Druki faktury VAT – zobacz co muszą zawierać

Przepisy szczegółowo określają, jakie elementy powinny zawierać druki faktury VAT, aby dokument był zgodny z prawem. Przedsiębiorcy korzystający z aplikacji online mogą być pewni, że wystawione przez nich faktury spełniają wszystkie wymogi.


CO POWINNO SIĘ ZNAJDOWAĆ NA KAŻDYM DRUKU FAKTURY VAT?

Faktury VAT muszą zawierać dane, które zostały wymienione w rozporządzeniu ministra finansów. Wystawiając faktury, warto skorzystać z programów instalowanych na komputerze lub aplikacji online.

Dzięki nim przedsiębiorca nie musi zastanawiać się, czy wystawione faktury zawierają wszystkie niezbędne elementy. Większość z takich aplikacji automatycznie oblicza np. należną kwotę podatku VAT, a gotowy dokument generowany jest w wygodnym formacie PDF.

Druki faktur w najlepszym programie do fakturowania? Wybierz inFakt.pl i do 3 faktur w miesiącu wystawiaj zupełnie za darmo. Już dziś załóż bezpłatne konto w poniższym formularzu.

Wystawiaj faktury

Przetestuj za darmo program do fakturowania.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Druki faktury VAT muszą zawierać takie elementy, jak:

 • numer faktury,
 • data wystawienia faktury i data sprzedaży (przy sprzedaży o charakterze ciągłym),
 • data wykonania usługi/dostarczenia towaru,
 • dane dotyczące sprzedawcy i nabywcy (imiona i nazwiska lub nazwy firm, adresy, NIP),
 • nazwa towaru lub usługi,
 • miara i liczba sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • cena jednostkowa bez podatku (cenę netto),
 • wartość dostarczonych towarów/ wykonanych usług bez podatku (wartość sprzedaży netto),
 • stawka podatku VAT,
 • suma wartości sprzedaży netto z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwota podatku,
 • kwota do zapłaty (rubryka „Razem”).
Oprócz standardowej faktury, przy sprzedaży na kwotę do 450 zł polskie prawo dopuszcza także możliwość wystawienia faktury uproszczonej, która zawiera znacznie mniej elementów.

Prawda, że trudno zapamiętać wszystkie obowiązkowe elementy? Na szczęście nie trzeba tego robić samodzielnie. Z pomocą przychodzi aplikacja inFakt, która podpowie Ci, które pola są wymagane.

Kolorowy szablon faktury Przykład faktury wygenerowanej w inFakt.pl

O CZYM NALEŻY PAMIĘTAĆ WYPEŁNIAJĄC DRUKI FAKTURY VAT?

Od 2011 r. na fakturze nie trzeba zamieszczać oznaczenia „Oryginał” lub „Kopia”. Jeśli przedsiębiorca chce umieścić taką adnotację, może to zrobić – jednak nie jest to wymagane przez prawo.

Faktury VAT należy wystawiać w sposób chronologiczny – oznacza to, że starsze faktury są oznaczone wyższymi numerami. Jeśli przez przypadek przedsiębiorca przeoczył jakiś numer, powinien do dokumentacji księgowej dołączyć oświadczenie o nieumyślnym pominięciu danego oznaczenia.

Przepisy nie określają, jak dokładnie powinna wyglądać numeracja. Jeśli przedsiębiorca wystawia niewiele faktur, może stosować numerację roczną (np. FV/1/14). W przypadku, gdy firma dokonuje wielu transakcji, bardziej wygodne jest numerowanie od nowa w każdym miesiącu (np. FV 1/02/14). Nie ma znaczenia, czy numerację zaczniemy od roku, czy od numeru faktury.

W inFakt możesz wybrać jeden z sześciu sposobów numeracji faktur:

 • numer faktury w miesiącu / miesiąc / rok,
 • rok / miesiąc / numer faktury w miesiącu,
 • miesiąc / numer faktury w miesiącu / rok,
 • numer faktury w roku / rok,
 • rok / numer faktury w roku,
 • numer faktury w roku / miesiąc / rok.
To, na który ze sposobów numerowania dokumentów poświadczających dokonanie transakcji zdecyduje się przedsiębiorca, zależy tylko od niego.

FAKTURA DRUK CZY WYGODNE ROZWIĄZANIE ONLINE?

Fakturę można wystawić na kilka sposobów: dokonując tego własnoręcznie, korzystając z gotowych druków zakupionych w sklepie lub pobierając je z Internetu. Jednak stosunkowo prostym, wygodnym i nowoczesnym rozwiązaniem jest skorzystanie z pomocy aplikacji do fakturowania dostępnej w sieci.

Dzięki pomocy programu, przedsiębiorcy nie tylko stosują wygodne w użyciu i praktyczne rozwiązanie, ale także ograniczają niebezpieczeństwo wystąpienia błędów w dokumencie. Należy bowiem pamiętać, że obowiązek wystawiania faktur oznacza również dla przedsiębiorców dodatkową odpowiedzialność przed Urzędem Skarbowym.

Karane jest wystawienie dokumentu niezgodnie z przepisami, wyrzucenie ich przed terminem zapisanym w ustawie, nie wystawienie faktury lub wystawienie jej w sposób nieczytelny. Przedsiębiorca musi być świadomy, że urząd skarbowy nawet pomyłki przy wystawieniu dokumentu może potraktować jako próbę oszustwa.

WYSTAWIANIE FAKTUR W INFAKCIE – SZABLON FAKTURY VAT

Już dziś załóż darmowe konto w naszym serwisie i wystaw pierwszą fakturę. Dzięki inFakt.pl:

 • fakturę możesz wystawić wszędzie, gdzie jest dostęp do Internetu: w centrum handlowym, w kawiarni, w domu, w hotelu, itp.,
 • po wpisaniu numeru NIP dane kontrahenta uzupełniają się automatycznie,
 • na fakturze możesz umieścić logo swojej firmy,
 • masz do dyspozycji kilkadziesiąt gotowych szablonów faktur VAT, możesz także stworzyć własny szablon w edytorze HTML/CSS, do którego możesz dodać dowolne grafiki,
 • możesz zapisać faktury w formacie PDF i wysłać je kontrahentowi z poziomu konta,
 • nie musisz samodzielnie śledzić zmian w Fakturowaniu – wprowadzane są automatycznie i na bieżąco,
 • nasze księgowe czekają na twoje pytania – możesz się z nimi skontaktować telefonicznie, mailowo i za pomocą live chata.

Druki FV wystawiane w programie inFakt.pl to oszczędność czasu i pieniędzy. Załóż darmowe konto i sprawdź! Każdy użytkownik ma możliwość wystawiania do trzech faktur miesięcznie zupełnie za darmo. Zaufało nam już przeszło 380 tys. przedsiębiorców.

Szukasz sposobu na zgodny z przepisami druk faktury VAT? Załóż darmowe konto w inFakcie i przekonaj się, że fakturę można wystawić w kilka chwil. Sprawdź koniecznie – to nic nie kosztuje!

PROCEDURA VAT MARŻA – NA CZYM POLEGA?

Poza standardowymi fakturami VAT przedsiębiorca może spotkać się także z fakturą VAT marża. Druk faktury VAT marża stosować mogą tylko niektórzy. Przepisy wyraźnie wskazują rodzaje działalności, przy wykonywaniu których przedsiębiorcy mogą korzystać z uproszczonej procedury opodatkowania sprzedaży.

Procedura VAT marża polega na tym, że przedsiębiorca (sprzedawca) odprowadza do urzędu skarbowego VAT tylko od wysokości pobranej przez siebie marży (prowizji) a nie od całej kwoty sprzedaży.

Mogą korzystać z niej przedsiębiorcy zajmujący się handlem towarami używanymi, antykami i dziełami sztuki, a także sprzedażą usług turystycznych. W powyższym kręgu mieszczą się więc m.in. właściciele komisów z używanym sprzętem elektronicznym, sprzedawcy używanych aut, właściciele antykwariatów oraz biur podróży.

Ponadto, aby można było skorzystać z opodatkowania marżą towary używane muszą być uprzednio nabyte od:
osoby fizycznej lub firmy nie będącej podatnikiem podatku VAT np. na podstawie umowy kupna-sprzedaży,
podatnika VAT gdy sprzedaż towarów używanych była zwolniona z podatku, podatnika, który przy sprzedaży towaru wystawił fakturę VAT-marża.

Rozliczenie marżą należy zgłosić do urzędu skarbowego, a po zgłoszeniu stosować nieprzerwanie przez okres 2 lat licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło zgłoszenie. Brak zgłoszenia spowoduje rozliczanie podatku z powyższych czynności na zasadach ogólnych, czyli w okresach rozliczeniowych jako różnica pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym.

DRUK FAKTURY VAT DO WYPEŁNIENIA – JAK ZROBIĆ TO W INFAKT?

Wystawienie faktury w Programie do Fakturowania przebiega szybko i sprawnie.

Chcesz dodać fakturę z pomocą inFakt.? To proste. W tym celu:

 • Zaloguj się do aplikacji, wybierz pole z prawej strony „+Nowa faktura”.
 • Po prawej stronie ekranu kliknij na pole” Dodaj nowego klienta” albo wybierz go z listy, którą rozwiniesz.
 • Wybierz daty: wystawienia faktury, sprzedaży oraz zapłaty – wpisane ręcznie lub wybrane z kalendarza.
 • Z formularza „Produkty” wybierz towary bądź usługi z listy albo wpisz nowy produkt/usługę(wtedy wpisz jago wartość netto, brutto, stawkę VAT). Aplikacja przeliczy sama wartości.
 • Gdy chcesz wpisać kilka towarów/usług – kliknij w okienko z prawej „Nowe pole” i wpisuj analogicznie jak pierwszy produkt/usługę.
 • Określ walutę oraz sposób płatności( gdy będzie to przelew –wpisz nazwę banku i nr konta).
 • Możesz jeszcze wpisać odbiorcę oraz uwagi do faktury – jednak nie jest to konieczne.
 • Kliknij w pole ”Zapisz” w dolnym prawym rogu schematu. Zobaczysz w podglądzie sporządzony przez Ciebie druk fv do pobrania. Jeśli nie ma tam błędów, możesz wysłać ją kontrahentowi e-mailem albo po wygenerowaniu do PDF – wydrukować.
Co istotne Program do Fakturowania inFakt.pl nie pozwoli na wysłanie błędnie sporządzonego dokumentu. System sam poprawia błędy ortograficzne i literówki, podkreślając je na czerwono. Poza tym wiele obliczeń dokonuje automatycznie, co eliminuje popełnienie błędów matematycznych. Darmowy druk faktury w inFakt – szybko I sprawnie!

CO WARTO WIEDZIEĆ O FAKTURZE ZALICZKOWEJ?

Otrzymałeś zaliczkę na poczet przyszłej dostawy towarów lub świadczenia usług? Wystaw fakturę zaliczkową. Nie jest to standardowa faktura VAT, ale pamiętaj, że zaliczka rodzi obowiązek podatkowy w podatku VAT. Jakie elementy powinien zawierać druk faktury zaliczkowej?

Podstawowym zadaniem faktury zaliczkowej jest udokumentowanie przedpłaty dokonanej przez kontrahenta na poczet przyszłej dostawy towarów lub usług.

Oto, co warto wiedzieć o takim dokumencie:

 • wystawiona faktura zaliczkowa nie generuje przychodu, a otrzymana nie jest kosztem
 • faktura zaliczkowa rodzi obowiązek podatkowy w podatku VAT,
 • po otrzymaniu pełnej należności należy wystawić fakturę końcową.
Fakturę zaliczkową przedsiębiorca powinien wystawić nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło wręczenie zaliczki. Alternatywnie może ją wystawić przed otrzymaniem zaliczki, ale nie wcześniej 30 dni.

JAKIE WARUNKI MUSZĄ SPEŁNIAĆ FAKTURY ELEKTRONICZNE?

Polskie prawo jak najbardziej dopuszcza możliwość wystawienia faktury PDF. Taki format może więc zastąpić fakturę papierową wysyłaną pocztą lub wręczaną osobiście. Aby PDF mógł jednak zastąpić papier, faktura elektroniczna musi jednak spełnić kilka warunków.

Aktualnie wystawianie faktur w formacie elektronicznym, np. jako pliki PDF, jest jak najbardziej możliwe. Trzeba jedynie pamiętać, że faktury mogą być przesyłane w formie elektronicznej pod warunkiem zapewnienia autentyczności pochodzenia i integralności treści. Co to oznacza?

Przepisy mówią o pewności co do tożsamości dostawcy towarów, usługodawcy, czy po prostu wystawcy faktury. Integralność treści faktury oznacza brak możliwości zmiany danych, które powinna zawierać faktura. Trzeba ją więc wystawić w formacie, który nie pozwala na łatwą ingerencję w zawartość.

Wystawienie faktury PDF wymaga również całkowitej pewności, co do czytelności. Przykładowo w kwestii formy czy układu elementów. Faktura wysyłana e-mailem w formacie PDF spełnia warunki wyżej wymienione warunki, a więc stanowi wiarygodny dowód sprzedaży oraz podstawę naliczania podatków, w tym VAT.

Faktury PDF? Lepiej zdecyduj się na dedykowany program do fakturowania. Wybierz inFakt.pl i do 3 faktur w miesiącu wystawiaj zupełnie za darmo. Już dziś załóż bezpłatne konto.

SZABLON FAKTURA VAT – SKORZYSTAJ Z INFAKTU

Korzystając z inFakt.pl szybko przekonasz się, jak intuicyjne i sprawne może być fakturowanie. Korzystając z Programu do Fakturowania nie musisz nawet pamiętać wszystkich danych kontrahenta. Wystarczy jedynie wpisać jego NIP, by aplikacja pobrała dane z bazy GUS. Dodatkowo program dba o kwoty na dokumencie – wystarczy podać cenę transakcji i stawkę VAT, żeby obliczył i uzupełnił pozostałe wartości.

Na fakturze można łatwo umieścić firmowe logo, a także wybrać jeden z kilkudziesięciu gotowych szablonów faktur. Istnieje ponadto opcja stworzenia własnego szablonu w edytorze HTML/CSS i dodać do niego własne grafiki.

Wszystkie wystawione w inFakcie faktury są zgodne z aktualnymi przepisami. Nie trzeba się więc obawiać się pomyłki w tej kwestii. Przedsiębiorca może także skorzystać z programu online w każdym miejscu, jeśli ma tylko dostęp do Internetu. W tym również z urządzeń mobilnych.

Program do Fakturowania można przetestować bez zobowiązań wystawiając do 3 faktur w miesiącu zupełnie za darmo!

Szukasz sposobu na szybkie i sprawne wystawianie faktur? Załóż darmowe konto w inFakcie i przekonaj się, że szablon faktury VAT wystawisz w kilka chwil. Zaufało nam ponad 400 tys. firm!

Wystawiaj faktury

Przetestuj za darmo program do fakturowania.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Wiceprezes Zarządu inFakt Sp. z o.o.

Ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą. Od początku kariery zawodowej pracował jako programista. Obecnie jest Dyrektorem Technologicznym działu IT (CTO). W życiu kieruje się słowam Michaela Douglasa – „It’s not about the money – it’s about the game”.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App StoreinFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google playNowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"