku publicznego posiadają szereg dodatkowych obowiązków, m.in. muszą składać dokładne sprawozdanie ze swojej działalności, aby np. pokazać, w jaki sposób gospodarują swoimi przychodami. W przypadku niespełnienia określonych wymagań organizacja może stracić nadany wcześniej status OPP.

Co oznacza przekazanie 1,5% na rzecz OPP?

Zgodnie z przepisami podatku dochodowego, każda osoba fizyczna, która płaci podatek dochodowy, może przekazać 1,5% tego podatku, jako wsparcie Organizacji Pożytku Publicznego. 

Czyli jeżeli otrzymujesz przychody z tytułu umowy o pracę, zlecenie, czy o dzieło, lub jeżeli prowadzisz działalność gospodarczą, niezależnie od wybranej formy opodatkowania, możesz przekazać 1,5% swojego podatku na cele OPP. 

box-icon

Uwaga

Od 2023 r. na OPP przekazujemy 1,5% naszego podatku, wcześniej było to 1%. Jest to zmiana wprowadzona na podstawie reformy Niskie Podatki od 1 lipca 2022 r., która ma na celu zwiększenie wpływów na rzecz OPP. Po wprowadzeniu przepisów Polskiego Ładu, w ramach których zwiększono m.in. kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł., co spowodowało zmniejszenie wysokości należnego podatku dochodowego i uszczupliło wpływy na OPP.

Warto wiedzieć, że przekazane 1,5%, nie jest dla nas darowizną ani ulgą. Jednak w ten sposób, każdy polski podatnik może zdecydować, na jaki cel społeczny przeznaczy część swoich środków, które powinien przekazać Państwu w postaci podatków. 

Nie przekazujesz zatem żadnych dodatkowych środków, decydujesz jedynie, na jaki cel mają zostać przeznaczone pieniądze, które i tak musisz zapłacić państwu.

box-icon

Przykład

Jeżeli na podstawie zeznania rocznego ustalisz, że kwota należnego podatku dochodowego za dany rok to np. 1000 zł, to masz prawo z tej kwoty przeznaczyć 1,5%, czyli 15 zł na wybrany cel społeczny.

W przypadku jednak, gdy nie wskażesz konkretnej organizacji pożytku publicznego, Twoje środki oczywiście nie przepadają. W dalszym ciągu jest to cześć środków publicznych, które jednak zostaną rozdysponowane na cele społeczne zgodnie z dyspozycją rządu. 

Jak przekazać 1,5% na OPP?

Przekazanie 1,5% na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego jest bardzo proste. W tym celu konieczne jest wypełnienie wniosku o przekazaniu 1,5% na OPP, który znajduje się w rocznym zeznaniu podatkowym

Wystarczy zatem, że w swoim zeznaniu PIT-37, PIT-36, PIT-36L lub PIT-28, podasz właściwy numer KRS wybranej instytucji OPP i podasz kwotę, jaką chcesz przekazać. Kwota ta nie może przekroczyć 1,5% z podatku należnego po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół. 

Pamiętaj jednak, aby podać numer KRS instytucji, która jest uprawniona do otrzymywania 1,5% twojego podatku. Wykaz takich instytucji prowadzony jest przez Narodowy Instytut Wolności. Tworzy się go na dzień 30 listopada danego roku podatkowego, natomiast publikowany jest do 15 grudnia. Oczywiście jest on aktualizowany co roku i nie ma w nim instytucj, które nie dopełniły obowiązków sprawozdawczych, albo które zostały pozbawione statusu OPP. Dlatego przed wprowadzeniem numeru KRS wybranej organizacji, warto sprawdzić, czy jest ona widoczna w aktualnym wykazie na dany rok.

Poza wyborem konkretnej organizacji, możesz zdecydować także o celu szczególnym, na jaki zostanie przeznaczony twój 1,5% podatku. Podanie tej informacji jest wskazówką dla organizacji pożytku publicznego, jak powinna rozdysponować otrzymane środki. W przypadku organizacji, które prowadzą tzw. subkonta dla swoich podopiecznych, cel szczegółowy jest podstawą do przekazania pieniędzy dla konkretnego potrzebującego. Jeśli zatem dokonamy wyboru, aby 1,5% podatku przekazać konkretnemu podopiecznemu danej fundacji, konieczne jest podanie odpowiednich danych tej osoby. 

Ponadto, w deklaracji znajdują się również pola, za pomocą których możesz wyrazić zgodę na przekazanie do fundacji lub stowarzyszenia swoich danych osobowych i innych informacji dodatkowych. Pola te nie są jednak obowiązkowe do wypełnienia lub zaznaczenia. 

Przekazanie 1,5% na OPP w 5 prostych krokach

  1. We właściwej dla siebie deklaracji podatkowej odszukaj „Wniosek o przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP)”
  2. Wprowadź numer KRS wybranej organizacji
  3. Podaj kwotę środków, jakie chcesz przekazać, nie więcej jednak niż 1,5% twojego podatku należnego
  4. Dodaj informacje uzupełniające takie jak cel szczegółowy, czy zgodę na przekazanie twoich danych osobowych
  5. Złóż zeznanie podatkowe do 30 kwietnia

Jak 1,5% podatku zostanie przekazane na OPP? 

Na podstawie danych wykazanych w deklaracji podatkowej, naczelnik Twojego urzędu skarbowego (ustalony na podstawie miejsca zamieszkania) przekaże kwotę nieprzekraczającą 1,5% podatku, na konto bankowe wskazanej organizacji pożytku publicznego. 

box-icon

Ważne

Pamiętaj, że czas na złożenie zeznania rocznego upływa 30 kwietnia!

Warunkiem przekazania twojego 1,5% podatku na konkretny cel OPP, jest zapłacenie podatku należnego w pełnej wysokości, nie później niż w terminie do dwóch miesięcy od upływu terminu na złożenie zeznania podatkowego. 

Co z 1,5% na OPP przy korekcie zeznania podatkowego? 

Jeżeli w terminie dwóch miesięcy od dnia upływu terminu na złożenie deklaracji podatkowej, czyli od 30 kwietnia, dokonasz korekty zeznania, to urząd przekaże 1,5% na OPP na podstawie złożonej korekty. 

Warto wiedzieć, że późniejsze złożenie zeznania lub jego korekta nie daje już prawa do rozdysponowania kwotą 1,5% podatku. 

Przekazanie 1,5% na OPP a wspólne rozliczenie małżonków

Jeżeli małżonkowie zgodnie z przepisami mogą skorzystać ze wspólnego rozliczenia podatkowego, to nie wyklucza to prawa do przekazania 1,5% podatku na cele OPP. Pamiętaj jednak, że w takim rozliczeniu kwotę środków do przekazania na OPP ustalisz jako 1,5% od łącznego podatku obojga małżonków. Dodatkowo możesz wskazać tylko jeden cel do przekazania 1,5% podatku. 

Przekazanie 1,5% przez emeryta lub rencistę

Jeżeli jesteś emerytem lub rencistą i nie masz obowiązku składania zeznania rocznego, ponieważ otrzymujesz zeznanie PIT-40A, ani nie korzystasz z żadnych ulg i odliczeń, to w celu przekazania 1,5% podatku konieczne jest złożenie do urzędu skarbowego deklaracji PIT-OP

Oświadczenie PIT-OP musisz złożyć przed upływem terminu na złożenie zeznania podatkowego, czyli do 30 kwietnia

Podsumowanie

Przekazanie 1,5% podatku jest czynnością łatwą. Wystarczy pamiętać o tym podczas wypełniania zeznania rocznego i zaznaczyć chęć przekazania tych środków w składanej deklaracji. 

Pamiętajmy, że nic nas to nie kosztuje, środki te bowiem i tak zostaną przekazane na cele publiczne. Mamy jednak szansę zdecydować kogo bezpośrednio chcemy wesprzeć. 

Paulina Włodarczyk
Księgowa inFakt. Księgowa z zamiłowania, a prywatnie żona i matka dwójki dzieci. Uwielbiam kryminały, a w pracy księgowego czuję się jak detektyw, który w świecie przepisów podatkowych znajduje właściwe rozwiązanie problemu. Moim najważniejszym celem jest pomoc w zrozumieniu skomplikowanej rzeczywistości podatkowej.