Jestem programistą. Czy powinienem stosować kody GTU?

Od 1 października obowiązują zmiany w zakresie rozliczania podatku VAT. Największym zainteresowaniem oraz powodem do zadawań pytań jest stosowanie oznaczeń GTU dla określonych grup towarów i usług. Czy programista powinien stosować kody GTU?

Programista a kody PKD

Najczęściej programista prowadząc działalności, w zgłoszeniu CEIDG-1 wpisuje kody PKD:

 • 58.21.Z – Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych
 • 58.29.Z – Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania
 • 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem
 • 62.03.Z Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi;
 • 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych
 • 63.11.Z – Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

Część programistów, dopisuje także kod 62.02.Z, który określa działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki. Od razu warto zaznaczyć, że samo posiadanie kodu PKD 62.02 nie nakłada obowiązku stosowania GTU_12. Aby odpowiedzieć na pytanie czy programista ma obowiązek stosować kody GTU należy sprawdzić rodzaj świadczonych przez niego usług.

Czy masz obowiązek stosowania kodów GTU?

Rodzaj świadczonych usług

Częsty model w spółpracy z programistą opiera się na zasadzie b2b z „pracodawcą”. Wówczas opis rodzaju świadczonych usług na fakturze ogranicza się jedynie do zwrotu „Usługi zgodnie z umową”. Należy wiedzieć, że sam opis usług na fakturze, także nie jest wyznacznikiem obowiązku stosowania GTU.

Grupa towarów i usług, która może mieć zastosowanie dla programistów to GTU_12. Mowa o usługach niematerialnych, (m.in.):

 • doradczych,
 • szkoleniowych,
 • marketingowych,
 • reklamowych,
 • badania rynku i opinii publicznej,
 • w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych.

Dodatkowo warto zaznaczyć, że katalog czynności objętych GTU jest katalogiem zamkniętym. Czynności, które są związane z obowiązkowym oznaczeniem GTU, które mogą dotyczeć programistów to m.in.:

 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z) – jeżeli w ramach pracy prowadzimy badania naukowe (B+R) np. mając prawo rozliczać IP BOX
 • działalność związaną z doradztwem w zakresie informatyki (62.02.Z), jeżeli świadcząc usługi wynikiem pracy jest doradztwo w zakresie np. zmian w infrastrukturze, kodzie
 • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z), jeżeli dodatkowo pełnimy funkcję Project managera

Czy programista powinien stosować kody GTU?

W przypadku świadczenia usług ciągłych, programista najczęściej miesięcznie powinien sprawdzać co wchodzi w zakres świadczonych usług. Należy pamiętać, że w przypadku świadczenia różnorodnych usług, weryfikacji obowiązku stosowania GTU należy przeprowadzać w każdym miesiącu. Obowiązku stosowania GTU lub jego brak nie należy traktować jako jednorazowe „sprawdzenie” i oznaczać już wszystkie faktury w ten sam sposób.

Może okazać się, że np. w październiku świadcząc usługi polegające na pisaniu kodu programista nie ma obowiązku stosowania GTU. Natomiast w kolejnym miesiącu jeżeli dodatkowo zajmował się określeniem zasad wprowadzenia nowej wersji programu oraz przedstawiał zasady i rekomendacje jego wprowadzenia, pojawi się obowiązek stosowania GTU_12.

Należy pamiętać, że księgowy na podstawie faktury nie zawsze jest w stanie określić jakie faktyczne usługi były świadczone.