Od 1 października 2020 vatowiec rozlicza podatek VAT na podstawie nowej struktury JPK_V7. Dla celów prawidłowego sporządzania JPK należy stosować obowiązkowe oznaczenia.

Oznaczenia JPK na fakturze

Przede wszystkim zmiany w zakresie obowiązkowego oznaczenia grup towarowych GTU oraz oznaczeń transakcji wprowadzono jedynie dla celów JPK. Oznacza to, że przedsiębiorca nie ma obowiązku stosowania fizycznie oznaczeń na fakturze.

Jak podkreśla Ministerstwo Finansów w zakresie umieszczania oznaczeń na fakturach, pozostaje w gestii podatnika. Dlatego przedsiębiorca dla swoich potrzeb może wykazywać GTU oraz oznaczenia transakcji i nie będzie to błędem.

Jak włączyć oznaczenia JPK na fakturze

W aplikacji inFakt dostosowaliśmy wydruk faktury do wykazania oznaczeń dla celów JPK. Przedsiębiorca, który chce umieszczać oznaczenia na fakturze powinien włączyć tą opcję w ustawieniach ogólnych aplikacji.

Jeżeli przedsiębiorca włączy ustawienia wyświetlania GTU oraz oznaczeń transakcji na fakturach, informacje te będą widoczne dla każdej nowej fakturze.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku od towarów i usług. Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz specyficznymi rozliczeniami VAT.