Preferencyjny ZUS. Kto może się ubiegać o niższe składki?


20 września 2022 3 min. czytania

Preferencyjny ZUS to duża oszczędność dla osoby, która dopiero rozkręca swój biznes. Pozwala początkującym przedsiębiorcom płacić niższe składki ubezpieczeniowe przez 24 miesiące. 

Preferencyjny ZUS. Kto może korzystać?

Aby korzystać z obniżonych składek ZUS, przedsiębiorca musi spełnić dwa warunki:

  • nie prowadzić działalności gospodarczej przez 60 miesięcy przed ubieganiem się o ZUS preferencyjny. Jeśli przedsiębiorca otwiera swoją pierwszą działalność, automatycznie spełnia ten warunek;
  • nie wykonywać działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, u którego w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym przedsiębiorca pracował na umowę o pracę i wykonywał czynności wchodzące w zakres obecnie świadczonej działalności. Jeśli natomiast początkujący przedsiębiorca świadczył usługi na rzecz byłego pracodawcy w ramach umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenia), to nie wyklucza go to z możliwości skorzystania z ZUS preferencyjnego;

Działanie tych zasad zilustruje przykład. Pan Artur do czerwca 2022 roku był zatrudniony jako kierowca na umowie o pracę w firmie X. W sierpniu 2022 Pan Artur otworzył własną działalność gospodarczą i świadczy dla firmy X usługi archiwizacji danych. Pan Artur może korzystać z preferencyjnej wysokości składek ZUS. Zakres usług w ramach jego umowy o pracę z firmą X jest różny niż usługi świadczone obecnie w ramach działalności gospodarczej.  

Preferencyjny ZUS a osoba współpracująca

Z obniżonych składek ZUS nie mogą również skorzystać przedsiębiorcy, którzy w ciągu ostatnich 60 miesięcy są lub byli wspólnikiem jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

ZUS-em preferencyjnym nie mogą być też objęte osoby współpracujące, np. członek rodziny, który pomaga w prowadzeniu tejże działalności gospodarczej. Za osobę współpracującą przedsiębiorca płaci tzw. duży ZUS, nawet, jeśli sam jest objęty ZUS-em preferencyjnym.

Wysokość preferencyjnych składek ZUS

Przedsiębiorca płaci składki ZUS od zadeklarowanej przez siebie podstawy. W przypadku dużego ZUSu jest to nie mniej niż 60 procent prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto. Minimalna podstawa dla dużego ZUS w roku 2022 wynosi 3 553,20 zł. A 60 procent przeciętnego wynagrodzenia brutto w bieżącym roku to 5 922 zł.

Podstawa wymiar składek, od której oblicza się preferencyjny ZUS, jest dużo niższa – wynosi tylko 30 procent minimalnego wynagrodzenia. W bieżącym roku minimalne wynagrodzenie wynosi 3010 zł. A więc podstawa, od której naliczane są składki ZUS preferencyjnego, to 903 zł. W efekcie wysokość składek przedsiębiorcy, który opłaca ZUS preferencyjny to 285,71 zł. W tej kwocie zawiera się także nieobowiązkowe ubezpieczenie chorobowym. Dla porównania, składki, które opłaca przedsiębiorca w ramach dużego ZUS to aż 1211,28 zł.

Ulga na start

Obciążenia związane z ZUS są wyższe, bo podane wyżej kwoty nie obejmują obowiązkowej składki zdrowotnej. Ta z kolei jest zależna m.in. od formy opodatkowania, którą wybrał przedsiębiorca.

Warto też pamiętać, że zanim właściciel nowej firmy zarejestruje się do ZUS preferencyjnego może skorzystać z ulgi na start. Ulga na start to zwolnienie z opłacenia składek społecznych przez 6 pierwszych miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach ulgi na start właściciel firmy opłaca tylko składkę zdrowotną.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu