Kalkulator diety służbowej

Aktualizacja 3 stycznia 2024 r.

Skorzystaj z kalkulatora, aby poznać wartość przysługującej Ci diety za podróż służbową. Obliczysz w nim zarówno dietę krajową, jak i zagraniczną. Wystarczy, że podasz daty rozpoczęcia i zakończenia podróży. W przypadku podróży służbowej podaj też docelowy kraj. W wyniku otrzymasz dokładną wartość diety.

Kalkulator podróży służbowej - ile wynosi dieta w delegacji krajowej i zagranicznej?
Dieta za podróż służbową wynosi: 45,00 PLN
Stawka diety45 PLN
Czas trwania wyjazdu 
1 dzień 0 godzin 0 minut
Przetestuj inFakt za darmo

Kalkulator ma charakter jedynie poglądowy a dokonane wyliczenia nie mogą być traktowane jako wiążące i nie tworzą podstawy jakichkolwiek roszczeń względem InFakt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „InFakt”). Informacje uzyskane w wyniku użycia kalkulatora nie stanowią rekomendacji, porady prawnej, porady inwestycyjnej ani doradztwa podatkowego. Rzeczywista sytuacja podatnika może się w konkretnym przypadku różnić, w szczególności w zależności od okoliczności faktycznych, prawnych i finansowych. InFakt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające lub związane ze skorzystaniem z kalkulatora.

Jak działa kalkulator diety krajowej i zagranicznej?

 1. Wybierz rodzaj podróży służbowej: krajowa lub zagraniczna.
 2. Podaj datę i godzinę rozpoczęcia podróży służbowej i jej zakończenie.
 3. Jeśli wyjeżdżasz za granicę, podaj kraj podróży.
 4. Kalkulator wylicza wartość diet oraz całkowity czas podróży.

Ważne: Wyliczenia dotyczące diety zagranicznej przedstawione są w walucie obcej – kraju, do którego podróżujesz. Aby poznać kwotę w złotych, przelicz wartość według aktualnego kursu walut.

Jakie są korzyści z wykorzystania kalkulatora diety służbowej?

W przypadku podróży służbowej możesz w kosztach uzyskania przychodu uwzględnić wyliczone diety. W konsekwencji obniżysz podatek oraz składkę zdrowotną. 

Czym jest dieta służbowa? 

Przedsiębiorcy często w celu wykonania usługi podróżują poza miejscowość, gdzie prowadzą działalność gospodarczą. W przypadku takiego przemieszczania zarówno po Polsce jak i za granicę, przysługują przedsiębiorcy diety. Dieta z tytułu podróży służbowej przeznaczona jest na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia.

Delegacja krajowa a delegacja zagraniczna czym różnią się ich diety?

Podstawową różnicą jest miejsce wyjazdu. Determinuje ono również moment, od kiedy zaczynamy liczyć czas naszej podróży. W przypadku podróży krajowej będzie to czas od wyjazdu (do np. klienta) do powrotu. Natomiast w przypadku podróży zagranicznej czas liczymy od momentu startu samolotem do momentu powrotu lub od czasu przekroczenia granicy Polski do czasu wjazdu ponownie do Polski. Kolejną różnicą są wartości diet. W przypadku dieta w podróży krajowej wynosi obecnie 45 zł za dobę podróży. W przypadku podróży zagranicznej dieta uzależniona jest od państwa, do którego podróżujemy. 

Diety za delegacje krajowe jakie są limity diety za delegację służbową w Polsce?

Przedsiębiorca, który w celu wykonania swoich usług przemieszcza się z miejsca, gdzie prowadzi działalność gospodarczą do innej miejscowości w Polsce, ma prawo do diet z tego tytułu. Wyjazd służbowy musi być ściśle związany z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Wysokość diety przy krajowej podróży służbowej zależy jej trwania. Czas podróży liczymy od momentu wyjazdu do momentu powrotu.

Dieta krajowa za jedną pełną dobę wynosi 45 zł.

W przypadku, gdy dieta trwa niepełną dobę, wtedy obowiązują poniższe zasady wyliczania diety:

 • poniżej 8 godzin – dieta nie przysługuje,
 • od 8 do 12 godzin – przysługuje ½ diety,
 • 12 godzin i więcej – przysługuje pełna dieta.

W przypadku, gdy Twoja podróż trwa dłużej niż dobę, to wyliczenie wygląda następująco:

 • za każdą kolejną pełną dobę – przysługuje dieta w pełnej wysokości,
 • jeśli kolejna rozpoczęta doba trwa nie dłużej niż 8 godzin – przysługuje za ten dzień połowa diety.
 • a dla każdej rozpoczętej doby powyżej 8 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Po ustaleniu czasu naszej podróży służbowej możemy wyliczyć wartość diety, którą zaliczysz do kosztów uzyskania przychodu.

Delegacja zagraniczna jakie są zasady rozliczania diety służbowej za granicą?

W przypadku podróży zagranicznej wysokość diety jest zróżnicowana i zależy od kraju, do którego wyjeżdżamy. Czas rozpoczęcia podróży liczymy od momentu przekroczenia granicy z i do Polski. W przypadku podróży samolotem bierzemy pod uwagę czas wylotu z lotniska w Polsce i przylotu do Polski. Podobnie jak przy podróżach krajowych wysokość diety zagranicznej zależy od czasu trwania podróży. Za każdą pełną dobę podróży przysługuje dieta w pełnej wysokości. Natomiast w przypadku niepełnej doby, przysługuje dieta w wymiarze:

 • do 8 godzin – przysługuje 1/3 diety,
 • ponad 8 do 12 godzin – przysługuje 1/2 diety,
 • ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości.

Warto zaznaczyć, że przy podróżach zagranicznych diety są w znacznie większej wartości niż przy krajowych. Przykładowo przy podróży do Niemiec pełna dieta wynosi 49 euro.