Czy kody GTU są obowiązkowe na fakturze?

Dokonując sprzedaży towarów lub świadczenia usług należących do jednej z 13 grup GTU, przedsiębiorca ma obowiązek oznaczania transakcji odpowiednim symbolem. Jak dokonać korekty faktury w zakresie GTU?

Korekta faktury dotycząca GTU

Na samym początku warto zaznaczyć, że oznaczenia GTU należy stosować jedynie dla celów JPK_V7. Oznacza to, że wybrane oznaczenie nie pojawia się na wydrukowanej fakturze. Oznaczenia nie ma też na fakturze zapisanej do pliku PDF. Nasz kontrahent nie ma możliwości sprawdzenia czy daną fakturę oznaczyliśmy danym symbolem transakcji lub grupy GTU.

Niemniej należy pamiętać, że oznaczenia GTU oraz oznaczenia transakcji w przypadku ich wystąpienia są obowiązkowe. Brak właściwego oznaczenia lub błędne oznaczenie może wiązać się z obowiązkiem złożenia korekty.

Czy masz obowiązek stosowania GTU?

Jak dokonać korekty faktury w zakresie GTU w aplikacji inFakt?

W przypadku gdy nie na wystawionej fakturze nie umieściliśmy obowiązkowego oznaczenia np. GTU_08, a struktura za dany miesiąc została wysłana, należy dokonać korekty JPK. Jeżeli chcemy dokonać zmiany jedynie w zakresie uzupełnienia symbolu, w aplikacji inFakt należy edytować wystawioną fakturę a następnie dodać odpowiednie oznaczenie:

Bardzo ważne jest przywrócenie edytowanej fakturze taki sam status jak przed edycją. Na przykład status „Zapłacono”, „Wydrukowano”, „Wysłano”

Taka edycja faktury spowoduje wygenerowanie korekty części ewidencyjnej JPK. Warto zaznaczyć, że taka korekta dokumentu nie wymaga ponownego przesłania jej do naszego kontrahenta.