Kalkulator wypłat w spółce

Aktualizacja: 3 stycznia 2024 r.

Skorzystaj z kalkulatora, aby oszacować zysk z prowadzenia spółki. Łatwo obliczysz w nim, ile wyniesie wynagrodzenie Twoje oraz wspólników. Wystarczy, że podasz swoje planowane miesięczne przychody, koszty (miesięczne i roczne) oraz określisz obejmowane udziały.

Wypłaty w spółkach

Kalkulator wypłat w spółce
100 zł 500 000 zł

0 zł 500 000 zł


Wypłaty dla wspólników
user icon
×

user icon
×

+ Dodaj kolejnego wspólnika


Ilość udziałów w zyskach

user icon
×

user icon
×
Ilość udziałów musi być równa 100,00
Zysk „na rękę dla wspólników”
Wspólnik 1159 534,00
Wspólnik 2159 534,00
Przetestuj inFakt za darmo

Jak działa kalkulator wypłaty dla spółek?

 1. Podaj miesięczne przychody i koszty spółki.
 2. Wybierz liczbę wspólników.
 3. Podaj wartość wynagrodzenia z tytułu powołania.
 4. Podaj wartość przychodu z najmu nieruchomości i ruchomości do spółki.
 5. Wybierz stawkę CIT właściwą dla spółki.
 6. Jeśli udziały nie są równe dla każdego ze wspólników wpisz wartości udziałów w procentach.

Czym jest spółka z o.o?

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zalicza się, obok spółek akcyjnych, do spółek kapitałowych. Spółka może zostać założona w każdym, nie zakazanym przez prawo celu – zarówno zarobkowym, jak i niezarobkowym. Spółkę może utworzyć jedna lub więcej osób. Spółkę z o.o., która ma jednego wspólnika, przepisy nazywają jednoosobową spółką z o.o.

Jednak z punktu widzenia przepisów jedyny wspólnik takiej spółki podlega składkom ZUS na takich samych zasadach, jakby prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. https://www.youtube.com/watch?v=lBSVvi5KLEs

Zasady zakładania i działalności spółek z o.o. reguluje Kodeks spółek handlowych. Spółka z o.o. ma osobowość prawną. Oznacza to, że podobnie jak człowiek, posiada zdolność do czynności prawnych: może gromadzić swój własny majątek, zaciągać zobowiązania, musi płacić podatki itp. z tym że ludzie nabywają taką zdolność po ukończeniu 18 lat, a spółka z chwilą wpisu do KRS.

9% czy 19% podatku CIT

Zasada ogólna mówi, że stawka CIT wynosi 19 proc. Niemniej, niektórzy podatnicy mogą skorzystać z niższej stawki, która wynosi 9%. Obniżona wysokość CIT dotyczy tzw. małych podatników, czyli osób, których przychody nie przekraczają 2 milionów euro rocznie.

Żeby móc skorzystać z 9 proc. stawki CIT w 2023 roku, spółka nie mogła w 2022 jaki i w 2023 roku może osiągnąć przychodu większego niż 2 miliony euro. Limit ten jest obliczany na dwa różne sposoby:

 • Jeśli firma w ubiegłym roku osiągnęła przychód w wysokości maksymalnie 9 654 400 zł, to może płacić CIT według stawki 9 proc. Limit ten jest liczony na podstawie kursu euro z pierwszego dnia roboczego w październiku danego roku.

 • Jeśli w obecnym roku firma przekroczy próg 9 357 000 zł przychodu to musi płacić CIT według stawki 19 proc. W tym przypadku limit przeliczany jest według kursu euro z pierwszego dnia roboczego w styczniu obecnego roku.

Ważne jest również to, że limit możliwości skorzystania z 9 proc. stawki CIT dla przychodów o maksymalnej wysokości 9 654 400 zł jest liczony tylko na podstawie przychodów brutto ze sprzedaży towarów i usług. Przy liczeniu progu w trakcie roku, czyli tego w wysokości 9 357 000 zł, uwzględnia się wszystkie przychody, ale już w formie netto.

Dla nowych spółek, czyli powstałych w tym roku, nie ustala się limitu z ubiegłego roku. Spółki takie mogą automatycznie skorzystać z niższej stawki CIT. Jednak ważne jest pilnowanie bieżących przychodów i ewentualnego ich przekroczenia.

Wypłaty ze spółki

Podstawową wypłat zysku ze spółki jest Dywidenda. Jednak wspólnicy w spółce również są zatrudniani na umowę o pracę umowę zlecenie. Wspólnicy również mogą także otrzymywać wynagrodzenie z tytułu powołania albo świadczeń powtarzających. Oprócz tego, współnik spółce może wynajmować np. nieruchomość pod biuro, halę pod produkcję, czy samochód. Dla kalkulatora przyjęte zostały 3 możliwości, dywidenda, wynagrodzenie z tytułu powołania oraz wynajem nieruchomości i rzeczy ruchomych do spółki.

Dywidenda

Klasycznie wypłata zysku ze spółki kojarzy nam się z wypłatą dywidendy. Wspólnicy mogą w drodzę uchwłały podjąć decyzję o jej wypłacie. Dywidenda opodatkowana jest stawką 19%. Jednak zanim zostanie wypłacona dywidenda, spółka z o.o. Od zysku musi zapłacić podatek 9% lub 19%. Następnie kwota po opodatkowaniu podatkiem CIT i uruchomieniu dywidendy opodatkowana jest jeszcze 19% podatkiem PIT. Dlatego też potocznie mówimy, że dochodzi do podwójnego opodatkowania. W konsekwencji efektywne opodatkowanie w tym przypadku wynosi 34,39% lub 26,29 zł. Dywidendy jednak nie podlegają składkom ZUS. Dywidendę spółka może wypłacić o ile wypracuje zysk.

Wynagrodzenie z tytułu powołania

Wspólnika można powołać do pełnienia określonej funkcji w spółce np. członka zarządu. Na podstawie powołania z tytułu pełnienia tej funkcji możemy przyznać określone wynagrodzenie. W takim przypadku wynagrodzenie nie podlega już podwójnemu opodatkowaniu. Wynagrodzenie z tytułu powołania opodatkowane jest na zasadach ogólnych, a więc wypłata:

 • do 30 000 zł nie podlega opodatkowaniu,

 • pomiędzy 30 000 zł a 120 000 zł podatek wynosi 12%,

 • powyżej 120 000 zł podatek wynosi 32%.

Niezależnie od podatku, od wynagrodzenie należy zapłacić 9% składki zdrowotnej.
Co istotne wypłata wynagrodzenia z tytułu pełnienia określonej funkcji w spółce na podstawie powołania nie jest uzależniona od wypracowanego przez spółkę zysku, co oznacza, że wynagrodzenie może być wypłacane nawet wtedy, gdy firma wykazuje stratę, w przeciwieństwie do dywidendy. Przy czym, wartym rozważenia jest wynagrodzenie roczne do 120000 zł. Do 30000 zł nasze obciążenie wyniesie 9%, następne 90000 zł obciążone będzie już 21%, a powyżej 120.000 zł 41%, a więc zdecydowanie więcej niż efektywne opodatkowanie z dywidendy.

Wynajem do spółki

Spółka nie zawsze ma zdolność nabywczą. Dlatego też, wspólnicy spółki mogą na cele spółki wynajmować z majątku prywatnego np. nieruchomość na cele biurowe. Spółce można wynajmować zarówno nieruchomości jak i ruchomości. Taki wynajem jest opodatkowany stawką 8,5% dla przychodu do 100 tys zł. Dla przychodu rocznego powyżej 100 tys zł znajdzie zastosowanie stawka 12,5%. Wynajem do spółki jest z pewnością korzystniejszy niż wprowadzenie do spółki majątku prywatnego.