Czym można w zeznaniu rocznym PIT odliczyć darowiznę i jednocześnie przekazać 1% podatku?

Bardzo często zdarza się, że podatnicy mylnie interpretują pojęcie związane z odliczeniem darowizny w zeznaniu rocznym, a możliwością przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. W poniższym artykule wyjaśnimy czym różni się 1% podatku od darowizny.

Darowizna w zeznaniu rocznym

Darowizna jest to jedna z ulg podatkowych, którą możemy odliczyć od dochodu w zeznaniu rocznym składanym do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia roku następnego za rok poprzedni. Wartość odliczonej darowizny wpływa na wysokość podatku do zapłaty, a tym samym na jego obniżenie.

Wśród darowizn, które możemy odliczyć wyróżniamy darowizny na krwiodawstwo, na działalność pożytku publicznego, na działalność charytatywno – opiekuńczą kościelnych osób prawnych oraz darowizny na na kult religijny.

Warto pamiętać o tym, że łączna wartość przekazanych darowizn na rzecz organizacji pożytku publicznego, cele kultu religijnego i krwiodawstwo nie może przekroczyć w danym roku podatkowym 6% dochodu podatnika.

Darowizny w zeznaniu rocznym

pytajniki

Odliczenie 1% podatku na rzecz OPP

Każda osoba fizyczna składająca zeznanie roczne ma możliwość przekazania 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Podatnik ma możliwość zadecydowania na co przeznaczy 1% podatku, który odprowadzamy do budżetu państwa. Ważne jest natomiast, aby organizacja, której przekazujemy 1% posiadała status Organizacji Pożytku Publicznego.

Cała procedura przekazania 1% podatku jest niezwykle prosta. Wystarczy w zeznaniu rocznym składanym w formie papierowej lub elektronicznej wpisać nr KRS oraz nazwę szczegółowego celu. 1% podatku jest to swego rodzaju darowizna, która nas jako podatnika nic nie kosztuje, a brak skorzystania z tej opcji oznacza zapłatę do urzędu podatku w takiej samej kwocie (ten 1% trafia wówczas do budżetu państwa).

Przekazaniem kwoty 1% podatku zajmuje się już naczelnik urzędu skarbowego, w którym składamy zeznanie. Na podatniku nie ciążą już żadne dodatkowe obowiązki z tego tytułu.

Reasumując pamiętajmy o tym, że darowizna odliczana od dochodu, a przekazanie 1% podatku to dwie niezależne od siebie formy, które w żaden sposób ze sobą nie kolidują. Podatnik może jednocześnie odliczyć darowiznę od dochodu oraz przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego.

Przetestuj bezpłatnie aplikację inFakt!

  • Kontaktuj się z księgowymi od poniedziałku do soboty w godzinach 7-22
  • Używaj aplikacji www i mobilnej 24h na dobę
  • Udostępniaj faktury księgowemu

Załóż konto

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących artykułu zachęcamy do pozostawienia komentarza. Odpowiedzi udzieli autor wpisu.

Instrukcje dotyczące ujęcia zdarzeń gospodarczych w aplikacji inFakt znajdują się na naszej bazie wiedzy.