Ile wynosi minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o.? Czy konieczny jest wspólnik, żeby założyć spółkę?

Decydując się na założenie działalności gospodarczej, należy starannie przemyśleć formę prowadzenia tej działalności. Każda z nich niesie za sobą skutki rachunkowe i podatkowe. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z dostępnych alternatyw. Czym jest taka spółka, czy warto zakładać? O tym przeczytasz poniżej.

Co to jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Wybór formy prowadzenia działalności gospodarczej to jedna ze strategicznych decyzji, podejmowanych podczas zakładania własnej firmy. Od niej bowiem zależeć będzie późniejszy sposób i wpływ podejmowanych decyzji w firmie, odpowiedzialność za jej prowadzenie, sposób rozliczania podatku oraz podział zysków.

Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na JDG (jednoosobową działalność gospodarczą), a inni biorą pod uwagę rejestrację spółki. Polskie prawo dzieli spółki na:

kapitałowe:

 • spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
 • spółki akcyjne.

osobowe:

 • spółki jawne,
 • spółki partnerskie,
 • spółki komandytowe,
 • spółki komandytowo-akcyjne.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jednoosobowa?

Utarło się, że słowo „spółka” oznacza współpracę przynajmniej dwóch osób. Jednakże prawo polskie przewiduje taki twór, jak jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Ze względu na fakt, iż wspólnikiem-założycielem jest jedna osoba, nie może dojść do zawarcia umowy spółki. W zamian podpisywany jest akt założycielski. Osoba zakładająca spółkę może także być jednym członkiem jej zarządu.

Ile kosztuje założenie spółki?

Decydując się na rejestrację spółki, musimy liczyć się z pewnymi kosztami. Kształtują się one następująco:

 • minimalna wartość kapitału zakładowego wnoszonego do spółki to 5000 zł,
 • sporządzenie umowy spółki w formie aktu notarialnego kosztuje od 160 zł do ponad 1000 zł (cena zależy od wysokości kapitału zakładowego) albo można dokonać bezpłatnej rejestracji uproszczonego wzoru umowy poprzez portal S24,
 • opłata za odpis umowy spółki wynosi 6 zł +23% VAT za każdą rozpoczętą stronę, potrzebne są dwa odpisy (jeden do KRS, drugi do US), a standardowa umowa ma 6 stron, toteż łączny koszt brutto to około 90 zł.
 • wpis do KRS kosztuje 350 zł.

Podsumowując – „na start” spółki musimy mieć przygotowane minimum 5600 zł.

Pełna księgowość dla Spółek z o.o. w inFakt

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością – krok po kroku

Poniżej wyjaśnimy gdzie się udać i jakie formalności załatwić, aby stać się właścicielem (lub wspólnikiem) spółki z o.o.:

 1. Należy spotkać się z notariuszem w celu podpisania umowy spółki. Rejestracji można dokonać także przez portal S24. O tym, jak korzystać z portalu – pisaliśmy szerzej tutaj.
 2. Kolejny krok to uzyskanie wpisu do KRS we właściwym sądzie gospodarczym. Jednocześnie (tzw. zasada jednego okienka) składa się wniosek o nadanie numeru NIP do US i numeru REGON do ZUS.
 3. W ciągu 7 dni od wpisania spółki do KRS należy wnieść wkład na pokrycie kapitału zakładowego spółki. Modelowy sposób postępowania polega na otwarciu rachunku bankowego na dane spółki i wykonaniu przelewu.

Załatwienie wszystkich formalności związanych z założeniem spółki trwa średnio około miesiąc. Czas ten możemy nieco skrócić, rejestrując umowę spółki przez internet, jednakże nie będzie to proces tak szybki, jak np. przy rejestracji jednoosobowych działalności gospodarczych.

Podatki w spółce – CIT, PIT i VAT

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ma osobowość prawną, dlatego jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób prawnych – CIT. Stawka podatku wynosi 19%, jednakże mali podatnicy (lub rozpoczynający działalność w 2019 r.), mogą skorzystać ze stawki preferencyjnej – 9%.

Mały CIT ma zastosowanie w przypadku podatników, którzy nie osiągnęli dochodu równowartości 1 200 000 euro (wyrażonego w złotych) od początku roku podatkowego. W tym artykule napisaliśmy szerzej o wykluczaniach z preferencyjnej stawki CIT.

Ponadto, jeżeli spółka wypłaca dywidendy wspólnikom, powinna od nich pobrać podatek PIT w wysokości 19%. Podatek należy wpłacić do US w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym wypłacono dywidendę.

Spółka z. o.o. jest podatnikiem VAT jako niezależny podmiot. Podatek można uiszczać co miesiąc lub co kwartał. Podatek powinien być płacony do 25. dnia miesiąca za ubiegły miesiąc (lub kwartał). Nie należy zapomnieć o złożeniu deklaracji VAT-7 (lub VAT-K7 w przypadku spółek rozliczających się co kwartał) oraz przesłaniu elektronicznie pliku JPK_VAT.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sposobem na firmę bez ZUS?

Składki ZUS to jedno z największych obciążeń każdego właściciela firmy. O ile płacąc mały ZUS kwota ta nie jest wysoka (342,32 zł przez pierwszych 6. m-cy z tzw. ulgą na start i 539,39 zł przez kolejnych 24. m-cy), to po 2,5 roku wzrasta już do 1 246,92 zł (bez dobrowolnej składki chorobowej). Często przekracza to możliwości małych przedsiębiorców z niewielkimi dochodami, którzy są zmuszeni zrezygnować z prowadzenia firmy.

Prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością i spełniając pewne warunki, można zostać zwolnionym z obowiązku opłacania składki ZUS.

Na początku warto podkreślić, że prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jednoosobowej nie zwalnia z opłacania składki ZUS. Co więcej – będąc 100% udziałowcem spółki nie można skorzystać z małego ZUS-u. Już od pierwszego miesiąca działania firmy, należy opłacać składki w pełnej wysokości.

Nie chcesz płacić składki ZUS? Znajdź wspólnika.

Z obowiązku opłacania składek ZUS zwolnieni się wspólnicy spółki, którzy zostali powołani do pełnienia funkcji w jej ramach. Reguluje to ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Można z niej wywnioskować, że do opłacania składek od wynagrodzenia nie jest zobowiązany tzw. członek zarządu w ramach wynagrodzenia za pełnienie funkcji.

Kto w spółce odpowiada za zobowiązania?

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, odpowiedzialność spada na spółkę, jako odrębną jednostkę prawną, posiadającą swój majątek. Odpowiedzialność wspólników ogranicza się wysokości wniesionego kapitału początkowego.

Co opłaca się bardziej – jednoosobowa działalność gospodarcza czy spółka z o.o.?

Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. O ile w przypadku kooperatywy przynajmniej dwóch osób spółka wydaje się czymś naturalnym, to prowadząc działalność jednoosobowo, warto wypunktować plusy i minusy zarówno JDG, jak i spółki:

 • prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, konieczne jest prowadzenie pełnych ksiąg rachunkowych, księgowość JDG może opierać się na Księdze Przychodów i Rozchodów, ryczałcie lub karcie podatkowej,
 • w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością występuje podwójne opodatkowanie – najpierw podatek CIT od zysków spółki i kolejny podatek od pobranej wypłaty (od wypłaconych dywidend lub wynagrodzenia – jeżeli wspólnik spółki jest jednocześnie zatrudniony jako pracownik),
 • w przypadku JDG za działania firmy to właściciel odpowiada swoim całym majątkiem, w przypadku sp. z o. o., odpowiedzialność ponosi spółka do wysokości swojego majątku.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App Store inFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google play Nowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"