Kalkulator zasiłku macierzyńskiego 2023

Aktualizacja: 26 kwietnia 2023 r.

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem wypłacanym od dnia urodzenia dziecka. Przysługuje nie tylko zatrudnionym na umowę o pracę, ale także samozatrudnionym i zleceniobiorcom. Poniższy kalkulator pozwala ustalić, w jakiej wysokości osoba ubezpieczona otrzyma zasiłek macierzyński.

Kalkulator macierzyński

Zasiłek macierzyński

1 000 zł 30 000 zł
100 zł 17 337 zł


Średnie składki społeczne i FP1 211,22
Równe wypłaty przez cały rok: 81,50%
Zasiłek brutto przez 12 miesięcy2 416,12
Zmienne wypłaty: 100% i 70%
Zasiłek brutto przez pierwsze 20 tygodni3 020,15
Zasiłek brutto przez kolejne 32 tygodnie oraz 9 tygodni dla drugiego rodzica 1 812,09
Równe wypłaty przez cały rok: 81%
Zasiłek brutto przez 12 miesięcy1 332,80
Minimalny zasiłek macierzyński
Zasiłek netto przez 12 miesięcy1000,00
Minimalny zasiłek macierzyński
Zasiłek netto przez 12 miesięcy1000,00
Przetestuj inFakt za darmo

Kalkulator ma charakter jedynie poglądowy a dokonane wyliczenia nie mogą być traktowane jako wiążące i nie tworzą podstawy jakichkolwiek roszczeń względem InFakt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „InFakt”). Informacje uzyskane w wyniku użycia kalkulatora nie stanowią rekomendacji, porady prawnej, porady inwestycyjnej ani doradztwa podatkowego. Rzeczywista sytuacja podatnika może się w konkretnym przypadku różnić, w szczególności w zależności od okoliczności faktycznych, prawnych i finansowych. InFakt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające lub związane ze skorzystaniem z kalkulatora.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego – jak go obliczyć?

 1. Wybierz obecną formę zatrudnienia: umowa o pracę lub działalność gospodarcza.
 2. Dla działalności gospodarczej wybierz, jaki ZUS (z działalności) płacisz: duży czy preferencyjny. Jeśli płacisz składki ZUS w innej wysokości, skorzystaj z opcji “inny” i podaj średnią miesięczną podstawę składki chorobowej z ostatnich 12 miesięcy.
 3. Dla umowy o pracę podaj średnią miesięczną pensję brutto z ostatnich 12 miesięcy.

W wyniku otrzymasz dwie opcje wypłacania zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński na własnej działalności – co musisz wiedzieć?

Przyszłe mamy, które prowadzą działalność gospodarczą, mogą po urodzeniu dziecka skorzystać z zasiłku macierzyńskiego i wypłacać go przez 52 tygodnie. Warunkiem koniecznym do tego, aby ubiegać się o zasiłek macierzyński, jest opłacanie składek chorobowych. Przy działalności gospodarczej są one dobrowolne.

Ważne – jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą i korzystasz z ulgi na start, nie będziesz miała możliwość zgłoszenia się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W konsekwencji nie będzie Ci przysługiwał zasiłek macierzyński.

Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim – co to jest i ile trwa?

Starając się o zasiłek macierzyński, nie obowiązuje okres wyczekiwania w opłacaniu składek chorobowych, który standardowo przy działalności gospodarczej wynosi 90 dni. Okresem wyczekiwania jest czas, który musi upłynąć od pierwszego opłacenia składki chorobowej do możliwości skorzystania z zasiłku.

Oznacza to, że o zasiłek macierzyński możesz wnioskować już od pierwszego dnia ubezpieczenia, w którym opłacasz pierwszą składkę chorobową. Możesz więc opłacić składkę chorobową dopiero w ostatnim miesiącu przed porodem.

Czy możesz otrzymać wyższy zasiłek macierzyński?

Wysokość zasiłku zależna jest od tego, jak wysokie składki chorobowe opłacasz. Pod uwagę brane będzie ostatnie 12 miesięcy opłacania składek chorobowych. Jeśli składki opłacasz krócej, niż 12 miesięcy, brakujące miesiące zostaną “wypełnione” najniższą obowiązującą Cię wysokością składek ZUS.

Czy możesz zatem podnieść swoje składki ZUS, aby otrzymać większy zasiłek macierzyński? Tak, ale nie możesz podnieść wyłącznie składki chorobowej. Musisz podnieść podstawę wymiaru opłacania składek, co oznacza konieczność opłacania wszystkich składek, również społecznych. Jednocześnie, podniesienie składki tylko w jednym miesiącu zwiększy Ci wysokość zasiłku o 1/12 wyższego wymiaru składek.

Formy wypłacania zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński na działalności może być wypłacany w dwóch formach. W 81,5% wysokości przez cały rok lub 100% zasiłku przez pierwsze 20 tygodni, a następnie 70% przez kolejne 32 tygodnie.

Dodatkowy 9-tygodniowy urlop rodzicielski

Zmiany Kodeksu Pracy, które weszły w życie 26 kwietnia 2023 r., wprowadzają dodatkowy 9-tygodniowy urlop rodzicielski. Dodatkowe 9 tygodni to indywidualny urlop rodzicielski, którego nie można przenieść na drugiego rodzica. Za ten okres przysługuje 70% zasiłek.
Dodatkowy urlop rodzicielski nie oznacza wydłużenie maksymalnego okresu zasiłku, który przy jednym dziecku wynosi 52 tygodnie. Oznacza to, że:

 1. Mama może skorzystać z 52 tygodni i za ten okres wypłacać:
  • jeden zasiłek w wysokości 81,5% lub
  • podzielić na 100% (20 tygodni) i 70% za kolejne 32 tygodnie.
 2. Ojcu dziecka będzie przysługiwało 70% podstawy zasiłku za okres 9 tygodni.

Pobieranie zasiłku a zawieszenie działalności

Podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego opłacasz wyłącznie składki zdrowotne. Pobieranie zasiłku nie odbiera Ci możliwości pracowania i prowadzenia działalności. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby zawiesić działalność gospodarczą. Zawieszenie działalności nie wpływa na dalszą możliwość pobierania zasiłku.

FAQ

Za jaki okres wypłacany jest zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński wypłacany jest z tytułu urodzenia lub przyjęcia na wychowanie dzieci. Okresy wypłaty zasiłku macierzyńskiego dzielimy na urlop:

 • macierzyński,
 • rodzicielski.

Urlop macierzyński – ile trwa?

Okres urlopu macierzyńskiego zależny jest od liczby urodzonych dzieci i wynosi:

 • 20 tygodni – gdy urodzisz jedno dziecko,
 • 31 tygodni – gdy urodzisz dwoje dzieci podczas jednego porodu,
 • 33 tygodni – gdy urodzisz troje dzieci podczas jednego porodu,
 • 35 tygodni – gdy urodzisz czworo dzieci podczas jednego porodu,
 • 37 tygodni – gdy urodzisz pięcioro i więcej dzieci podczas jednego porodu.

Urlop rodzicielski – ile trwa?

Okres urlopu rodzicielskiego, podobnie jak urlopu macierzyńskiego, uzależniony jest od liczby urodzonych dzieci i wynosi:

 • 32 tygodnie – gdy urodzisz jedno dziecko,
 • 34 tygodnie – gdy urodzisz dwoje lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

Dlatego też przy urodzeniu jednego dziecka łącząc oba urlopy, zasiłek otrzymasz łączenie za 52 tygodnie.

Co istotne, zarówno urlop macierzyński, jak i rodzicielski, przysługuje Ci również, jeśli weźmiesz na wychowanie dziecko lub dzieci. Okresy dla obu urlopów są takie same jak przy urodzeniu.

Zasiłek macierzyński – ile płatny?

Podstawę zasiłku macierzyńskiego stanowi:

 • dla pracowników i zleceniobiorców podstawa stanowi przeciętne wynagrodzenie brutto z ostatnich 12 miesięcy;
 • dla przedsiębiorców jest to średnia deklarowana podstawa składki chorobowej z ostatnich 12 miesięcy.

Wyliczone przeciętne wynagrodzenie czy też średnie podstawy pomniejszane są jeszcze o 13,71%. Ostateczny wynik stanowi podstawę wyliczenia zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński przysługuje Ci w 100% podstawy za okres urlopu macierzyńskiego. Jednak jeśli chcesz przedłużyć urlop macierzyński o urlop rodzicielski, masz dwie opcje do wyboru:

 • 100% przez 20 tygodni i 70% przez 32 tygodnie;
 • lub przez cały okres urlopów otrzymywać 81,5% podstawy.