Co to jest portal S24 i jak z niego korzystać?

Udostępniony od 1 stycznia 2012 roku portal s24 umożliwia elektroniczną rejestrację i aktualizację podmiotów gospodarczych z osobowością prawną. 

W pigułce:

 • Za pośrednictwem online’owej platformy s24 możemy rejestrować i wprowadzać zmiany w podmiotach o osobowości prawnej.
 • Możemy korzystać tylko z gotowych wzorów dokumentów.
 • Dokumenty poświadczamy Profilem Zaufanym (ePUAP) lub podpisem elektronicznym (kwalifikowanym).

Jakie kategorie osób prawnych obsługuje portal s24?

Za pośrednictwem platformy można dokonać rejestracji oraz zmian w takich podmiotach jak:

 • spółka:

  • jawna;
  • z ograniczoną odpowiedzialnością;
  • komandytowa;
  • partnerska;
  • komandytowo-akcyjna;
  • akcyjna;
 • spółdzielnia;
 • przedsiębiorstwo państwowo;
 • jednostka badawczo-rozwojowa.

Przepisy dotyczące funkcjonowania systemu s24 są regulowane przez Kodeks Spółek Handlowych.

Na jakich zasadach działa platforma s24?

Do korzystania z systemu nie są wymagane żadne specjalne uprawnienia. Każdy może założyć na portalu bezpłatne konto. 

Użytkownik musi posługiwać się wzorami dokumentów i wniosków udostępnionych na platformie. System nie umożliwia przesyłania innych, niestandardowych dokumentów.  Oznacza to, że nie ma np. możliwości rejestracji umowy spółki z o.o. zawierającej dodatkowe, niestandardowe zapisy i ustalenia. Jeśli mamy umowę, której zapisy wykraczają poza wzór z Ministerstwa Sprawiedliwości, jesteśmy zmuszeni skorzystać z usług notariusza.

Każdy kreator tworzenia dokumentów oraz wniosków na platformie s24 ma mechanizm walidacji, czyli wstępnego sprawdzenia poprawności wypełnienia dokumentu. Oznacza to, że w przypadku niewypełnienia wymaganego pola lub braku dodania odpowiedniego załącznika, kreator uniemożliwi złożenie wniosku.

Szukasz biura rachunkowego?

Poznaj nowy standard biura rachunkowego

 • Bez dojazdów do Księgowego
 • Bez papierowych faktur
 • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

Jak podpisać dokumenty składane przez portal s24?

Aby dokonać zmian w istniejących podmiotach lub aby złożyć wniosek rejestrujący podmiot za pomocą systemu s24 niezbędne jest elektroniczne podpisanie dokumentów.

Dokumenty możemy podpisywać elektronicznie na dwa sposoby. Rekomendowane jest korzystanie z profilu zaufanego na rządowej platformy teleinformatycznej ePUAP ,za pomocą której możemy złożyć podpis zaufany.

Alternatywą dla ePUAP jest możliwość podpisania dokumentów i wniosków za pośrednictwem podpisu elektronicznego. Korzystanie z ePUAP jest korzystniejsze, ponieważ nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi opłatami. W przypadku podpisu elektronicznego, osoba ponosi koszt urządzenia oraz koszt związany z utworzeniem podpisu przez PWPW.

Jakie dokumenty można składać przez portal s24?

Dokumenty jakie można utworzyć dla spółki z o.o. za pośrednictwem s24 to między innymi:

 • Umowa spółki z o.o.
 • Oświadczenie o wniesieniu kapitału
 • Lista wspólników
 • Oświadczenie o udzielonym pełnomocnictwie do złożenia wniosku
 • Uchwała o powołaniu pełnomocnika spółki
 • Pełnomocnictwo do zawarcia umowy spółki
 • Uchwała o zmianie adresu spółki z o.o.
 • Zatwierdzenie sprawozdania finansowego sp. z o.o. bez obecności rewidenta
 • Uchwała zmieniająca umowę spółki z o.o.
 • Uchwała rozwiązania spółki
 • Dobrowolne umorzenie udziału w spółce z o.o.
 • Pokrycie straty w spółce z o.o.
 • Podział zysku w spółce z o.o.
 • Umowa zbycia udziałów w spółce z o.o.
 • Oświadczenie nowego wspólnika o objęciu udziałów w spółce z o.o.

Należy pamiętać, że każdorazowo użytkownik będzie zmuszony korzystać z dostępnego na platformie s24 wzoru wybranego dokumentu od Ministerstwa Sprawiedliwości. Informację na temat zakładania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przez internet znajdziesz tutaj.

Księgowość online dla spółek z o.o.

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu