Ile wynosi CIT? Jakie warunki trzeba spełnić, żeby móc opłacać preferencyjny CIT?

Prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, to przedsiębiorca jest płatnikiem podatku dochodowego. Inaczej ma się sprawa w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i spółek akcyjnych (oraz innych podmiotów, wymienionych niżej). Spółki mają status osoby prawnej, tym samym podlegają pod ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych (zwaną też ustawą o CIT).

Zaliczki na podatek CIT (z ang. Corporate Income Tax) podatnicy zobowiązani są opłacać co miesiąc albo co kwartał. Jak wysoki jest podatek CIT? Czy spółki mogą liczyć na preferencyjne ulgi? O tym w artykule poniżej.

Nowość: inFakt dla Spółek
Księgowość dla Spółek

Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

  Kto podlega podatkowi CIT?

  Opodatkowaniem podatkiem CIT podlegają osoby prawne, czyli podmioty, którym przepisy prawa przyznają osobowość prawną. Zalicza się do nich:

  • spółki prawa handlowego, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne,
  • podatkowe grupy kapitałowe (tj. grupy co najmniej dwóch spółek prawa handlowego, pozostające w związku kapitałowym),
  • inne osoby prawne (np. stowarzyszenia, fundacje, banki).

  Ustawodawca zwolnił z obowiązku opłacania podatku CIT m.in. Skarb Państwa, NBP, jednostki budżetowe, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

  Jaka jest stawka CIT?

  Podatek CIT to niewątpliwie jedno z największych obciążeń podatkowych w spółkach akcyjnych i z ograniczoną odpowiedzialnością. Podstawę prawną o wysokości stawki podatku CIT znajdziemy w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. podatku dochodowym od osób prawnych w art. 19 ust.1 pkt 1. Zgodnie z powyższym – wysokość podatku CIT wynosi 19%. Jednakże w niektórych przypadkach istnieje możliwość opłacania niższego CIT-u preferencyjnego.

  Ile wynosi preferencyjny CIT?

  1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zgodnie z którą preferencyjny CIT wynosi 9%. Nowa stawka zastąpiła obowiązującą wcześniej – 15%. Niższy CIT dotyczy tylko pewnej grupy podatników, spełniających określone ustawą warunki.

  https://youtu.be/O7IfEh6zGkc
  9% podatek w spółce z o.o. Kto może z niego skorzystać?

  Kto może skorzystać z preferencyjnego CIT-u?

  Z niższej stawki podatku CIT mogą skorzystać nowi i mali podatnicy. Pod pojęciem nowy podatnik, kryje się określenie na spółki z o.o. i spółki akcyjne (oraz inne podmioty prawne, zobowiązane do opłacania podatku CIT), dla których będzie to pierwszy rok podatkowy. Małymi podatnikami są natomiast przedsiębiorstwa, których przychody nie przekroczyły w roku podatkowym równowartości 2 mln euro, przeliczonej na złotówki.

  Przypominamy, że podstawą opodatkowania jest rok podatkowy, który nie musi pokrywać się z rokiem kalendarzowym. Obniżona stawka dotyczy też podatników, którzy stracili status nowego podatnika, ale kontynuują działalność jako mali podatnicy. W przypadku przekroczenia limitu przychodu, począwszy od następnego miesiąca lub kwartału, podatnicy powinni zastosować stawkę podstawową, tj. 19%.

  Wykluczenia z preferencyjnego CIT-u

  Obowiązująca ustawa wymienia szereg podmiotów, które są wyłączone z możliwości skorzystania z preferencyjnej stawki CIT-U. Niezależnie od tego, że podmioty kwalifikują się, aby określać je mianem nowych lub małych podatników, art. art. 19 ust. 1a ustawy wyklucza, jako uprawnionych do 9% podatku:

  • podatników utworzonych w wyniku przekształcenia, połączenia lub podziału podatników (z wyjątkiem przekształcenia w inną spółkę),
  • podatników utworzonych w wyniku przekształcenia jednoosobowych działalności gospodarczych,
  • podatników, do których wniesiono na poczet kapitału wkład niepieniężny (aport) – uprzednio prowadzone przez siebie przedsiębiorstwa, zorganizowane części przedsiębiorstwa albo składniki przedsiębiorstwa, których łączna wartość przekracza kwotę 10 000 (kwota ta przeliczana jest według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, w którym wniesiono te składniki majątku, w zaokrągleniu do 1000 zł),
  • podatników utworzonych przed podmioty, które tytułem aportu, wniosły do spółki składniki majątku uzyskane przez te osoby albo jednostki w wyniku likwidacji innych podatników, jeżeli te osoby albo jednostki posiadały udziały (akcje) likwidowanych podatników.

  Co preferencyjny podatek CIT oznacza dla podatników?

  Limit 2 mln euro przychodu wydaje się atrakcyjny dla małych spółek, które w swoich niewielkich przychodach upatrują szansę na opłacanie niskiego podatku. Niestety, szereg wykluczeń, o których mowa wyżej, sprawia, że z preferencyjnego CIT-u może skorzystać tak naprawdę znikomy odsetek przedsiębiorstw.

  Możliwości opłacania preferencyjnego CIT-u są pozbawieni np. przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, którzy zdecydują się przekształcić ją w spółkę z o.o. Ustawodawca przewidział nawet takie działania, jak zamknięcie prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, a następnie założenie spółki. I w takim przypadku spółka będzie wykluczona z preferencyjnego CIT-u (o ile wartość wniesionego aportu przekroczy równowartość 10 000 euro).

  Wyłączenie z preferencyjnej stawki CIT dotyczy także podatkowych grup kapitałowych. Zgodnie z art. 1a ust. 1 ustawy o CIT podatkową grupę kapitałową tworzą co najmniej dwie spółki prawa handlowego mające osobowość prawną, pomiędzy którymi dodatkowo musi wystąpić związek kapitałowy. Tutaj wysokość przychodu nie ma znaczenia – już sam fakt bycia przynależnym do grupy kapitałowej, wyklucza zastosowanie CIT 9%.

  JDG vs. sp. z o.o., czyli PIT kontra CIT

  Wspomnieliśmy, że przekształcenie JDG w spółkę z o.o nie uprawnia do niższego CIT-u. Jednakże wiele osób, które dopiero nosi się z zamiarem założenia działalności gospodarczej, rozważa zarejestrowanie spółki, aby móc skorzystać z prawa do niższego podatku. Wszakże preferencyjny dla nowych podatników 9% CIT może wydawać się atrakcyjny, jeżeli zestawimy obok 18% podatek PIT.

  Niemniej warto pamiętać, że dochodami spółki nie można dysponować tak, jak w przypadku JDG. Z racji, że spółka i jej właściciel to z punktu widzenia prawa dwa oddzielne podmioty – opodatkowanie także jest podwójne. 

  Nowość: inFakt dla Spółek
  Księgowość dla Spółek

  Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

   Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

   Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

   Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

   Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

   "Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

   Logo MyApple
   Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

   "Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"