Kalkulator wynagrodzeń UoP

Aktualizacja 3 stycznia 2024 r.

Zmiany podatkowe, które weszły w życie 1 lipca 2022 r. wprowadziły nową stawkę na pierwszym progu podatkowym. Wcześniej obowiązujące 17% podatku dochodowego zostało zastąpione niższą stawką 12%, która obowiązuje również w 2024 roku. 

po zmianach z 1 lipca

Kalkulator wynagrodzeń 2024

0 zł 50 000 zł


Średnie miesięczne wynagrodzenie na rękę6 124,53

Całkowity miesięczny koszt zatrudnienia dla Twojego pracodawcy10 240,80

Kwoty rozbite na poszczególne miesiące
Styczeń6 847,39
Luty6 847,39
Marzec6 847,39
Kwiecień6 847,39
Maj6 847,39
Czerwiec6 847,39
Lipiec6 847,39
Sierpień6 847,39
Wrzesień6 847,39
Październik6 847,39
Listopad6 847,39
Grudzień6 847,39
Przetestuj inFakt za darmo

Kalkulator ma charakter jedynie poglądowy a dokonane wyliczenia nie mogą być traktowane jako wiążące i nie tworzą podstawy jakichkolwiek roszczeń względem InFakt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „InFakt”). Informacje uzyskane w wyniku użycia kalkulatora nie stanowią rekomendacji, porady prawnej, porady inwestycyjnej ani doradztwa podatkowego. Rzeczywista sytuacja podatnika może się w konkretnym przypadku różnić, w szczególności w zależności od okoliczności faktycznych, prawnych i finansowych. InFakt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające lub związane ze skorzystaniem z kalkulatora.

Jak skorzystać z kalkulatora wynagrodzeń?

 1. Podaj swoje miesięczne wynagrodzenie brutto.
 2. Wynik pokaże Ci Twoje średnie miesięczne wynagrodzenie na rękę.
 3. Możesz również rozwinąć wypłaty z wyszczególnieniem na miesiące.
 4. Kliknij Pokaż więcej opcji, aby zmienić dodatkowe ustawienia. Możesz wybrać pracę w miejscu zamieszkania, PIT/0 oraz sposób rozliczania kwoty wolnej.

Jak wyliczane jest wynagrodzenie z umowy o pracę?

Umowa o pracę zawierana pomiędzy pracownikiem a pracodawcą określa m.in. wartość wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie w umowie o pracę co do zasady podawane jest w wartości brutto. Pracownikowi z wynagrodzenia określonego na umowie potrącane są składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz podatek dochodowy.

Obciążenia po stronie pracownika

W przypadku umowy o pracę pracownikowi obowiązkowo potrącone są składki ZUS oraz podatek dochodowy od osób fizycznych. W pierwszej kolejności pobierane są składki ZUS społeczne, tj. emerytalne, rentowe i chorobowe. Same składki wyliczane są od wartości brutto wynagrodzenia i wynoszą odpowiednio, składka:
 • emerytalna – 9,76%,
 • rentowa – 1,5%,
 • chorobowa – 2,45%.
Po odliczeniu składek społecznych i ich odliczeniu od wartości brutto otrzymujemy podstawę składki zdrowotnej, która to wynosi 9%. W kolejnym kroku następuje wyliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych. Dla pracowników zatrudnionych na umowę o pracę nie ma możliwości wyboru formy opodatkowania. Pracownicy opodatkowani są na podstawie skali podatkowej. Oznacza to, że pierwsze 30.000 zł dochodu nie jest opodatkowane, kolejne 90.000 zł jest opodatkowane stawką 12% podatku, a dochód powyżej 120.000 jest opodatkowany stawką 32%. Istnieje jeszcze jeden próg. Jeśli podatnik przekroczy 1.000.000 zł dochodu, to dodatkowo musi ponad tę wartość opłacać tzw. daninę solidarnościową w wysokości 4% dochodu. 

Obliczenie podatku dochodowego

Podatek dochodowy od osób fizycznych jest uzależniony od tego, czy pracownik chce na bieżąco w zakładzie pracy korzystać z kwoty wolnej od podatku oraz podstawę opodatkowanie obniżać o koszty uzyskania przychodu. Koszty uzyskania przychodu dla pracownika są stałe uzależnione od tego, gdzie położony jest zakład pracy, jeśli:
 • w miejscu zamieszkania pracownika, to wynoszą one 250 zł,
 • poza miejscem zamieszkania pracownika, to wynoszą one 300 zł.
Koszty uzyskania przychod pomniejszają podstawę opodatkowania. Samą podstawę opodatkowania ustalamy pomniejszając wynagrodzenie brutto o składki na ubezpieczenie społeczne oraz koszty uzyskania przychodu. Od tak ustalonej podstawy opodatkowania obliczamy podatek.Dopóki nasz dochód w stosunku rocznym nie przekroczy 120.000 zł, podatek wynosi 12%. Gdy osiągniemy dochód powyżej tej kwoty, podatek wyniesie 32% od dochodu.  Gdy podstawę opodatkowania pomnoży się przez odpowiednią stawkę podatku, otrzymujemy wartość zaliczki na podatek.Sam podatek może zostać jeszcze pomniejszony o kwotę zmniejszającą podatek. W tym celu pracownik musi złożyć PIT-2 do pracodawcy. Po złożeniu dokumentu, pracodawca pomniejsza podatek o 300 zł. Od 2023 roku kwotę zmniejszającą podatek można zastosować nawet w 3 miejscach pracy. Oznacza to, że przy jednym wynagrodzeniu można pomniejszyć podatek o 100, 200 lub 300 zł. Jednak łączne zmniejszenie we wszystkich miejscach miesięcznie nie będzie mogło przekroczyć 300 zł.

Obowiązki i obciążenia pracodawcy

Pracodawca jest płatnikiem składek zobowiązanym do obliczenia podatku, składek ZUS, pobrania ich z wynagrodzenia i wpłacania pobranych kwot do odpowiednich organów w terminie. Pracownikowi zaś pracodawca wypłaca kwotę netto, tj. kwotę po potrąceniu składek ZUS pracownika i podatku.Na pracodawcy ciąży również obowiązek opłacania składki ZUS ze swojej strony. Pracodawca płaci składki ZUS odpowiednio w wysokości:
 • emerytalna – 9,75%,
 • rentowa – 6,5%,
 • fundusz pracy – 2,45%,
 • fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych 0,10%,
 • oraz składkę wypadkową, która jest ustalana co roku i obowiązuje od dnia 1 kwietnia. Obecnie wynosi 1,67%.

Najważniejsze zmiany w wynagrodzeniach po 1 lipca 2022 r.

 • W zamian za niższą stawkę podatku, zlikwidowana została ulga dla klasy średniej. 
 • Kwota wolna od podatku pozostała na tym samym poziomie – 30 tys. zł.
 • Utrzymany został również drugi próg podatkowy, który obowiązuje po przekroczeniu 120 tys. zł dochodu w ciągu roku.