Kalkulator JDG czy spółka

Aktualizacja: 3 stycznia 2024 r.

Planujesz otworzyć firmę i zastanawiasz się, czy bardziej opłacalna będzie jednoosobowa działalność, czy spółka? Nasz kalkulator pomoże Ci porównać obie opcje. Podaj kilka podstawowych informacji: spodziewane przychody, koszty, składki ZUS, stawki podatku. Porównaj wyniki i wybierz, która forma będzie dla Ciebie korzystniejsza. Założenie kalkulatora jest takie, że spółka jest co najmniej dwuosobowa, a wypłaty dokonywane są w formie dywidendy.

Kalkulator opłacalności dywidendy

JDG czy spółka?
100 zł 50 000 zł

0 zł 20 000 zł

0 zł 20 000 zł
%Twój miesięczny dochód netto
Spółka z o.o. 7 371,00
Zasady ogólne6 600,80
Podatek liniowy6 470,40
Ryczałt6 600,80
Przetestuj inFakt za darmo

Kalkulator ma charakter jedynie poglądowy a dokonane wyliczenia nie mogą być traktowane jako wiążące i nie tworzą podstawy jakichkolwiek roszczeń względem InFakt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „InFakt”). Informacje uzyskane w wyniku użycia kalkulatora nie stanowią rekomendacji, porady prawnej, porady inwestycyjnej ani doradztwa podatkowego. Rzeczywista sytuacja podatnika może się w konkretnym przypadku różnić, w szczególności w zależności od okoliczności faktycznych, prawnych i finansowych. InFakt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające lub związane ze skorzystaniem z kalkulatora.

Kalkulator działalności gospodarczej

Polski Ład w 2022 r.
100 zł 50 000 zł

0 zł 50 000 zł

%

Twój miesięczny dochód netto
Zasady ogólne 7 012,74
Podatek liniowy6 688,22
Ryczałt 7 043,74
Przetestuj inFakt za darmo

Planujesz otworzyć firmę i zastanawiasz się, czy bardziej opłacalna będzie jednoosobowa działalność, czy spółka? Nasz kalkulator pomoże Ci porównać obie opcje. Podaj kilka podstawowych informacji: spodziewane przychody, koszty, składki ZUS, stawki podatku. Porównaj wyniki i wybierz, która forma będzie dla Ciebie korzystniejsza. Założenie kalkulatora jest takie, że spółka jest co najmniej dwuosobowa, a wypłaty dokonywane są w formie dywidendy.

Czym jest JDG a czym spółka? – krótka charakterystyka

W Polsce najpopularniejszymi formami prowadzenia biznesu są jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG) oraz spółka z o.o.

JDG jest nieodłącznie związana z przedsiębiorcą. Oznacza to, że w nazwie działalności widnieje imię i nazwisko właściciela, a za zobowiązania firmy odpowiada on całym swoim prywatnym majątkiem.Z kolei spółka z o.o. to nowa, odrębna osoba prawna. Jest powoływana przez wspólników i wpisana do rejestru, ma określone prawa i obowiązki. Wspólnicy zakładający spółkę odpowiadają za jej zobowiązania w ograniczonym zakresie.

Różnice między spółką z o.o. a JDG

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i jednoosobowa działalność gospodarcza znacznie się od siebie różnią. Przede wszystkim pod względem zakresu odpowiedzialności za zobowiązania firmy, procedur rejestracyjnych i prowadzenia księgowości.

Osoba fizyczna a osoba prawna

Przedsiębiorca, który prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą, jest osobą fizyczną. Jego firma nie jest odrębną osobą prawną. W związku z tym zobowiązania i odpowiedzialność związane z prowadzoną działalnością spoczywają na przedsiębiorcy osobiście. Ponosi on pełną odpowiedzialność za swoją firmę i za jej zobowiązania odpowiada całym majątkiem.

Spółką natomiast posiada osobowość prawną. To oznacza, że jest traktowana jako odrębna jednostka prawna. Czyli może nabywać prawa i zobowiązania, zawierać umowy i posiadać własność. Jednocześnie wspólnicy spółki z o.o. ponoszą ograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki. W przypadku jej zadłużenia nie odpowiadają prywatnymi majątkami.

Wspólnicy − jednoosobowa spółka z o.o.

Jednoosobową działalność gospodarczą prowadzimy bez wspólników. Przy JDG możemy współpracować z innymi osobami np. jako spółka cywilna. Spółka z o.o. kojarzy się nam z tym, że prowadzą ją co najmniej dwie osoby. Jednak zgodnie z przepisami spółkę z o.o. do życia może równie dobrze powołać jeden wspólnik i prowadzić ją samodzielnie. A więc spółkę z o.o. możemy prowadzić zarówno ze wspólnikami, jak i sami.

Założenie spółki a JDG − porównanie kosztów

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest bezpłatne. JDG założyć możemy zarówno przez internet, jak i tradycyjnie. Zakładając JDG w CEIDG możemy od razu zgłosić się do ZUS jak i zarejestrować do podatku VAT.

Założenie spółki z o.o. wiąże się z kosztami. Wysokość kosztów uzależniona jest od tego, w jaki sposób ją założymy. Wpis do KRS kosztuje 250 zł, jeśli rejestrujemy firmę online online. Dodatkowo należy zapłacić 100 zł za wpis do Monitora Sądowego i Gospodarczego. Jeśli wybierzemy sposób tradycyjny, wówczas zapłacimy 500 zł za wpis do KRS, 100 zł za wpis do Monitora Sądowego i Gospodarczego oraz koszty notariusza. Spółka również musi wnieść minimalny kapitał zakładowy w kwocie 5 000 zł. Kapitał zakładowy może być wniesiony w różnej formie, a decydują o niej wspólnicy.

Księgowość dla spółki a księgowość dla JDG

Spółka jest zobowiązana do prowadzenia pełnej księgowości i ksiąg handlowych. Oznacza to, że każdy ruch spółki jest odpowiednio odnotowywany na kontach księgowych. Każda złotówka, którą wydatkujemy, musi być udokumentowana i odpowiednio odnotowana. Wspólnicy nie mogą swobodnie przelewać i wydawać pieniądze ze spółki, bez odpowiednich zapisów na kontach.

Przy JDG można prowadzić księgowość uproszczoną na zasadzie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR), a gdy jesteśmy na ryczałcie, ewidencji przychodów. Właściciel JDG nie mają obowiązku prowadzenia pełnej księgowości. W tym przypadku nie musi zapisywać każdego wydatku w KPiR czy ewidencji przychodów. Swobodnie może dysponować gotówką firmy.

Składki ZUS

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą masz obowiązek opłacania składek ZUS. Na początku działalności możesz skorzystać z ulg takich jak ulga na start czy mały ZUS. Dodatkowo zawsze będziesz opłacać składkę zdrowotną, której sposób wyliczania uzależniony jest od formy opodatkowania.

Decydując się na spółkę z o.o. nie jesteś zobowiązany(-a) do opłacania składek ZUS z tytułu jej prowadzenia. Pod warunkiem, że spółka będzie co najmniej dwuosobowa. Rzadko w praktyce spotykamy jednoosobowe spółki z o.o. Co istotne przyjmuje się, że jeden ze wspólników nie może mieć więcej niż 90% udziałów. W przeciwnym wypadku może być przez ZUS potraktowany jak jednoosobowa spółka. Właściciel spółki nie może liczyć na preferencyjne składki, jak w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych.

Spółka vs JDG − główne różnice pod względem podatkowym

Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą jest opodatkowa podatkiem dochodowym od osób fizycznych tzw. PIT. Dla JDG można wybrać jedną spośród 3 form opodatkowania. Każda z tych form posiada inne stawki, ulgi i preferencje. Dla ustalenia odpowiedniej stawki ważne jest dokonanie odpowiedniej analizy. Co do zasady można przyjąć, że:

  • ryczałt najlepiej sprawdzi się w przypadku, kiedy obowiązuje Cię niska stawka oraz nie masz kosztów lub są one bardzo niskie. Stawki podatku wynoszą od 2 do 17%,
  • podatek liniowy sprawdzi się przy większych dochodach ale masz też w działalności duże koszty. Stawka podatku jest jedna i wynosi 19%,
  • skala podatkowa to kwota wolna od opodatkowania 30 000 zł, kolejne 90 000 zł dochodu opodatkowane jest stawką 12%, a powyżej 120 000 dochodu stawką 32%. Skala podatkowa to też szereg ulg i preferencji, takich jak wspólne rozliczenie z małżonkiem czy ulgi na dzieci.

Spółka z o.o. jest objęta ustawa od podatku dochodowym od osób prawnych tzw. CIT. Małe spółki, których przychód nie przekracza 2 mln euro w ciągu roku, mogą skorzystać ze stawki CIT 9%. Pozostałe spółki opodatkowane są stawką 19%. Jednak na tym nie koniec, po zapłacaniu podatku przez spółkę i wypłacie zysku w formie dywidendy zapłacimy dodatkowo 19% PIT.

Spółka czy jednoosobowa działalność − jaka forma biznesu jest bardziej stabilna?

Pierwszym wyborem przy prowadzeniu biznesu zazwyczaj jest JDG. Przy JDG jesteśmy bezpośrednim dysponentem gotówki, nie musimy tłumaczyć się z każdej wydanej złotówki. Jest też również mniej biurokratyczna. Wielokrotnie małe jednoosobowe działalności przekształcają się w spółki. Co istotne możemy być właścicielem kilku spółek. JDG zawsze będzie tylko jedna.

Nie ma jednej odpowiedzi na pytanie, spółka, czy JDG. Spółka na pewno jest bardziej skomplikowana pod względem prowadzenia i nie mamy bezpośrednie dostępy do gotówki firmy. Jednak spółka ogranicza naszą odpowiedzialność i jest lepszym rozwiązaniem przy dużym biznesie. Dzięki temu, że w spółce ewidencjonowane jest każdego zdarzenia, to pozwala na dokładniejsze zarządzanie nią.

Spółka pomimo podwójnego opodatkowania ale braku ZUS niejednokrotnie jest korzystniejsza. Dodatkowo w spółce możemy być zatrudnieni na umowę o pracę, umowę zlecenie czy też możemy otrzymać wynagrodzenie za świadczenia powtarzające lub z tytułu powołania.

Kalkulator biznesowy JDG a spółka − jakie czynniki należy uwzględnić?

W naszym kalkulatorze do wyliczeń dla spółki przyjęliśmy założenie, że jest co najmniej dwuosobowa. W konsekwencji nie są naliczane składki ZUS. Najistotniejsze jest odpowiednie oszacowanie naszych przychodów i kosztów. W spółce przy przychodach do 2 mln euro stawka podatku wynosi 9%, powyżej tej kwoty jest to 19%.

Przy JDG mamy do wyboru 3 formy opodatkowania. Uwzględniamy tu oprócz naszych przychodów i kosztów również to, czy możemy skorzystać z ulg i preferencji. Ważne jest też ustalenie naszego celu biznesowego.

Polski Ład − wpływ na prowadzenie działalności

Polski Ład zrewolucjonizował składkę zdrowotną oraz skalę podatkową, najpopularniejszą formę opodatkowania. Po wprowadzeniu zmian w składce zdrowotnej przedsiębiorcy coraz częściej zastanawiają się nad spółką z o.o. Składka zdrowotna stała się istotnym obciążeniem przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Przedsiębiorcy obecnie nie kalkulują opłacalności bieznesu poprzez podatku, ale również składkę zdrowotną.

Pierwszy próg stawki podatku dochodowego

Skala podatkowa oznacza opodatkowanie progresywne, a pierwszy próg wynosi 12%. Przy czym 30 000 zł dochodu w ciągu roku jest zwolnione z opodatkowania. Najłatwiej zobrazować zasady ogólne w taki sposób, że dochód:

  • do 30 000 zł nie podlega opodatkowaniu;
  • pomiędzy 30 000 zł a 120 000 zł podatek wynosi 12%;
  • powyżej 120 000 zł podatek wynosi 32%.

Składka zdrowotna przy ryczałcie a przy podatku liniowym

Składka zdrowotna na ryczałcie jest zależna od przychodu. Ustalone zostały 3 progi przychodowe: do 60 000 zł rocznie, do 300 000 zł rocznie i powyżej 300 000 zł rocznie. Sama składka zdrowotna w wysokości 9% jest obliczana od 60%, 100% lub 180% przeciętnego wynagrodzenia z IV kwartału poprzedniego roku.

Składka zdrowotna w 2023 r. Wynosi w zależności od rocznego przychodu:

  • do 60 000 zł − 376,16 zł miesięcznie;
  • pomiędzy 60 000 a 300 000 zł − 626,93 zł miesięcznie;
  • powyżej 300 000 zł − 1128,48 zł miesięcznie.

W przypadku podatku liniowego składka zdrowotna jest obliczana od dochodu. Jej wysokość wynosi 4,9%. Jednocześnie stawka nie może być niższa niż 9% minimalnego wynagrodzenia. Osoby opodatkowane według liniówki mogą zaliczyć składkę zdrowotną do kosztów uzyskania przychodów lub odliczyć ją od podstawy opodatkowania. Należy jednak pamiętać o ograniczeniu, które wynosi 10 200 zł rocznie w 2023 r.

Podsumowanie − FAQ

Jak założyć spółkę?

Spółkę można założyć online (S24) lub tradycyjnie przy udziale notariusza. W systemie online mamy dostępny formularz, który niestety jest zamknięty. Oznacza to, że nie przewiduje wszystkich przypadków danych, jakie chcielibyśmy dodać. Dlatego nieraz niezbędne jest założenie jednak spółki przy wizycie u notariusza.

Opcjonalnie można założyć spółkę przez S24, a pozostałe dane uzupełnić tradycyjnie. Tradycyjne założenie spółki znacznie wydłuża czas jej powstania. S24, czyli założenie spółki online, jest idealne dla nowych przedsiębiorców, którzy nie mają potrzeby wprowadzania skomplikowanych zapisów do umowy spółki, a zarazem zależy im na wygodzie oraz czasie przeprowadzenia rejestracji. Niezbędne przy tej drodzę będzie posiadanie profilu zaufany lub podpis kwalifikowanego.

Ile trwa założenie spółki?

Zakładając spółkę mamy dwa warianty, online lub tradycyjnie. Zdecydowanie szybciej założymy spółkę online przez S24, gdyż nasz wpis w KRS powinien się pojawić w ciągu 24 godzin od zakończenia procedury rejestracji. Tradycyjnie niestety procedura może się wydłużyć od 2 do 4 tygodni.

Ile kosztuje założenie spółki

Wysokość kosztów uzależniona jest od tego, w jaki sposób spółkę założymy, czy tradycyjnie czy przez internet. Przez internet koszt założenia spółki to 350 zł, a tradycyjnie 600 zł plus koszty notariusza ok 1000 zł.

Jak założyć JDG?

JDG założyć możemy zarówno przez internet, jak i tradycyjnie. Zakładając JDG możemy od razu zgłosić się do ZUS jak i zarejestrować do podatku VAT.

Ile trwa założenie JDG?

Założenie JDG po wypełnieniu formularza, czy to w sposób tradycyjny, czy też przez internet, następuje zazwyczaj w ciągu paru godzin.

Ile kosztuje założenie jednoosobowej działalności?

Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej jest bezpłatne.

Czy jest możliwość zmiany formy prowadzenia działalności gospodarczej w trakcie jej trwania?

Zmiany formy opodatkowania JDG możemy dokonywać każdego roku kalendarzowego, do 20. dnia miesiąca po miesiącu, w którym osiągnęliśmy pierwszy przychód. Jeśli pierwszy przychód zostanie osiągnięty w grudniu, wówczas do końca grudnia.