Z jakich ulg podatkowych i preferencji może korzystać spółka?

Założenie spółki jest jednym ze sposobów na opłacalne rozwinięcie biznesu. Jednak wraz z jej prowadzeniem, pojawia się kwestia specyfiki podatkowej i preferencji, które będą określały rozliczenie z urzędem skarbowym. Obecnie istnieje kilka rozwiązań korzystnych dla spółek, na które warto postawić, jeśli chcemy ograniczyć koszty związane nie tyle z prowadzeniem spółki, ile z rozliczaniem się z fiskusem. Z jakich ulg i preferencji podatkowych możemy wówczas skorzystać?

Jakie spółki można założyć w Polsce?

Omówienie tematu ulg podatkowych dostępnych dla spółek należy zacząć od wyjaśnienia, jakie ich rodzaje są możliwe do założenia w Polsce. Podstawowy podział wygląda następująco:

Tu należy zaznaczyć, że w zależności od typu spółki wskazuje się inne ulgi podatkowe i preferencyjne warunki opodatkowania.

Spółka cywilna – jakie opodatkowanie jej dotyczy?

Co do zasady uznajemy, że spółka cywilna rozlicza się w ramach PIT lub CIT, co jest zależne od formy prowadzenia działalności gospodarczej. W przypadku wybrania formy PIT mamy możliwość zastosowania opodatkowania:

Prowadząc spółkę cywilną, wspólnicy mogą uzyskiwać ulgi podatkowe rozliczane w ramach spółki niebędącej osobą prawną. W przypadku postawienia na zasady ogólne rozliczenia podatkowego każdy z członków może wybrać tę formę, która mu odpowiada. Z kolei wybierając tzw. ryczałt, wszyscy powinni oprzeć się na jednakowej formie opodatkowania. 

Ulgi i preferencje podatkowe w spółkach kapitałowych

W ramach działania spółek kapitałowych wyróżnia się kilka ich rodzajów. Jak wyglądają konkretne preferencyjne stawki podatkowe i ulgi dla poszczególnych typów?

Prosta spółka akcyjna

Wyróżnikiem tej spółki jest opodatkowanie na zasadach wskazanych w ustawie o CIT. O ile dla tego typu spółki nie zostały przewidziane szczególne ulgi podatkowe, o tyle z powodzeniem może ona korzystać z powszechnie dostępnych opcji.

W głównej mierze prosta spółka akcyjna ma możliwość wyboru preferencyjnej stawki CIT wynoszącej 9%. Tu wymogiem jest spełnienie warunków określonych w ustawie. Przede wszystkim wskazaniem jest to, że przychody (czyli podstawa opodatkowania) spółki w bieżącym roku podatkowym nie mogą przekroczyć kwoty 2 mln euro. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku zysków kapitałowych stawka CIT wynosi 19%. 

Co więcej, prosta spółka akcyjna może skorzystać z:

 • Ulgi B+R (badawczo-rozwojowa) – w jej ramach możemy odliczyć koszty pracownicze w wysokości do 200%.
 • IP Box (Innovation Box) – jeśli spółka w wyniku prowadzonej działalności wytworzyła, rozwinęła lub ulepszyła prawo własności intelektualnej, może skorzystać z preferencyjnej stawki na poziomie 5%.

Podatkowa grupa kapitałowa dla spółki akcyjnej i spółki z o.o.

W ramach dostępnych ulg i preferencji podatkowych spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą stworzyć tzw. podatkową grupę kapitałową. 

Dzięki temu rozwiązaniu spółki te mają możliwość:

 • Rozliczenia poniesionych strat w danym roku podatkowym, co umożliwia obniżenie dochodu;
 • Czynnego kształtowania poziomu przychodów i kosztów w poszczególnych spółkach danej grupy poprzez zastosowanie cen transferowych. Jest to możliwe, ponieważ do spółek grupy kapitałowej nie stosuje się przepisów związanych z szacowaniem dochodów podmiotów powiązanych majątkowo, kapitałowo, czy też poprzez relacje personalne;
 • Obciążania dowolnej spółki nakładami inwestycyjnymi, a jednocześnie korzystanie z odliczeń tych wydatków na cele podatkowe przez całą grupę kapitałową.

Spółki osobowe – ulgi podatkowe i preferencje

W przypadku spółek osobowych wyszczególnia się m.in. spółki komandytowe, jawne, partnerskie i komandytowo-akcyjne. Jeszcze do końca 2020 roku nie były one uwzględniane w ramach podatku CIT. 

W przypadku zarówno spółek komandytowych, komandytowo-akcyjnych, jak i jawnych wskazuje się na dwie stawki podatku CIT, które są zależne od wielkości obrotu:

 • 9% – jeśli przychód brutto w ubiegłym roku podatkowym nie przekroczył 2 mln euro, a w bieżącym roku podatkowym 2 mln euro netto;
 • 19% – jeśli spółka przekroczyła wskazane powyżej przychody.

Jednocześnie należy zaznaczyć, że wszystkie podmioty spółek osobowych mogą z powodzeniem skorzystać z preferencyjnej ulgi podatkowej IP Box. W związku z tym, jeśli spełnimy odpowiednie wymogi formalne, stawka opodatkowania będzie wynosić 5% CIT. 

Do zakwalifikowania spółki do opodatkowania w ramach IP Box zalicza się m.in.:

 • patenty,
 • prawo ochronne na wzór użytkowy,
 • prawo z rejestracji produktu leczniczego,
 • oraz inne prawa związane z własnością intelektualną.