Adnotacja PIT-1

Od 2019 roku przedsiębiorcy wykorzystujący pojazdy osobowe w działalności gospodarczej, rozliczają koszty eksploatacji pojazdu na nowych zasadach. Czy adnotacja PIT-1 / PIT-2 / PIT-3 daje prawo do całego rozliczenia wydatków związanych z eksploatacją pojazdu?

JPK_VDEK

Coraz częściej przedsiębiorcy mogą usłyszeć o nowej strukturze JPK_VDEK, która najprawdopodobniej będzie obowiązywała od 1 lipca 2019 roku. Zapraszam do  artykułem w celu zapoznania się z nową formą rozliczania podatku od towarów i usług.

przelew do ZUS i US

Do podstawowych obowiązków przedsiębiorcy należy terminowe regulowanie zobowiązań podatkowych oraz ubezpieczeń. Często przedsiębiorcy zadają sobie pytanie jak wykonać przelew do ZUS i US? Po odpowiedź zapraszam do artykułu

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej

Korzystając z zwolnienia z kasy fiskalnej przedsiębiorca ma obowiązek wykazywania przychodu z sprzedaży na rzecz osób prywatnych. W celu wykazania przychodu niezbędna jest ewidencja sprzedaży bezrachunkowej. Co powinno zawierać i jak zaksięgować ewidencję sprzedaży bezrachunkowe?

Zwolnienie z kasy fiskalnej

Przedsiębiorca dokonujący sprzedaży na rzecz osób prywatnych lub rolników ryczałtowych powinien przede wszystkim zapoznać się z tematyką kasy fiskalnej. Utrata prawa do zwolnienia powoduje powstanie obowiązku zakupu kasy fiskalnej. W związku z tym warto przeanalizować, jak wygląda zwolnienie z kasy fiskalnej?

Powierzony materiał

Na dzień 31 grudnia, przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mają obowiązek sporządzenia spisu z natury. Czy w spisie z natury należy uwzględnić powierzony materiał?

powrót do zwolnienia z VAT

Przedsiębiorca rozliczający podatek od towarów i usług ma prawo powrócić do zwolnienia z podatku VAT. Jakich formalności należy dopełnić i kiedy możliwy jest powrót do zwolnienia z VAT? Zapraszam do zapoznania się z przykładami.

Kryptowaluty w działalności gospodarczej

Od samego początku kryptowaluty były przedmiotem sporów między „trader-ami” i urzędami. Odmienne stanowiska w wydawanych interpretacjach podatkowych nasilały watpliwości co do prawidłowego wykazywania przychodów i rozliczania kosztów. Z jakimi zmianami od 2019 roku powinien zapoznać się przedsiębiorca rozliczający kryptowaluty w działalności gospodarczej?

Pokaż więcej artykułów