Kalkulator B2B na 2024 rok

Aktualizacja: 31 stycznia 2024 r.

Sprawdź, która forma opodatkowania będzie dla Ciebie najkorzystniejsza w 2024 roku.Wystarczy, że podasz swoje miesięczne przychody oraz koszty, a w wyniku kalkulatora otrzymasz swoje miesięczne zarobki na rękę.

Kalkulator działalności gospodarczej

Najkorzystniejsza forma opodatkowania
100 zł 50 000 zł

0 zł 20 000 zł

0 zł 20 000 zł
%






Twój miesięczny dochód netto
Zasady ogólne 6 935,79 +230,35 zł
Podatek liniowy 6 470,40 +81,82 zł
Ryczałt 6 600,80 +33,59 zł
Przetestuj inFakt za darmo

Kalkulator działalności gospodarczej

Polski Ład w 2022 r.
100 zł 50 000 zł

0 zł 50 000 zł

%





Twój miesięczny dochód netto
Zasady ogólne 7 012,74
Podatek liniowy 6 688,22
Ryczałt 7 043,74
Przetestuj inFakt za darmo

Kalkulator ma charakter jedynie poglądowy a dokonane wyliczenia nie mogą być traktowane jako wiążące i nie tworzą podstawy jakichkolwiek roszczeń względem InFakt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „InFakt”). Informacje uzyskane w wyniku użycia kalkulatora nie stanowią rekomendacji, porady prawnej, porady inwestycyjnej ani doradztwa podatkowego. Rzeczywista sytuacja podatnika może się w konkretnym przypadku różnić, w szczególności w zależności od okoliczności faktycznych, prawnych i finansowych. InFakt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające lub związane ze skorzystaniem z kalkulatora.

Jak korzystać z kalkulatora?

  1. Podaj swój miesięczny przychód netto To suma wszystkich wystawionych faktur.
  2. Podaj wysokość swoich miesięcznych kosztów. Uwaga: na ryczałcie koszty nie obniżają podatku dochodowego.
  3. Podaj swoją stawkę ryczałtu. Kliknij znaczek (i), aby poznać stawki.
  4. Wybierz swoje składki ZUS.
  5. Kliknij Pokaż więcej opcji, aby rozwinąć dodatkowe ustawienia. Możesz wybrać wspólne rozliczenie z małżonkiem oraz ulgę na dzieci.

Przychody B2B

Przychód to kwota, którą zarobisz ze sprzedaży swoich towarów lub usług, przed odliczeniem podatku VAT w określonym czasie. Inaczej nazywa się ją kwotą netto. Przy liczeniu przychodu nie ma znaczenia to, czy pieniądze już wpłynęły na Twoje konto. Jeżeli dokumenty wskazują, że pieniądze zostały zarobione, to należy je doliczyć do przychodu.

Forma opodatkowania w działalności B2B

W kontekście opodatkowania B2B przedsiębiorcy często wybierają jedną z trzech opcji: zasady ogólne, podatek liniowy lub ryczałt. Zasady ogólne obejmują podatek progresywny w wysokości 12% do 120 000 zł i 32% powyżej tej kwoty, z dodatkową 9% składką zdrowotną. Podatek liniowy wynosi 19%, a składka zdrowotna – 4,9%. Ryczałt to opodatkowanie od przychodów, bez możliwości odliczania kosztów, ze zróżnicowanymi stawkami podatkowymi od 2% do 17%, oraz stałą składką zdrowotną zależną od wysokości przychodów.

Porównanie form opodatkowania wskazuje, że podatek liniowy staje się bardziej opłacalny powyżej około 13 000 zł dochodu netto, podczas gdy poniżej tej kwoty opodatkowanie na zasadach ogólnych może być korzystniejsze. Ryczałt, choć prosty, wymaga uwzględnienia specyfiki działalności, a także zaniedbuje koszty, co utrudnia dokładne porównanie z innymi formami opodatkowania.

Koszty prowadzenia działalności

Wszystkie ponoszone wydatki, które wspierają prowadzenie działalności gospodarczej, stanowią koszty uzyskania przychodów. Najczęściej spotykanymi kosztami w działalności gospodarczej są

  • usługi telekomunikacyjne
  • wydatki związane z samochodem
  • koszty księgowości

Przedsiębiorcy w ramach działalności mogą rozliczać inne środki transportu np. hulajnogę. Prowadząc działalność, możesz również spotkać się ze swoim kontrahentem na lunch. W takim przypadku ten lunch też może być kosztem. Dla działalności prowadzonej w domu lub mieszkaniu masz też możliwość rozliczania części kosztów eksploatacyjnych związanych z tym miejscem. Wydatki w firmie wpływają na twój dochód, który jest podstawą opodatkowania.

12% dla wszystkich podatników PIT na skali

To zdecydowanie największa ze zmian Polskiego Ładu. 17% pierwszego progu stawki podatku dochodowego na skali zostało obniżone do 12%. Wpływa to na większe zyski zarówno dla osób prowadzących działalność gospodarczą na zasadach ogólnych, jak i dla pracowników na umowie o pracę, umowie o dzieło czy zlecenie.

Polski Ład zachował kwotę wolną od podatku w wysokości 30 tys. zł. Zachowany został również drugi próg podatkowy w wysokości 120 tys. zł. Zlikwidowana została natomiast ulga dla klasy średniej. Na skali nadal nie ma możliwości rozliczenia składki zdrowotnej w kosztach działalności.

Składka zdrowotna w kosztach na liniówce i ryczałcie

Mimo iż pozostałe formy opodatkowania (podatek liniowy i ryczałt) nie otrzymały obniżonej stawki podatku w Polskim Ładzie, to można na tych formach obniżyć dochód do opodatkowania o część zapłaconych składek zdrowotnych. Na liniówce obowiązuje nas limit w 2024 roku 11 600 zł – do takiej wysokości możemy zaliczyć zapłacone składki zdrowotne w kosztach. Na ryczałcie natomiast możemy użyć połowy zapłaconych składek zdrowotnych do obniżenia przychodu do opodatkowania.

Składki na ubezpieczenie społeczne stanowią istotny element zabezpieczenia przedsiębiorcy B2B. Bez nich nie tylko utraciliby dostęp do świadczeń emerytalnych, rentowych czy chorobowych, ale również narazili się na konsekwencje prawne wynikające z braku opłacania składek. Różnice w opłacaniu składek zależą od okresu prowadzenia działalności i stosowanych ulg.

W pierwszych 6 miesiącach działalności przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na start, co pozwala na uzyskanie preferencyjnej stawki ZUS przez pierwsze 6 miesięcy prowadzenia działalności. Przez kolejne 24 miesiące nowi przedsiębiorcy mają możliwość opłacania składek w preferencyjnej wysokości, stosując tzw. Mały ZUS. Po upływie tego okresu można w części przypadków wykorzystać Mały ZUS Plus na kolejne 24 miesiące, a potem obowiązuje standardowa stawka składek.

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe to opcja, którą przedsiębiorca B2B może wybrać, aby zabezpieczyć się na wypadek utraty zdolności do pracy z powodu choroby. Korzyścią z tego rozwiązania jest możliwość otrzymywania zasiłku chorobowego w przypadku czasowej niezdolności do pracy. Przedsiębiorca, decydując się na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, zabezpiecza swoje finanse w sytuacjach kryzysowych.

Jednakże, koszty dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego są istotnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do niego. Przedsiębiorca musi ponosić regularne opłaty, co może wpływać na jego budżet. Przed podjęciem decyzji o dobrowolnym ubezpieczeniu chorobowym, warto dokładnie przeanalizować korzyści i koszty tego rozwiązania, dostosowując je do indywidualnych potrzeb i sytuacji finansowej.

Najczęściej zadawane pytania

Czym jest kalkulator B2B i jak może mi pomóc w mojej działalności

Kalkulator B2B to narzędzie, które umożliwia przedsiębiorcom dokładne obliczenia przewidywanych przychodów, kosztów, podatków oraz składek ZUS związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej na zasadach B2B. Dzięki niemu można efektywnie planować finanse i podejmować bardziej świadome decyzje biznesowe.

Jak obliczyć miesięczne przychody z działalności B2B?

Miesięczny przychód to suma Twoich faktur.

Jakie koszty mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu w działalności B2B?

W działalności B2B przedsiębiorcy mają możliwość zaliczania różnorodnych kosztów do kosztów uzyskania przychodu. Typowe koszty obejmują wydatki na sprzęt, materiały, transport, biuro, szkolenia czy nawet część kosztów związanych z miejscem zamieszkania (np. koszty uzyskania przychodu przy pracach wykonywanych w domu).

Czy warto wybrać dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w ramach działalności B2B?

Dobrowolne ubezpieczenie chorobowe w ramach działalności B2B może przynieść wiele korzyści, takich jak otrzymywanie zasiłku chorobowego w przypadku niezdolności do pracy. Jednak decyzję tę należy podjąć, uwzględniając indywidualne potrzeby, sytuację finansową oraz preferencje przedsiębiorcy.

Jak działalność B2B wpływa na moje składki ZUS?

Działalność B2B wiąże się z koniecznością odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Przedsiębiorca B2B zobowiązany jest do regularnego opłacania składek, które obejmują ubezpieczenie emerytalne, rentowe, chorobowe oraz wypadkowe. Warto zauważyć, że na początku prowadzenia działalności przedsiębiorca może skorzystać z ulgi na start, co pozwala mu przez pierwsze 6 miesięcy nie odprowadzać składek do ZUS. Następnie przez kolejne 24 miesiące ma możliwość opłacania składek w preferencyjnej wysokości, korzystając z tzw. Małego ZUS-u.

Jak mogę wykorzystać kalkulator B2B do optymalizacji moich dochodów?

Wykorzystanie kalkulatora B2B do optymalizacji dochodów polega na dokładnym planowaniu finansowym. Przedsiębiorca może dostosowywać parametry kalkulatora, takie jak stawki czy koszty, w celu zidentyfikowania najkorzystniejszch rozwiązań dla swojej działalności.

Czy kalkulator B2B jest aktualizowany z uwzględnieniem zmian prawnych i podatkowych?

Tak, kalkulator B2B jest regularnie aktualizowany, uwzględniając najnowsze zmiany w prawie oraz podatkach. Dzięki temu masz pewność, że uzyskasz dokładne i zgodne z obowiązującymi przepisami wyniki.