Składka zdrowotna na ryczałcie w 2024 roku. Znamy nowe stawki

Piotr Juszczyk

Wysokość składki zdrowotnej, którą opłacają ryczałtowcy, zależy od osiągniętego rocznego przychodu oraz przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału roku ubiegłego. Dowiedz się, jaką kwotę będziesz odprowadzać na składkę zdrowotną, będąc na ryczałcie w 2024 roku.

Jak wysokość składki zdrowotnej na ryczałcie zależy od przeciętnego wynagrodzenia w Polsce

Podstawą do obliczenia składki zdrowotnej ryczałtowca jest przeciętne wynagrodzenie za IV kwartał poprzedniego roku w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku. Obwieszczeniem 22 stycznia 2024 r. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, że wyniosło ono 7767,85 zł.

box-icon

Ważne

Średnie wynagrodzenie za IV kwartał 2023 r. w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku wynosi 7767,85 zł.

Składka zdrowotna na ryczałcie – 3 progi zróżnicowanie według przychodu 

Przedsiębiorcy opłacający składkę zdrowotną na ryczałcie odprowadzają ją miesięcznie w wysokości 9% wartości podstawy. Podstawą składki jest roczny przychód pomniejszony o zapłacone składki społeczne. Istnieją trzy progi podstawy wymiaru składki

 • do 60 000 zł – 60% przeciętnego wynagrodzenia
 • od 60 000 zł do 300 000 zł – 100% przeciętnego wynagrodzenia
 • powyżej 300 000 zł – 180% przeciętnego wynagrodzenia
box-icon

Warto wiedzieć

Składka zdrowotna na ryczałcie jest równa 9% wartości podstawy wymiaru składki.

Aktualizacja stawek składki zdrowotnej na ryczałcie na 2024 r.

W 2024 r. nowe stawki składki zdrowotnej na ryczałcie wynoszą

 • do 60 000 zł przychodu – 419,46 zł miesięcznie (60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 4660,71 zł x 9%)
 • pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł – 699,11 zł miesięcznie (100% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 7767,85 zł x 9%)
 • powyżej 300 000 zł – 1258,39 zł miesięcznie (180% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 13982,13 zł x 9%)

Składka zdrowotna na ryczałcie w 2023 r. – jaką kwotę odprowadzali przedsiębiorcy?

Wysokość składki zdrowotnej ryczałtowców w ubiegłym roku to

 1. do 60 000 zł przychodu 376,16 zł miesięcznie (60% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 4 179,56 zł x 9%)
 2. pomiędzy 60 000 zł a 300 000 zł626,93 zł (100% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 6 965,94 zł x 9%);
 3. powyżej 300 000 zł1128,48 zł (180% przeciętnego wynagrodzenia, czyli 12 538,69 zł x 9%).

W roku 2023 przeciętne wynagrodzenie, służące do obliczenia składki zdrowotnej na ryczałcie, wynosiło 6965,94 zł. W roku 2024 składka zdrowotna wzrosła w porównaniu z poprzednim rokiem o

 • 1. próg – 43,30 zł
 • 2. próg – 72,18 zł
 • 3. próg – 129,91 zł

Jak płacić składkę zdrowotną na ryczałcie w 2024 r.

Składkę zdrowotną w trakcie roku można uregulować na dwa sposoby:

 • Stała kwota przez cały rok: Opłacasz jedną stałą wartość przez cały rok, bazując na przychodach z poprzedniego roku. Warto zauważyć, że ta opcja dotyczy tylko tych przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przez pełne 12 miesięcy w poprzednim roku
 • Opłata progresywna: Opłacasz składkę „na bieżąco”, dostosowując ją do progów przychodowych opisanych wcześniej. Jeśli Twój przychód wynosi do 60 000 zł, płacisz stawkę z pierwszego progu. Przekraczając ten limit, stosujesz stawkę z drugiego progu, i tak dalej

Pamiętaj, by po zakończeniu roku sprawdzić sumę opłaconych składek miesięcznych i porównać ją z faktycznym rocznym przychodem. Na tej podstawie obliczana jest ostateczna roczna składka zdrowotna. Wszelkie nadpłaty lub niedopłaty są korygowane w rozliczeniu rocznym składki zdrowotnej.

Czy można odliczyć składkę zdrowotną od podatku na ryczałcie

Ryczałtowcy rozliczający się od przychodów ewidencjonowanych od 2022 roku mogą skorzystać z odliczenia 50% zapłaconych składek zdrowotnych od swojego przychodu.

Piotr Juszczyk
Jestem głównym doradcą podatkowym w inFakcie (nr wpisu 13142). Odpowiadam za PR i komunikację. Pomagam przedsiębiorcom. Prywatnie jestem mężem i ojcem uwielbiającym wszelkie aktywności i podróżowanie.