Historia zmian w aplikacji


wrzesień 2023
Różnice kursowe
20 września 2023
Rozliczanie różnic kosztowych dostępne również na kosztach! Po potwierdzeniu daty zapłaty różnica zostanie rozliczona automatycznie. Funkcjonalność dostępna na pakietach Premium i dla klientów usługi Aplikacja + Księgowy.
sierpień 2023
Różnice kursowe
8 sierpnia 2023
Automatyczne rozliczanie różnic kursowych dla faktur przychodowych! Aplikacja samodzielnie generuje dowód wewnętrzny rozliczający różnice kursowe po oznaczeniu faktury jako zapłacona. Funkcjonalność dostępna na pakietach Premium i dla klientów usługi Aplikacja + Księgowy.
lipiec 2023
Faktury
10 lipca 2023
Faktury VAT marża, zaliczkowe oraz rozliczeniowe w języku angielskim! Klienci otrzymali możliwość pobierania i wysyłania takich faktur w aplikacji inFakt.
maj 2023
Bezpieczeństwo
30 maja 2023
Kody weryfikacyjne OTP (one-time password, hasło jednorazowe) w aplikacji inFakt! Każdy użytkownik oprócz kodów SMS może użyć również kodu z aplikacji weryfikacyjnej podczas dwuskładnikowego uwierzytelniania 2FA. Wystarczy przejść do Ustawień > Konto inFakt > Weryfikacja dwuetapowa i skonfigurować aplikację weryfikacyjną.
kwiecień 2023
Aplikacja
29 kwietnia 2023
Roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok jest już dostępne w inFakcie. Użytkownicy mają możliwość pobrania deklaracji DRA za kwiecień 2023 r. uwzględniającej roczne rozliczenie.
Aplikacja
18 kwietnia 2023
Dbamy o bezpieczeństwo kont klientów. W Aplikacji zapisywane są zdarzenia i akcje dotyczące współpracowników i zewnętrznych księgowych. Klienci inFaktu mają dostęp do szczegółowych danych m.in. o logowaniach, zmianach w prawach dostępu, podłączeniach i odłączeniach zewnętrznych księgowych. Aby się z nimi zapoznać, wejdź w Ustawienia → Historia aktywności.
Aplikacja
5 kwietnia 2023
Nowości w Ustawieniach! Wprowadziliśmy możliwość testowania nowego formularza wystawiania faktury oraz nowy wygląd zakładki Przychody. Nowe widoki można włączyć w Ustawieniach -> Inne opcje -> Aplikacja.
Aplikacja
3 kwietnia 2023
Udostępniliśmy przegląd Rachunku Zysków i Strat oraz Bilansu klientom, którzy prowadzą spółki z o.o. i korzystają z Pełnej Księgowości w inFakcie.
API
3 kwietnia 2023
Uruchomiliśmy Sandbox API. dzięki czemu programiści mogą przetestować integrację z API inFakt w bezpiecznym środowisku, bezpłatnie i bez ryzyka wprowadzenia błędów na prawdziwych profilach firmowych. O tym jak korzystać z tego narzędzia przeczytasz w dokumentacji pod tym https://docs.infakt.pl/#sandbox.
marzec 2023
API
21 marca 2023

Uruchomiliśmy odświeżoną dokumentację API inFakt pod adresem https://docs.infakt.pl/. Od poprzedniej wyróżnia się lepszą czytelnością, większą ilością przykładów w różnych językach programowania oraz gotowym zestawem narzędzi ułatwiających testowanie i integrację. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją.

Wczytaj więcej pozycji