Kalkulator odsetek podatkowych

Aktualizacja: 8 września 2022 r.

Odsetki podatkowe naliczane są za każdy dzień zwłoki w przypadku nieterminowego dokonania płatności. Naliczanie odsetek dotyczy zarówno zaliczek na podatek dochodowy, podatku VAT, jak i podatku akcyzowego.

Kalkulator odsetek podatkowych

Ile zapłacę odsetek
Opłacając podatek w późniejszym terminie, kwota zobowiązania podatkowego wraz z odsetkami wyniesie:
Kwota zobowiązania podatkowego 210,00
Odsetki do zapłaty Kwota odsetek (0 zł) nie przekracza 8,70 zł i nie podlega zapłacie do Urzędu Skarbowego. 0,00
Kwota zobowiązania wraz z odsetkami 219,00
Załóż firmę za darmo

Jak korzystać z kalkulatora odsetek podatkowych?

  1. Podaj kwotę, która powinna zostać wpłacona do Urzędu Skarbowego we wcześniejszym terminie
  2. Wybierz termin tej płatności.
  3. Wybierz dzień, w którym opłacisz zaległość.
  4. Możesz rozwinąć Opcje zaawansowane, aby wybrać stawkę obniżoną lub podwyższoną.
  5. Jeśli kalkulator pokaże 0 zł jako Odsetki za zwłokę, oznacza to, że odsetki nie zostały naliczone lub są mniejsze niż 8,70 zł i nie podlegają opłacie.

Obowiązujący wzór do obliczenia wysokości odsetek to:

(kwota do zapłaty * liczba dni po terminie * stopa odsetek) / 365

Wyliczone odsetki zawsze ulegają zaokrągleniu do pełnych złotych.

Obniżona stopa odsetek to 50% stawki podstawowej. Natomiast podwyższona stopa odsetek wynosi 150% stawki podstawowej.

Obniżoną stopą odsetek możemy zastosować, jeśli prześlemy korektę JPK VAT nie później niż 6 miesięcy od upływu terminu, a płatności dokonamy w ciągu 7 dni od złożenia korekty. Uwaga: możemy to zrobić tylko wtedy, kiedy nie otrzymaliśmy jeszcze zawiadomienia o zaległości i Urząd Skarbowy nie rozpoczął w tym zakresie żadnych procedur. Podwyższoną stawkę stosujemy natomiast wyłącznie w przypadku podatku VAT i akcyzowego i to w określonych sytuacjach.

Czy zawsze muszę płacić odsetki?

Nie. Zgodnie z ordynacją podatkową odsetki nie zostaną naliczone, jeśli nie przekraczają kwoty 8,70 zł (koszt listu poleconego). Oznacza to, że nawet kilkumiesięczna zaległość może być bezodsetkowa. W takiej sytuacji kalkulator jako wysokość odsetek wskaże 0 zł.

Jak opłacić zaległość?

Wystarczy przelać zaległą kwotę (+ ew. odsetki) na swój mikrorachunek podatkowy. Kiedy przedsiębiorca dokonuje przelewu podatkowego w bankowości internetowej, jego numer mikrorachunku podatkowego zostanie wygenerowany automatycznie. Dzięki temu można mieć pewności, że zaległa kwota trafi do właściwego urzędu skarbowego.