Jak włączyć oznaczenia JPK na fakturze

Od 1 października 2020 vatowiec rozlicza podatek VAT na podstawie nowej struktury JPK_V7. Dla celów prawidłowego sporządzania JPK należy stosować obowiązkowe oznaczenia.

Oznaczenia JPK na fakturze

Przede wszystkim zmiany w zakresie obowiązkowego oznaczenia grup towarowych GTU oraz oznaczeń transakcji wprowadzono jedynie dla celów JPK. Oznacza to, że przedsiębiorca nie ma obowiązku stosowania fizycznie oznaczeń na fakturze.

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów w zakresie umieszczania oznaczeń na fakturach, pozostaje w gestii podatnika. Dlatego przedsiębiorca dla swoich potrzeb może wykazywać GTU oraz oznaczenia transakcji i nie będzie to błędem.

Jak włączyć oznaczenia JPK na fakturze

W aplikacji inFakt dostosowaliśmy wydruk faktury do wykazania oznaczeń dla celów JPK. Przedsiębiorca, który chce umieszczać oznaczenia na fakturze powinien włączyć tą opcję w ustawieniach ogólnych aplikacji.

Jeżeli przedsiębiorca włączy ustawienia wyświetlania GTU oraz oznaczeń transakcji na fakturach, informacje te będą widoczne dla każdej nowej fakturze.