Jak w systemie S24 zarejestrować umowę spółki z o.o.? Ile wynoszą opłaty za założenie spółki przez internet?

Podejmując decyzję o założeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, przyszli wspólnicy powinni podjąć decyzję co do sposoby rejestracji spółki. Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, można założyć w sposób tradycyjny angażując notariusza lub w sposób elektroniczny


Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniło platformę s24, dzięki której możemy skorzystać z zarejestrowania spółki w sposób uproszczony. Tak zarejestrowana spółka nie wymaga formy aktu notarialnego, a całą procedurę można przeprowadzić elektronicznie. Należy pamiętać, że wszyscy wspólnicy muszą dysponować podpisem kwalifikowanym lub kontem ePUAP z profilem zaufanym.

Wnioski zarejestrowane przez portal s24 są rozpatrywane przez wydziały KRS w godzinach pracy sądu. Złożony wniosek powinien zostać rozpatrzony w ciągu jednego dnia roboczego od daty jego wpływu.

Jak zarejestrować spółkę z o.o.?

W pierwszej kolejności należy zastanowić się nad podstawowymi informacjami na temat spółki takimi jak:

 • liczba wspólników, ich funkcję oraz podział udziałów;
 • miejsce siedziby spółki oraz nazwę;
 • wysokością kapitału zakładowego;
 • przedmiot działalności (kody PKD)

Jeżeli mamy zebrane wszystkie informacje, wybrane miejsce siedziby, listę wspólników i ich dane, wówczas możemy przystąpić do procesu rejestracji spółki. Warto jeszcze dodać, że aby móc skorzystać z s24, każdy z wspólników musi posiadać aktywne konto w systemie eMS.

Rejestracja wspólników w systemie eKRS

Każdy z przyszłych wspólników musi posiadać aktywne konto elektroniczne Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest to niezbędne w celu podpisywania dokumentów stworzonych na s24. Jeżeli jeden z przyszłych wspólników nie podpisze dokumentów, te nie będą mogły zostać złożone w KRS. Z systemu eKRS mogą korzystać zarówno obywatele Polski jak i osoby zagraniczne.

Tworzenie i generowanie dokumentów

Aby dokumenty rejestracji spółki nie były dublowane na wszystkich kontach przyszłych wspólników, należy je tworzyć na jednym koncie. Następnie stworzone dokumenty, można udostępnić w celu zapoznania się z ich treścią oraz akceptacji w formie złożenia podpisu kwalifikowanego lub podpisu ePUAP.

Minimum dokumentów jakie są niezbędne na portalu s24 do założenia spółki to:

 • Umowa spółki;
 • Lista wspólników;
 • Wniosek o rejestrację podmiotu w rejestrze przedsiębiorców – spółka z o.o. przy wykorzystaniu wzorca umowy.

Dla każdego z wyżej wymienionych dokumentów, s24 zawiera oddzielny kreator.

Szukasz biura rachunkowego?

Poznaj nowy standard biura rachunkowego

 • Bez dojazdów do Księgowego
 • Bez papierowych faktur
 • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

Tworzenie umowy spółki

Ministerstwo Sprawiedliwości udostępniając gotowy wzorzec umowy pozwala jedynie na skonfigurowanie jej w odpowiednich wariantach. Do umowy nie ma możliwości dodania własnych, kolejnych ustaleń. Dodatkowo umowa elektroniczna zobowiązuje wspólników do wniesienia kapitału zakładowego jedynie w formie gotówki.

Aby stworzyć umowę spółki należy przejść do zakładki “Moje przedsiębiorstwa” i utworzyć “Nowe przedsiębiorstwo”. Niezbędne jest podanie:

 • nazwy tworzonego przedsiębiorstwa,
 • formy prawnej,
 • adresu siedziby.

Po zapisaniu informacji dla danego przedsiębiorstwa zostanie udostępniona opcja tworzenia ”Nowych dokumentów”. “Nowy dokument” pozwala na wybranie a następnie uruchomienie kreatora tworzenia wybranego dokumentu. Aby stworzyć umowę spółki należy wypełnić 6 kroków kreatora:

 • Pierwszy – należy określić datę zawarcia umowy, uzupełnić listę stawiających oraz wybrać kody PKD.
 • W kolejnym określić wysokość kapitału zakładowego oraz podział udziałów między wspólników. Dodatkowo należy wybrać jeden z dwóch wariantów dotyczących możliwości umorzenia udziałów.
 • trzeci krok – należy dokonać wyboru jednego z wariantów dotyczących zbycia i zastawienia udziałów oraz tworzenia kapitału rezerwowego i zapasowego.
 • W następnym określić strukturę organów spółki.
 • Piąty krok – wybieramy wariant określający kto może składać oświadczenia w imieniu spółki oraz rozdzielamy funkcję pierwszego zarządu spółki.
 • Ostatnim krokiem kreatora jest wybranie wariantu dotyczącego możliwości zaciągania zobowiązań oraz wybranie roku obrotowego.

Należy pamiętać, że po wypełnieniu umowy spółki oraz zatwierdzeniu jej treści przez wszystkich wspólników dokument należy podpisać elektronicznie podpisem kwalifikowanym, lub przez ePUAP. Wspólnik, który stworzył umowę w oparciu o posiadane dane udostępnia umowę wraz załącznikami wszystkim wspólnikom. Dokument musi zostać podpisany przez każdego wspólnika którego dotyczy umowa.

Tworzenie listy wspólników

Kreator tworzenia listy wspólników jest dużo prostszy niż kreator umowy spółki. Stanowi on jedynie załącznik do umowy spółki. Aby utworzyć daną listę należy – analogicznie jak przy tworzenie umowy spółki – wybrać opcję “Nowy dokument”, a następnie wybrać “Lista wspólników”.

W kreatorze należy określić datę utworzenia listy wspólników, wartość nominalną każdego udziału (taką samą jak w umowie spółki) oraz dodać każdą osobę wymienioną w umowie spółki. Następnie należy podpisać elektronicznie dokument i udostępnić go do podpisu każdemu ze wspólników.

Wniosek o rejestrację

Wniosek o rejestrację przedsiębiorstwa z wykorzystaniem wzorca umowy spółki można utworzyć jedynie po stworzeniu umowy spółki oraz listy wspólników wybierając “Wnioski”, a następnie “Wniosek o rejestrację”. Należy pamiętać, że dokumenty muszą być podpisane przez wszystkich wspólników inaczej nie będzie możliwości złożenia wniosku do KRS.

W przypadku rejestracji nowego podmiotu lub zmiany wpisu, która dotyczy zmiany udziałowców lub wspólników, konieczne jest złożenie oświadczenia obejmującego informację czy wnioskodawca (spółka) jest cudzoziemcem. Niestety obecnie system S24 nie posiada wzorca takiego oświadczenia, w związku z tym należy je dołączyć jako dokument zewnętrzny bez obowiązku podpisania go podpisem elektronicznym.

Wszystkie podpisane dokumenty można pobrać z systemu i zapisać na komputerze.

Załóż Spółkę z inFaktem

Zamów konsultację z ekspertem, który przedstawi ofertę i odpowie na Twoje pytania.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Opłata za złożenie wniosku

Koszty jakie wiążą się z założeniem spółki przez system s24 to:

 • wpis do Krajowego Rejestru Sądowego – opłata sądowa wniosku w wysokości 250 zł
 • opłata za ogłoszenie pierwszego wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł
 • oraz ewentualna opłata manipulacyjna operatora płatności.

W terminie siedmiu dni od wpisania spółki do rejestru, zarząd składa do sądu rejestrowego oświadczenie wszystkich członków zarządu o wniesieniu wkładu pieniężnego na pokrycie kapitału zakładowego. Złożenie oświadczenia podlega opłacie sądowej w wysokości 40 zł. Dodatkowo w ciągu 14 dni od zawarcia umowy spółki należy złożyć deklarację PCC-3 obliczając w niej wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawą opodatkowania jest wartość kapitału zakładowego pomniejszonego o koszt wpisu KRS oraz
ogłoszenie w MSiG.

Na koniec należy dokonać zgłoszenia NIP-8 w terminie 21 dni od dnia dokonania wpisu do KRS lub w ciągu 7 dni, jeżeli przedsiębiorca zamierza odprowadzać składki na ubezpieczenia społeczne.

Księgowość online dla spółek z o.o.

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu