Odliczenie darowizny na rzecz walki z COVID od dochodu w zeznaniu rocznym

Globalna pandemia spowodowana COVID-19 spowodowała, że duża część przedsiębiorców chcąc wesprzeć walkę z wirusem przekazywała darowizny jednostkom zaangażowanym w zwalczanie pandemii. Warto przypomnieć informację jakie darowizny przekazane na walkę z COVID-19 można odliczyć w zeznaniach rocznych

Jakie darowizny podlegają odliczeniu

W składanym zeznaniu rocznym przedsiębiorcy mogą dodatkowo skorzystać z odliczenia z tytuły przekazanych w ramach wsparcia walki z koronawirusem:

 • darowizn na rzecz podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Lista podmiotów jest opracowana w wykazie ogłoszonym przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ. W wykazie znajdują się podmioty świadczące opiekę zdrowotną, w tym transport sanitarny wykonywane w związku z przeciwdziałaniem COVID-19;
 • na rzecz Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele związane z wykonywaniem zadań ustawowych;
 • darowizn na rzecz Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych;
 • na rzecz domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy oraz domów pomocy społecznej;
 • darowizn na Fundusz Przeciwdziałania COVID-19.

Odliczeniu podlegają darowizny przekazane w formie gotówkowej lub rzeczowej.

Kto i ile można odliczyć w zeznaniu rocznym

Wszyscy podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych a także podatnicy opłacający podatek od przychodów ewidencjonowanych mogą skorzystać z odliczenia darowizn związanych z przeciwdziałaniem COVID-19

Ile wynosi odliczenie

Wysokość odliczenia jest uzależniona od daty przekazania darowizny, jeżeli darowizna została przekazana:

 • do końca kwietnia 2020 r. podatnik ma prawo odliczyć do 200% wartości darowizny,
 • w maju 2020 r. podatnik ma prawo odliczyć 150% wartości darowizny,
 • od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. podatnik ma prawo odliczyć wartość odpowiadającą wartości darowizny,
 • przekazaną od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. podatnik ma prawo odliczyć 200% wartości darowizny,
 • od 1 stycznia 2021 r. do  31 marca 2021 r. podatnik ma prawo odliczyć 150% wartości darowizny,
 • od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 podatnik ma prawo odliczyć wartość odpowiadającą wartości darowizny.

W przypadku gdy przedmiotem darowizny są towary zawierające podatek VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość netto + nadwyżkę podatku należnego nad naliczonym, który podatnik odliczył przy nabyciu towarów.

Jakie darowizny nie podlegają odliczeniu

Jeżeli darowizny zostały:

 • zwróconych w jakiejkolwiek formie,
 • zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów,
 • odliczonych od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym;
 • odliczone od dochodu;

Podatnikowi nie przysługuje odliczenie w zeznaniu rocznym. Aby podatnik miał prawo skorzystać z odliczenia, darowizna powinna zostać prawidłowo wykazana:

 • dowodem wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy – jeżeli darowizna dotyczy środków pieniężnych;
 • dowodem, z którego wynikają dane identyfikujące darczyńcę. Dodatkowo wartość z oświadczeniem obdarowanego o jej przyjęciu – w przypadku darowizny niepieniężnej.

Sposób realizacji odliczenia

Podatnik może odliczać przekazane darowizny w trakcie roku podatkowego przy:

 • obliczaniu zaliczek na PIT przez podatników z działalności gospodarczej, najmu, dzierżawy, które są opodatkowane przy zastosowaniu skali podatkowej lub
 • obliczaniu miesięcznego (kwartalnego) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.
 • składając zeznanie roczne w terminie do 31 marca 2020 r.

Księgowość online bez wychodzenia z domu

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu