Kalkulator zasiłku macierzyńskiego 2024

Aktualizacja: 20 lutego 2024 r.

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem wypłacanym od dnia urodzenia dziecka. Przysługuje nie tylko zatrudnionym na umowę o pracę, ale także samozatrudnionym i zleceniobiorcom. Poniższy kalkulator pozwala ustalić, w jakiej wysokości osoba ubezpieczona otrzyma zasiłek macierzyński.

Kalkulator macierzyński

Zasiłek macierzyński

1 000 zł 30 000 zł
100 zł 19 560 zł


Średnie składki społeczne i FP1 211,22
Równe wypłaty przez cały rok: 81,50%
Zasiłek brutto przez 12 miesięcy2 416,12
Zmienne wypłaty: 100% i 70%
Zasiłek brutto przez pierwsze 20 tygodni3 020,15
Zasiłek brutto przez kolejne 32 tygodnie oraz 9 tygodni dla drugiego rodzica 1 812,09
Równe wypłaty przez cały rok: 81%
Zasiłek brutto przez 12 miesięcy1 332,80
Minimalny zasiłek macierzyński
Zasiłek netto przez 12 miesięcy1000,00
Minimalny zasiłek macierzyński
Zasiłek netto przez 12 miesięcy1000,00
Przetestuj inFakt za darmo

Kalkulator ma charakter jedynie poglądowy a dokonane wyliczenia nie mogą być traktowane jako wiążące i nie tworzą podstawy jakichkolwiek roszczeń względem InFakt Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (dalej jako „InFakt”). Informacje uzyskane w wyniku użycia kalkulatora nie stanowią rekomendacji, porady prawnej, porady inwestycyjnej ani doradztwa podatkowego. Rzeczywista sytuacja podatnika może się w konkretnym przypadku różnić, w szczególności w zależności od okoliczności faktycznych, prawnych i finansowych. InFakt nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające lub związane ze skorzystaniem z kalkulatora.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego – jak go obliczyć?

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem wypłacanym od dnia urodzenia dziecka. Przysługuje nie tylko zatrudnionym na umowę o pracę, ale także samozatrudnionym i zleceniobiorcom. Nasz kalkulator pozwala ustalić, w jakiej wysokości osoba ubezpieczona otrzyma zasiłek macierzyński.

Obliczanie zasiłku macierzyńskiego przy użyciu kalkulatora jest bardzo proste.

 1. Wybierz obecną formę zatrudnienia: umowa o pracę lub działalność gospodarcza.
 2. Dla działalności gospodarczej wybierz, jaki ZUS (z działalności) płacisz: duży czy preferencyjny. Jeśli płacisz składki ZUS w innej wysokości, skorzystaj z opcji “inny” i podaj średnią miesięczną podstawę składki chorobowej z ostatnich 12 miesięcy.
 3. Dla umowy o pracę podaj średnią miesięczną pensję brutto z ostatnich 12 miesięcy.

W wyniku otrzymasz dwie opcje wypłacania zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński na własnej działalności – co musisz wiedzieć?

Przyszłe mamy, które prowadzą działalność gospodarczą, mogą po urodzeniu dziecka skorzystać z zasiłku macierzyńskiego i wypłacać go przez 52 tygodnie. Warunkiem koniecznym do tego, aby ubiegać się o zasiłek macierzyński, jest opłacanie składek chorobowych. Przy działalności gospodarczej są one dobrowolne.

Ważne – jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą i korzystasz z ulgi na start, nie będziesz miała możliwość zgłoszenia się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W konsekwencji nie będzie Ci przysługiwał zasiłek macierzyński.

Wysokość zasiłku macierzyńskiego ustalana jest na podstawie formy zatrudnienia umowy o pracę lub działalność gospodarczą. Zasiłek macierzyński

 • dla działalności gospodarczej wyliczany jest na podstawie dużego ZUSu lub lub ZUSu preferencyjnego, a jeśli płacisz składki ZUS w innej wysokości to należy podać średnią miesięczną podstawę składki chorobowej z ostatnich 12 miesięcy
 • dla umowy o pracę wyliczany jest na podstawie średniej miesięcznej pensji brutto z ostatnich 12 miesięcy

Przykład #1: Katarzyna w 2023 r. opłacała duży ZUS, któego podstawa za cały rok wynosiła 4 161 zł. Taka też podstawa będzie przyjęta do wyliczenia ZUS. W przypadku gdyby Katarzyna zdecydowała się na opłacanie ZUS od wyższej podstawy, na przykład 10 000 zł po pierwszym półroczu, to średnia podstawa z 12 miesięcy wyniesie (6 x 4 161 zł + 6 x 10 000 zł) / 12=7 080,50 zł. Na końcu trzeba jeszcze odjąć 13,71% i to będzie stanowić punkt wyjściowy do wyliczenia wysokości zasiłku.

Pobieranie zasiłku a zawieszenie działalności

Podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego opłacasz wyłącznie składki zdrowotne. Pobieranie zasiłku nie odbiera Ci możliwości pracowania i prowadzenia działalności. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby zawiesić działalność gospodarczą. Zawieszenie działalności nie wpływa na dalszą możliwość pobierania zasiłku.

Zasiłek macierzyński na umowie o pracę – co musisz wiedzieć?

Zasiłek macierzyński na umowie o pracę jest dostępny dla mam, które spełniają określone kryteria. Aby ubiegać się o zasiłek, konieczne jest by przyszła mama była zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego przez minimum 1 dzień. Nie ma tu okresu wyczekiwania, jak w przypadku zwykłej choroby. Istotnym warunkiem jest także złożenie wniosku o zasiłek w terminie, czyli w ciągu 21 dni od daty urodzenia dziecka. Wysokość zasiłku macierzyńskiego jest uzależniona od średniej miesięcznej pensji brutto z ostatnich 12 miesięcy pracy.

Przykład #2: Marta w ostatnich 12 miesiącach otrzymała dwie podwyżki. Przez pierwsze 2 miesiące zarabiała 4 500 zł. Przez kolejne 6 miesięcy co miesiąc otrzymywała 4 700 zł. W ostatnich 4 miesiącach jej zarobki wzrosły do 5 000 zł. Podstawę do wyliczenia zasiłku stanowić będzie suma wynagrodzeń miesięcznych podzielona przez 12, czyli w tym przypadku 4 766,67 zł. Od tej kwoty należy jeszcze odjąć 13,71% i podstawa do wyliczenia wyniesie 4 113,16 zł.

Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim – co to jest i ile trwa?

Starając się o zasiłek macierzyński, nie obowiązuje okres wyczekiwania w opłacaniu składek chorobowych, który standardowo przy działalności gospodarczej wynosi 90 dni. Okresem wyczekiwania jest czas, który musi upłynąć od pierwszego opłacenia składki chorobowej do możliwości skorzystania z zasiłku.

Oznacza to, że o zasiłek macierzyński możesz wnioskować już od pierwszego dnia ubezpieczenia, w którym opłacasz pierwszą składkę chorobową. Możesz więc opłacić składkę chorobową dopiero w ostatnim miesiącu przed porodem.

Czy możesz otrzymać wyższy zasiłek macierzyński?

Wysokość zasiłku zależna jest od tego, jak wysokie składki chorobowe opłacasz. Przy wyliczaniu wysokości zasiłku pod uwagę brane będzie ostatnie 12 miesięcy opłacania składek chorobowych. Jeśli składki opłacasz krócej, niż 12 miesięcy, brakujące miesiące zostaną “wypełnione” najniższą obowiązującą Cię wysokością składek ZUS.

Czy możesz zatem podnieść swoje składki ZUS, aby otrzymać większy zasiłek macierzyński? Tak, ale nie możesz podnieść wyłącznie składki chorobowej. Musisz podnieść podstawę wymiaru opłacania składek, co oznacza konieczność opłacania wszystkich składek, również społecznych. Jednocześnie, podniesienie składki tylko w jednym miesiącu zwiększy Ci wysokość zasiłku o 1/12 wyższego wymiaru składek.

Formy wypłacania zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński na działalności może być wypłacany w dwóch formach. W 81,5% wysokości przez cały rok lub 100% zasiłku przez pierwsze 20 tygodni, a następnie 70% przez kolejne 32 tygodnie.

Podstawowe informacje o urlopie macierzyńskim

Urlop macierzyński stanowi istotny okres w życiu każdej przyszłej mamy, zapewniając czas na zadbanie o nowonarodzone dziecko.

Czas trwania urlopu macierzyńskiego

W Polsce przyjęto, że jego standardowy wymiar wynosi rok, dzieląc go na dwie składowe: urlop macierzyński i rodzicielski. W ciągu pierwszego roku życia dziecka istnieje możliwość wykorzystania łącznie 52 tygodni urlopów, z których część może być również przeznaczona dla ojca.

Różnice w wymiarze urlopu w zależności od urodzonych dzieci

Wymiar urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w Polsce ulega zmianie w zależności od liczby urodzonych dzieci w jednym porodzie. Przyjęte kryteria uwzględniają różne okresy trwania urlopów w przypadku narodzin jednego, dwóch, trzech, czterech oraz pięciu lub więcej dzieci. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, im większa liczba dzieci urodzonych w jednym porodzie, tym dłuższy przysługuje urlop macierzyński oraz rodzicielski. To istotne zróżnicowanie uwzględnia specyfikę sytuacji rodzinnej i jest odpowiedzią na różnorodne potrzeby rodziców w zależności od liczby nowo narodzonych dzieci.

W pierwszym roku życia dziecka można wykorzystać

 • 20 tygodni po urodzeniu jednego dziecka w jednym porodzie
 • 31 tygodni po urodzeniu dwójki dzieci w jednym porodzie
 • 33 tygodnie po urodzeniu trójki dzieci w jednym porodzie
 • 35 tygodni po urodzeniu czwórki dzieci w jednym porodzie
 • 37 tygodni po urodzeniu piątki lub więcej dzieci w jednym porodzie

Dodatkowo istnieje też urlop rodzicielski, którego długość jest uzależniona od liczby urodzonych dzieci.

Szczegóły dotyczące urlopu rodzicielskiego

Urlop rodzicielski w Polsce obejmuje okres bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego i stanowi ważny element wsparcia dla rodziców. Jego długość i zasady regulowane są przez Kodeks Pracy.

Zasady i i długość urlopu rodzicielskiego

Urlop rodzicielski przysługuje w zależności od liczby urodzonych dzieci w jednym porodzie. Obowiązuje on w wymiarze

 • 32 tygodnie po urodzeniu jednego dziecka w jednym porodzie
 • 34 tygodnie po urodzeniu dwojga lub więcej dzieci w jednym porodzie

Istnieje możliwość wydłużenia urlopu, łącząc go z zatrudnieniem na część etatu, o ile wymiar pracy nie przekracza połowy etatu. Nowe przepisy wprowadziły także dodatkowy 9-tygodniowy urlop rodzicielski, jednak nie można go przenieść na drugiego rodzica. Zasady urlopu rodzicielskiego dostosowują się do zmieniających się potrzeb i sytuacji życiowych rodziny, zapewniając elastyczność w korzystaniu z tego prawa.

Wprowadzenie i znaczenie dodatkowych 9 tygodni urlopu rodzicielskiego od 2023 roku.

Zmiany Kodeksu Pracy, które weszły w życie 26 kwietnia 2023 r., wprowadzają dodatkowy 9-tygodniowy urlop rodzicielski. Dodatkowe 9 tygodni to indywidualny urlop rodzicielski, którego nie można przenieść na drugiego rodzica. Za ten okres przysługuje 70% zasiłek.

Dodatkowy urlop rodzicielski nie oznacza wydłużenie maksymalnego okresu zasiłku, który przy jednym dziecku wynosi 52 tygodnie. Oznacza to, że

 1. Mama może skorzystać z 52 tygodni i za ten okres wypłacać
 • jeden zasiłek w wysokości 81,5% lub
 • podzielić na 100% (20 tygodni) i 70% za kolejne 32 tygodnie
 1. Ojcu dziecka będzie przysługiwało 70% podstawy zasiłku za okres 9 tygodni

Urlop ojcowski a zasiłek macierzyński – tacierzyńskie 2024

Urlop ojcowski to istotne wsparcie dla ojców, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w opiece nad dzieckiem. Przysługuje on zarówno ojcom pracującym na umowie o pracę, jak i prowadzącym działalność gospodarczą. Okres trwania urlopu ojcowskiego wynosi 14 dni i może być wykorzystany do momentu zakończenia 12. miesiąca życia dziecka. W praktyce, urlop ojcowski stanowi część urlopu macierzyńskiego, a jego długość przekłada się na pełne wynagrodzenie, które wynosi 100% podstawy wymiaru pensji, jaką otrzymywałaby osoba będąca na urlopie macierzyńskim. Warto zaznaczyć, że wprowadzono również tzw. urlop tacierzyński, który obejmuje okres trwania urlopu macierzyńskiego i może być wykorzystywany przez ojców na różne etapy opieki nad dzieckiem. Nowością jest także dodatkowy 9-tygodniowy urlop rodzicielski, który przysługuje indywidualnie i nie podlega przeniesieniu na drugiego rodzica. Te zmiany wprowadzone w 2024 roku mają na celu bardziej równomierne podział obowiązków rodzicielskich oraz dostosowanie przepisów do potrzeb współczesnych rodzin.

Korzystanie z kalkulatora zasiłku macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego

Korzystanie z kalkulatora zasiłku macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego jest łatwe i efektywne. Trzeba tylko podać właściwe dane. Aby obliczyć przysługujące świadczenia, konieczne jest podanie następujących informacji

 • obecna forma zatrudnienia (Umowa o pracę lub Działalność gospodarcza)
 • średnia miesięczna pensja brutto z ostatnich 12 miesięcy (umowa) lub Średnia miesięczna podstawa składki chorobowej z ostatnich 12 miesięcy (działalność)
 • dla działalności również podstawa składek ZUS (Duży ZUS, Mały ZUS, Inny)

Wprowadzenie tych danych pozwoli określić wysokość zasiłku macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego, dostosowując obliczenia do indywidualnej sytuacji zawodowej. Chcąc zwiększyć przyszłe świadczenie niektóre osoby decydują się na podniesienie wysokości podstawy. Kalkulator może być pomocny w wyliczeniu ile otrzymają świadczenia, zmieniając podstawę na wyższą niż minimalna.

Przykład #3: Ania prowadzi działalność gospodarczą. Niedawno dowiedziała się, że jest w ciąży. Ania opłacała w 2023 r. duży ZUS, gdzie podstawa wynosiła 4 161 zł. W styczniu urodziła, a więc podstawa z ostatnich 12 miesięcy jest stała tj. 4 161 zł. Odejmujemy od tej kwoty 13,71% i podstawa do wyliczenia zasiłku wyniesie 3 590,53 zł, a dzienna 119,68 zł. Jeśli Ania zdecyduje się na stałe wypłaty, to ZUS za każdy dzień wypłaci 81,5%, a więc 97,54 zł.

Najczęstsze pytania o zasiłek macierzyński 2024

Za jaki okres wypłacany jest zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński wypłacany jest z tytułu urodzenia lub przyjęcia na wychowanie dzieci. Okresy wypłaty zasiłku macierzyńskiego dzielimy na urlop

 • macierzyński
 • rodzicielski

Urlop macierzyński – ile trwa?

Okres urlopu macierzyńskiego zależny jest od liczby urodzonych dzieci i wynosi

 • 20 tygodni – gdy urodzisz jedno dziecko
 • 31 tygodni – gdy urodzisz dwoje dzieci podczas jednego porodu
 • 33 tygodni – gdy urodzisz troje dzieci podczas jednego porodu
 • 35 tygodni – gdy urodzisz czworo dzieci podczas jednego porodu
 • 37 tygodni – gdy urodzisz pięcioro i więcej dzieci podczas jednego porodu

Urlop rodzicielski – ile trwa?

Okres urlopu rodzicielskiego, podobnie jak urlopu macierzyńskiego, uzależniony jest od liczby urodzonych dzieci i wynosi

 • 32 tygodnie – gdy urodzisz jedno dziecko
 • 34 tygodnie – gdy urodzisz dwoje lub więcej dzieci przy jednym porodzie

Dlatego też przy urodzeniu jednego dziecka łącząc oba urlopy, zasiłek otrzymasz łączenie za 52 tygodnie.

Co istotne, zarówno urlop macierzyński, jak i rodzicielski, przysługuje Ci również, jeśli weźmiesz na wychowanie dziecko lub dzieci. Okresy dla obu urlopów są takie same jak przy urodzeniu.

Zasiłek macierzyński – ile płatny?

Podstawę zasiłku macierzyńskiego stanowi

 • dla pracowników i zleceniobiorców podstawa stanowi przeciętne wynagrodzenie brutto z ostatnich 12 miesięcy
 • dla przedsiębiorców jest to średnia deklarowana podstawa składki chorobowej z ostatnich 12 miesięcy

Wyliczone przeciętne wynagrodzenie czy też średnie podstawy pomniejszane są jeszcze o 13,71%. Ostateczny wynik stanowi podstawę wyliczenia zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński przysługuje Ci w 100% podstawy za okres urlopu macierzyńskiego. Jednak jeśli chcesz przedłużyć urlop macierzyński o urlop rodzicielski, masz dwie opcje do wyboru

 • 100% przez 20 tygodni i 70% przez 32 tygodnie
 • lub przez cały okres urlopów otrzymywać 81,5% podstawy

Ile jest płatny urlop macierzyński i rodzicielski?

Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego to 100% podstawy wymiaru zasiłku i jest to

 • dla pracowników i zleceniobiorców podstawa stanowi przeciętne wynagrodzenie brutto z ostatnich 12 miesięcy
 • dla przedsiębiorców jest to średnia deklarowana podstawa składki chorobowej z ostatnich 12 miesięcy

W przypadku urlopu rodzicielskiego sprawa wygląda nieco inaczej. Przy złożeniu wniosku w terminie, tj. w ciągu 21 dni od porodu, przysługuje zasiłek macierzyński za urlop rodzicielski w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku. W przypadku złożenia wniosku po upływie tego terminu, zasiłek będzie wynosił 60% podstawy wymiaru.

Czy L4 w ciąży wlicza się do macierzyńskiego?

L4 w ciąży wlicza się do urlopu macierzyńskiego, co oznacza, że czas niezdolności do pracy z powodu ciąży i porodu jest uwzględniany w okresie zabezpieczenia socjalnego dla matki, przedłużając tym samym czas korzystania z urlopu macierzyńskiego.

Ile trwa urlop tacierzyński?

Urlop tacierzyński trwa 14 dni i przysługuje ojcom, umożliwiając im aktywne uczestnictwo w opiece nad nowo narodzonym dzieckiem. Jest to okres, który ojciec może wykorzystać na bezpośrednie zaangażowanie się w opiekę i wsparcie dla partnerki.

Ile wynosi zasiłek za urlop ojcowski?

Zasiłek za urlop ojcowski wynosi 100% pensji, co sprawia, że ojciec może skorzystać z pełnego wynagrodzenia podczas korzystania z urlopu, co stanowi ważne wsparcie finansowe dla rodziny w okresie po narodzinach dziecka.

Czym różni się urlop ojcowski od tacierzyńskiego?

Urlop ojcowski trwa krótko, jedynie 14 dni, i jest przyznawany niezależnie od tego, czy matka przebywa w tym czasie na urlopie macierzyńskim. Można go wykorzystać w ciągu 12 miesięcy od narodzin dziecka (wcześniej, przed zmianami w Kodeksie pracy z 2023 r., było to 24 miesiące).

Z kolei urlop tacierzyński stanowi część urlopu macierzyńskiego. Różnice między nimi nie ograniczają się jedynie do liczby dni urlopu – tacierzyńskiego nie można podzielić, natomiast ojcowski można wykorzystać w częściach.