Kalkulator odsetek podatkowych

Aktualizacja: 9 października 2023 r.

Odsetki podatkowe naliczane są za każdy dzień zwłoki w przypadku nieterminowego dokonania płatności. Naliczanie odsetek dotyczy zarówno podatku dochodowego, podatku VAT, jak i podatku akcyzowego.

Kalkulator odsetek podatkowych

Ile zapłacę odsetek
Opłacając podatek w późniejszym terminie, kwota zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami wyniesie:
Kwota zobowiązania podatkowego2 000,00
Odsetki do zapłaty Kwota odsetek (0 zł) nie przekracza 8,70 zł i nie podlega zapłacie do Urzędu Skarbowego.31,00
Kwota zobowiązania wraz z odsetkami2031,00
Przetestuj inFakt za darmo

Kalkulator ma charakter jedynie poglądowy a dokonane wyliczenia nie mogą być traktowane jako wiążące i nie tworzą podstawy jakichkolwiek roszczeń względem InFakt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „InFakt”). Informacje uzyskane w wyniku użycia kalkulatora nie stanowią rekomendacji, porady prawnej, porady inwestycyjnej ani doradztwa podatkowego. Rzeczywista sytuacja podatnika może się w konkretnym przypadku różnić, w szczególności w zależności od okoliczności faktycznych, prawnych i finansowych. InFakt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające lub związane ze skorzystaniem z kalkulatora.

Jak korzystać z kalkulatora odsetek podatkowych?

  1. Podaj kwotę, która powinna zostać wpłacona do Urzędu Skarbowego we wcześniejszym terminie.
  2. Wybierz termin tej płatności.
  3. Wybierz dzień, w którym opłacisz zaległość.
  4. Możesz rozwinąć Opcje zaawansowane, aby wybrać stawkę obniżoną lub podwyższoną.
  5. Jeśli kalkulator pokaże 0 zł jako Odsetki za zwłokę, oznacza to, że odsetki nie zostały naliczone lub są mniejsze niż 8,70 zł i nie podlegają opłacie.

Odsetki podatkowe – jak liczyć?

Obowiązujący wzór do obliczenia wysokości odsetek to:

(kwota do zapłaty * liczba dni po terminie * stopa odsetek) / 365

Wyliczone odsetki zawsze ulegają zaokrągleniu do pełnych złotych.

Odsetki podatkowe – wysokość

W niektórych przypadkach odsetki mogą być obniżone lub podwyższone. Obniżona stopa odsetek to 50% stawki podstawowej. Natomiast podwyższona stopa odsetek wynosi 150% stawki podstawowej.

Obniżoną stopą odsetek możesz zastosować, jeśli prześlesz korektę JPK VAT nie później niż 6 miesięcy od upływu terminu, a płatności dokonasz w ciągu 7 dni od złożenia korekty. Uwaga: możesz to zrobić tylko wtedy, kiedy nie dostarczono Ci jeszcze zawiadomienia o zaległości i Urząd Skarbowy nie rozpoczął w tym zakresie żadnych procedur. Podwyższoną stawkę zastosujesz natomiast wyłącznie w przypadku podatku VAT oraz akcyzowego i to w określonych sytuacjach.

Odsetki podatkowe – od jakiej kwoty?

Zgodnie z ordynacją podatkową odsetki nie zostaną naliczone, jeśli nie przekraczają kwoty 8,70 zł (koszt listu poleconego). Oznacza to, że nawet kilkumiesięczna zaległość może być bezodsetkowa. W takiej sytuacji kalkulator jako wysokość odsetek wskaże 0 zł.

Odsetki podatkowe 2023 – jak zapłacić?

Wystarczy, że przelejesz zaległą kwotę (+ ew. odsetki) na swój mikrorachunek podatkowy. Kiedy jako przedsiębiorca dokonujesz przelewu podatkowego w bankowości internetowej, numer mikrorachunku podatkowego zostaje wygenerowany automatycznie. Dzięki temu masz mieć pewności, że zaległa kwota trafi do właściwego urzędu skarbowego.