Kalkulator wypłat w spółce

Aktualizacja: 3 stycznia 2024 r.

Skorzystaj z kalkulatora, aby oszacować zysk z prowadzenia spółki. Łatwo obliczysz w nim, ile wyniesie wynagrodzenie Twoje oraz wspólników. Wystarczy, że podasz swoje planowane miesięczne przychody, koszty (miesięczne i roczne) oraz określisz obejmowane udziały.

Wypłaty w spółkach

Kalkulator wypłat w spółce
100 zł 500 000 zł

0 zł 500 000 zł


Wypłaty dla wspólników
user icon
×

user icon
×

+ Dodaj kolejnego wspólnika


Ilość udziałów w zyskach

user icon
×

user icon
×
Ilość udziałów musi być równa 100,00
Zysk „na rękę dla wspólników”
Wspólnik 1 159 534,00
Wspólnik 2 159 534,00
Przetestuj inFakt za darmo

Jak działa kalkulator wypłaty dla spółek?

 1. Podaj miesięczne przychody i koszty spółki.
 2. Wybierz liczbę wspólników.
 3. Podaj wartość wynagrodzenia z tytułu powołania.
 4. Podaj wartość przychodu z najmu nieruchomości i ruchomości do spółki.
 5. Wybierz stawkę CIT właściwą dla spółki.
 6. Jeśli udziały nie są równe dla każdego ze wspólników wpisz wartości udziałów w procentach.

Czym jest spółka z o.o?

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zalicza się, obok spółek akcyjnych, do spółek kapitałowych. Spółka może zostać założona w każdym, nie zakazanym przez prawo celu – zarówno zarobkowym, jak i niezarobkowym. Spółkę może utworzyć jedna lub więcej osób. Spółkę z o.o., która ma jednego wspólnika, przepisy nazywają jednoosobową spółką z o.o.

Jednak z punktu widzenia przepisów jedyny wspólnik takiej spółki podlega składkom ZUS na takich samych zasadach, jakby prowadził jednoosobową działalność gospodarczą. https://www.youtube.com/watch?v=lBSVvi5KLEs

Zasady zakładania i działalności spółek z o.o. reguluje Kodeks spółek handlowych. Spółka z o.o. ma osobowość prawną. Oznacza to, że podobnie jak człowiek, posiada zdolność do czynności prawnych: może gromadzić swój własny majątek, zaciągać zobowiązania, musi płacić podatki itp. z tym że ludzie nabywają taką zdolność po ukończeniu 18 lat, a spółka z chwilą wpisu do KRS.

9% czy 19% podatku CIT

Zasada ogólna mówi, że stawka CIT wynosi 19 proc. Niemniej, niektórzy podatnicy mogą skorzystać z niższej stawki, która wynosi 9%. Obniżona wysokość CIT dotyczy tzw. małych podatników, czyli osób, których przychody nie przekraczają 2 milionów euro rocznie.

Żeby móc skorzystać z 9 proc. stawki CIT w 2023 roku, spółka nie mogła w 2022 jaki i w 2023 roku może osiągnąć przychodu większego niż 2 miliony euro. Limit ten jest obliczany na dwa różne sposoby:

 • Jeśli firma w ubiegłym roku osiągnęła przychód w wysokości maksymalnie 9 654 400 zł, to może płacić CIT według stawki 9 proc. Limit ten jest liczony na podstawie kursu euro z pierwszego dnia roboczego w październiku danego roku.

 • Jeśli w obecnym roku firma przekroczy próg 9 357 000 zł przychodu to musi płacić CIT według stawki 19 proc. W tym przypadku limit przeliczany jest według kursu euro z pierwszego dnia roboczego w styczniu obecnego roku.

Ważne jest również to, że limit możliwości skorzystania z 9 proc. stawki CIT dla przychodów o maksymalnej wysokości 9 654 400 zł jest liczony tylko na podstawie przychodów brutto ze sprzedaży towarów i usług. Przy liczeniu progu w trakcie roku, czyli tego w wysokości 9 357 000 zł, uwzględnia się wszystkie przychody, ale już w formie netto.

Dla nowych spółek, czyli powstałych w tym roku, nie ustala się limitu z ubiegłego roku. Spółki takie mogą automatycznie skorzystać z niższej stawki CIT. Jednak ważne jest pilnowanie bieżących przychodów i ewentualnego ich przekroczenia.

Wypłaty ze spółki

Podstawową wypłat zysku ze spółki jest Dywidenda. Jednak wspólnicy w spółce również są zatrudniani na umowę o pracę umowę zlecenie. Wspólnicy również mogą także otrzymywać wynagrodzenie z tytułu powołania albo świadczeń powtarzających. Oprócz tego, współnik spółce może wynajmować np. nieruchomość pod biuro, halę pod produkcję, czy samochód. Dla kalkulatora przyjęte zostały 3 możliwości, dywidenda, wynagrodzenie z tytułu powołania oraz wynajem nieruchomości i rzeczy ruchomych do spółki.

Dywidenda

Klasycznie wypłata zysku ze spółki kojarzy nam się z wypłatą dywidendy. Wspólnicy mogą w drodzę uchwłały podjąć decyzję o jej wypłacie. Dywidenda opodatkowana jest stawką 19%. Jednak zanim zostanie wypłacona dywidenda, spółka z o.o. Od zysku musi zapłacić podatek 9% lub 19%. Następnie kwota po opodatkowaniu podatkiem CIT i uruchomieniu dywidendy opodatkowana jest jeszcze 19% podatkiem PIT. Dlatego też potocznie mówimy, że dochodzi do podwójnego opodatkowania. W konsekwencji efektywne opodatkowanie w tym przypadku wynosi 34,39% lub 26,29 zł. Dywidendy jednak nie podlegają składkom ZUS. Dywidendę spółka może wypłacić o ile wypracuje zysk.

Wynagrodzenie z tytułu powołania

Wspólnika można powołać do pełnienia określonej funkcji w spółce np. członka zarządu. Na podstawie powołania z tytułu pełnienia tej funkcji możemy przyznać określone wynagrodzenie. W takim przypadku wynagrodzenie nie podlega już podwójnemu opodatkowaniu. Wynagrodzenie z tytułu powołania opodatkowane jest na zasadach ogólnych, a więc wypłata:

 • do 30 000 zł nie podlega opodatkowaniu,

 • pomiędzy 30 000 zł a 120 000 zł podatek wynosi 12%,

 • powyżej 120 000 zł podatek wynosi 32%.

Niezależnie od podatku, od wynagrodzenie należy zapłacić 9% składki zdrowotnej.
Co istotne wypłata wynagrodzenia z tytułu pełnienia określonej funkcji w spółce na podstawie powołania nie jest uzależniona od wypracowanego przez spółkę zysku, co oznacza, że wynagrodzenie może być wypłacane nawet wtedy, gdy firma wykazuje stratę, w przeciwieństwie do dywidendy. Przy czym, wartym rozważenia jest wynagrodzenie roczne do 120000 zł. Do 30000 zł nasze obciążenie wyniesie 9%, następne 90000 zł obciążone będzie już 21%, a powyżej 120.000 zł 41%, a więc zdecydowanie więcej niż efektywne opodatkowanie z dywidendy.

Wynajem do spółki

Spółka nie zawsze ma zdolność nabywczą. Dlatego też, wspólnicy spółki mogą na cele spółki wynajmować z majątku prywatnego np. nieruchomość na cele biurowe. Spółce można wynajmować zarówno nieruchomości jak i ruchomości. Taki wynajem jest opodatkowany stawką 8,5% dla przychodu do 100 tys zł. Dla przychodu rocznego powyżej 100 tys zł znajdzie zastosowanie stawka 12,5%. Wynajem do spółki jest z pewnością korzystniejszy niż wprowadzenie do spółki majątku prywatnego.