Kalkulator stawek ryczałtu

Aktualizacja: 16 lutego 2023 r.

Opodatkowanie ryczałtem ewidencjonowanym cieszy się w Polskim Ładzie sporym zainteresowaniem. Wybór odpowiedniej stawki nie jest prostym zadaniem. Dlatego stworzyliśmy Kalkulator stawek ryczałtu, aby pomóc przedsiębiorcom podjąć decyzję. Nasz kalkulator prezentuje podstawową stawkę ryczałtu przypisaną dla danego rodzaju działalności. Trzeba jednak pamiętać, że może ona ulec zmianie w zależności od wykonywanych wyrobów i usług, które szczegółowo opisuje wybrany w działalności kod PKWiU.

Wynik prezentowany przez Kalkulator stawek ryczałtu pomoże Ci zrozumieć w jakim przedziale opodatkowania się poruszasz. Decyzję o tym jaka ostatecznie stawka jest właściwa, podejmuje jednak sam przedsiębiorca w oparciu o szereg analiz : ustawę o zryczałtowanej formie opodatkowania oraz wybór odpowiedniego kodu PKWiU i listę wykluczeń. Pomocna może okazać się również konsultacja z doradcą podatkowym, który ma uprawnienia doradzania w tej dziedzinie.

Aby sprawdzić podstawową stawkę ryczałtu dla Twojej branży, wpisz rodzaj działalności lub kod PKD, jakim się posługujesz np.: 62.01.Z albo działalność związana z oprogramowaniem.

Kalkulator stawek ryczałtu

Stawki ryczałtu 2023
Jak znaleźć kod PKD?
Kto nie może skorzystać z ryczałtu?

Ostateczna stawka ryczałtu może być uzależniona od wykonywanych w ramach działalności usług wg klasyfikacji PKWIU. W celu ich ustalenia skorzystaj z profesjonalnego doradztwa.

Przetestuj inFakt za darmo

Kalkulator ma charakter jedynie poglądowy a dokonane wyliczenia nie mogą być traktowane jako wiążące i nie tworzą podstawy jakichkolwiek roszczeń względem InFakt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „InFakt”). Informacje uzyskane w wyniku użycia kalkulatora nie stanowią rekomendacji, porady prawnej, porady inwestycyjnej ani doradztwa podatkowego. Rzeczywista sytuacja podatnika może się w konkretnym przypadku różnić, w szczególności w zależności od okoliczności faktycznych, prawnych i finansowych. InFakt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające lub związane ze skorzystaniem z kalkulatora.

W związku z brakiem jasności w przepisach, w celu wyznaczenia stawki zalecamy złożenie wniosku do GUS a następnie o Indywidualną interpretację podatkową do KIS. Tylko w taki sposób można rozwiać wątpliwości w sytuacji gdy zachodzi wybór pomiędzy wieloma stawkami.

Komu opłaca się ryczałt?

Z ryczałtu mogą skorzystać wyłącznie przedsiębiorcy prowadzący pozarolniczą działalność. Co do zasady opłaca się on zwłaszcza tym, którzy ponoszą niskie koszty uzyskania przychodu (na ryczałcie nie można ich odliczyć) lub posiadają wysokie koszty, ale rekompensuje im to wyjątkowo niska stawka opodatkowania dla branży (np. gastronomia: 3%).

Najczęściej zadawane pytania

 

Kto nie może skorzystać z ryczałtu?

Z ryczałtu wyłączeni są przedsiębiorcy, którzy spełniają jeden z warunków opisanych poniżej:

  • osiągnęli roczny przychód powyżej 2 mln. euro;
  • prowadzą aptekę, kantor wymiany walut, lombard, handlują częściami do pojazdów mechanicznych;
  • producenci wyrobów akcyzowych.

Z ryczałtu nie skorzystasz również wtedy, jeśli planujesz w ramach JDG świadczyć usługi tożsame z umową o pracę na rzecz byłego pracodawcy (okres wykluczenia wynosi do 2 lat – rok, w którym świadczyło się usługi tożsame w ramach UoP i rok następny).

Gdzie znajdę swój kod PKD?

Każda działalność gospodarcza musi posiadać przynajmniej jeden kod PKD (Polska Klasyfikacja Działalności). W ramach działalności możesz mieć ich natomiast kilka, w tym jeden główny – przeważający. Zakładając firmę możesz skorzystać z wyszukiwarki kodów PKD na stronach rządowych. Kody, które już wybrałeś i przypisałeś swojej działalności znajdziesz natomiast we wpisie bazy CEIDG dotyczącym Twojej firmy. W tym celu podaj NIP  działalności i kliknij przycisk szukaj „szukaj”.

Do kiedy można zmienić formę opodatkowania?

Formę opodatkowania na nowy rok możesz wybrać do 20 dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnąłeś pierwszy przychód w danym roku. W przypadku osiągnięcia pierwszego przychodu w grudniu, do końca grudnia. Dla większości pierwszy termin upływa 20 lutego.

Jak przejść na ryczałt?

Zmiany formy opodatkowania możemy dokonać elektronicznie poprzez zmianę wpisu w CEIDG. Przejście na ryczałt można dokonać również składając wniosek w urzędzie Miasta/Gminy. 

Jak wyznaczyć odpowiednią stawkę ryczałtu?

Stawkę ryczałtu wyznacza się w oparciu o szczegółowe określenie wyrobów lub usług, które są świadczone w ramach działalności (PKWiU). Znaczenie może też mieć, czy znajdujemy się na tzw. liście wolnych zawodów. Aby mieć pewność najlepiej złożyć wniosek do GUS lub do KIS o Wiążącą informację stawkową / Indywidualną interpretację podatkową.

Możesz skorzystać również z usługi konsultacji z doradcą podatkowym współpracującym z inFaktem.

Jak złożyć wniosek o wyznaczenie stawki ryczałtu?

Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji jest dostępny na naszym blogu. Należy możliwie najbardziej szczegółowo opisać stan faktyczny lub zdarzenie przyszłe i zadać precyzyjne pytanie o wysokość stawki ryczałtu. Wniosek warto poprzedzić uzyskaniem informacji z GUS kwalifikacji PKWiU. Następnie we wniosku możemy wskazać, że GUS sklasyfikował nas pod odpowiednim PKWiU. Koszt wydania interpretacji w jednej sprawie to 40 zł.

Taki dokument w razie kontroli skarbowej potwierdza, że działamy zgodnie z prawem.

Czy Interpretacje podatkowe i WIS obowiązują wszystkich?

Nie. Są one wydawane dla konkretnego podatnika w konkretnej sprawie. Co do zasady nie obowiązują wszystkich, choć mogą pomóc nam wybrać odpowiednią stawkę. Jednak odpowiedzialność za jej zgodność ze stanem faktycznym ponosi sam podatnik. W przypadku kontroli nie będziemy mogli się posiłkować decyzją wydaną dla innego podmiotu.

Gdzie złożyć wniosek o wyznaczenie stawki ryczałtu?

Można to zrobić elektronicznie za pomocą platformy ePUAP lub pocztą, wysyłając wniosek na adres KIS.

Nie mam jeszcze decyzji, a zbliża się rozliczenie miesięczne. Co zrobić?

KIS ma 3 miesiące na wydanie decyzji. Jeśli zbliża się rozliczenie miesiąca, a Ty wciąż czekasz na odpowiedź, zmień tryb rozliczania podatku z miesięcznego na kwartalny. Unikniesz odsetek za opóźnienie i będziesz miał więcej czasu na wybór odpowiedniej stawki oraz prawidłowe rozliczenie podatku.

Jak płacić ryczałt do Urzędu Skarbowego?

Jak już wcześniej wspomniano ryczałt można opłacać zarówno w okresach miesięcznych jak i  kwartalnych. Przelew do US dokonujemy na nasz mikrorachunek wskazując okres za jaki opłacamy podatek, a w tytule wpisujemy PPE.