Kalkulator zasiłku macierzyńskiego 2023

Aktualizacja: 2 stycznia 2023 r.

Zasiłek macierzyński jest świadczeniem wypłacanym od dnia urodzenia dziecka. Przysługuje nie tylko zatrudnionym na umowę o pracę, ale także samozatrudnionym i zleceniobiorcom. Poniższy kalkulator pozwala ustalić, w jakiej wysokości osoba ubezpieczona otrzyma zasiłek macierzyński.

Kalkulator macierzyński

Zasiłek macierzyński

1 000 zł 15 000 zł
100 zł 17 337 zł


Średnie składki społeczne i FP1 211,22
Równe wypłaty przez cały rok: 80%
Zasiłek brutto przez 12 miesięcy2 416,12
Zmienne wypłaty: 100% i 60%
Zasiłek brutto przez pierwsze 6 miesięcy3 020,15
Zasiłek brutto przez kolejne 6 miesięcy1 812,09
Równe wypłaty przez cały rok: 80%
Zasiłek brutto przez 12 miesięcy1 332,80
Minimalny zasiłek macierzyński
Zasiłek netto przez 12 miesięcy1000,00
Minimalny zasiłek macierzyński
Zasiłek netto przez 12 miesięcy1000,00
Przetestuj inFakt za darmo

 

Wysokość zasiłku macierzyńskiego jak go obliczyć?

 1. Wybierz obecną formę zatrudnienia: umowa o pracę lub działalność gospodarcza.
 2. Dla działalności gospodarczej wybierz, jaki ZUS (z działalności) płacisz: duży czy preferencyjny. Jeśli płacisz składki ZUS w innej wysokości, skorzystaj z opcji “inny” i podaj średnią miesięczną podstawę składki chorobowej z ostatnich 12 miesięcy.
 3. Dla umowy o pracę podaj średnią miesięczną pensję brutto z ostatnich 12 miesięcy.

W wyniku otrzymasz dwie opcje wypłacania zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński na własnej działalności co musisz wiedzieć?

Przyszłe mamy, które prowadzą działalność gospodarczą, mogą po urodzeniu dziecka skorzystać z zasiłku macierzyńskiego i wypłacać go przez 52 tygodnie. Warunkiem koniecznym do tego, aby ubiegać się o zasiłek macierzyński, jest opłacanie składek chorobowych. Przy działalności gospodarczej są one dobrowolne

Ważne jeśli rozpoczynasz działalność gospodarczą i korzystasz z ulgi na start, nie będziesz miała możliwość zgłoszenia się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego. W konsekwencji nie będzie Ci przysługiwał zasiłek macierzyński.

Okres wyczekiwania przy zasiłku macierzyńskim co to jest i ile trwa?

Starając się o zasiłek macierzyński, nie obowiązuje okres wyczekiwania w opłacaniu składek chorobowych, który standardowo przy działalności gospodarczej wynosi 90 dni. Okresem wyczekiwania jest czas, który musi upłynąć od pierwszego opłacenia składki chorobowej do możliwości skorzystania z zasiłku. 

Oznacza to, że o zasiłek macierzyński możesz wnioskować już od pierwszego dnia ubezpieczenia, w którym opłacasz pierwszą składkę chorobową. Możesz więc opłacić składkę chorobową dopiero w ostatnim miesiącu przed porodem.

Czy możesz otrzymać wyższy zasiłek macierzyński?

Wysokość zasiłku zależna jest od tego, jak wysokie składki chorobowe opłacasz. Pod uwagę brane będzie ostatnie 12 miesięcy opłacania składek chorobowych. Jeśli składki opłacasz krócej, niż 12 miesięcy, brakujące miesiące zostaną “wypełnione” najniższą obowiązującą Cię wysokością składek ZUS. 

Czy możesz zatem podnieść swoje składki ZUS, aby otrzymać większy zasiłek macierzyński? Tak, ale nie możesz podnieść wyłącznie składki chorobowej. Musisz podnieść podstawę wymiaru opłacania składek, co oznacza konieczność opłacania wszystkich składek, również społecznych. Jednocześnie, podniesienie składki tylko w jednym miesiącu zwiększy Ci wysokość zasiłku o 1/12 wyższego wymiaru składek.

Formy wypłacania zasiłku macierzyńskiego

Zasiłek macierzyński na działalności może być wypłacany w dwóch formach. W 80% wysokości przez cały rok lub 100% zasiłku przez pierwsze 6 miesięcy, a następnie 60% przez kolejne 6 miesięcy.

Pobieranie zasiłku a zawieszenie działalności

Podczas pobierania zasiłku macierzyńskiego opłacasz wyłącznie składki zdrowotne. Pobieranie zasiłku nie odbiera Ci możliwości pracowania i prowadzenia działalności. Nic nie stoi również na przeszkodzie, aby zawiesić działalność gospodarczą. Zawieszenie działalności nie wpływa na dalszą możliwość pobierania zasiłku.

FAQ

Za jaki okres wypłacany jest zasiłek macierzyński?

Zasiłek macierzyński wypłacany jest z tytułu urodzenia lub przyjęcia na wychowanie dzieci. Okresy wypłaty zasiłku macierzyńskiego dzielimy na urlop:

 • macierzyński,
 • rodzicielski.

Urlop macierzyński ile trwa?

Okres urlopu macierzyńskiego zależny jest od liczby urodzonych dzieci i wynosi: 

 • 20 tygodni – gdy urodzisz jedno dziecko,
 • 31 tygodni – gdy urodzisz dwoje dzieci podczas jednego porodu, 
 • 33 tygodni – gdy urodzisz troje dzieci podczas jednego porodu, 
 • 35 tygodni – gdy urodzisz czworo dzieci podczas jednego porodu, 
 • 37 tygodni – gdy urodzisz pięcioro i więcej dzieci podczas jednego porodu.

Urlop rodzicielski ile trwa?

Okres urlopu rodzicielskiego, podobnie jak urlopu macierzyńskiego, uzależniony jest od liczby urodzonych dzieci i wynosi

 • 32 tygodnie – gdy urodzisz jedno dziecko,
 • 34 tygodnie –  gdy urodzisz dwoje lub więcej dzieci przy jednym porodzie.

Dlatego też przy urodzeniu jednego dziecka łącząc oba urlopy, zasiłek otrzymasz łączenie za 52 tygodnie. 

Co istotne, zarówno urlop macierzyński, jak i rodzicielski, przysługuje Ci również, jeśli weźmiesz na wychowanie dziecko lub dzieci. Okresy dla obu urlopów są takie same jak przy urodzeniu.

Zasiłek macierzyński ile płatny? 

Podstawę zasiłku macierzyńskiego stanowi:

 • dla pracowników i zleceniobiorców podstawa stanowi przeciętne wynagrodzenie brutto z ostatnich 12 miesięcy
 • dla przedsiębiorców jest to średnia deklarowana podstawa składki chorobowej z ostatnich 12 miesięcy.

Wyliczone przeciętne wynagrodzenie czy też średnie podstawy pomniejszane są jeszcze o 13,71%. Ostateczny wynik stanowi podstawę wyliczenia zasiłku macierzyńskiego.

Zasiłek macierzyński przysługuje Ci w 100% podstawy za okres urlopu macierzyńskiego. Jednak jeśli chcesz przedłużyć urlop macierzyński o urlop rodzicielski, masz dwie opcje do wyboru:

 • 100% przez pół roku i 60% przez drugą połowę okresu urlopów;
 • lub przez cały okres urlopów otrzymywać 80% podstawy.