Świadczę usługi reklamowe. Czy powinienem stosować kody GTU?

Nieprecyzyjne przepisy w zakresie stosowania obowiązkowych oznaczeń GTU, powodują duże zamieszanie wśród przedsiębiorców. Czy zawsze świadcząc usługi reklamowe, przedsiębiorca powinien stosować kod GTU_12?

PKD Dział 73 – REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Kluczowym elementem określającym obowiązek stosowania danego oznaczenia GTU, podobnie jak w artykułach dot. grafików i programistów, jest rodzaj świadczonej usługi. Analogicznie jak w ich przypadku samo posiadanie kodów PKD dotyczących reklamy i badań rynku i opinii publicznej nie przesądza o obowiązku stosowania GTU_12

W pierwszej kolejności, należy zaznaczyć, że agencja reklamowa nie zawsze świadczy tylko usługi reklamowe. Podobnie z przedsiębiorcami, nie każda usługa będzie usługą reklamową. Dla określenia rodzaju świadczenia usług ważne jest zdefiniowanie definicji usług reklamowych oraz definicji badań rynku i opinii publicznej.

Definicja usług reklamowych

Pod pojęciem „usług reklamowych” należy rozumieć całość działań promocyjnych. W który zawiera się także nieodpłatne przekazanie towarów, organizacja bankietów, eventów, świadczeniem usług promocyjnych. Dodatkowo jeżeli przedsiębiorca świadczący usługi reklamowe w ramach kampanii przekazuje kontrahentom prezenty, jednocześnie obciążając usługobiorce kosztami tych prezentów nie mamy do czynienia z dostawą towarów. Jest to jeden z elementów usługi reklamowej.

Dodatkowo aby uznać świadczone usługi za usługi reklamowe nie ma znaczenia czy wykonuje ją podmiot zajmujący się reklamą.

„Rzeczona usługa jest czynnością związaną z rozpowszechnianiem informacji o istnieniu firmy oraz oferowanych przez nią towarów lub usług celem zwiększenia sprzedaży”. Tak uznał Europejski Trybunał Sprawiedliwości w orzeczeniach nr C-68/92 i C-73/92. Tego typu stanowisko przewija się w wydawanych interpretacjach podatkowych.

Badań rynku i opinii publicznej

Pod pojęciem definicji badań rynku należy rozumieć zespół czynności polegających na gromadzeniu informacji o zjawiskach i procesach na rynku, ich przyczynach, stanie aktualnym i tendencjach rozwojowych. Dział 73.2 kodów PKD zawiera informację na temat kodów związanych z badaniem rynku i opinii publicznej. Do usług zaliczanych do tego działu należą usługi:

  • dotyczące usług badania rynku w tym badania/sondaże jakościowe, ilościowe ad hoc, ilościowe ciągłe i regularne sondaże, badania rynku (inne niż sondaże) wykorzystujące już istniejące informacje pochodzące z różnych źródeł
  • pozostałe usługi badania rynku
  • usługi badania opinii publicznej

Należy pamiętać, że przedsiębiorca świadcząc wyżej zdefiniowane usługi reklamowe ma obowiązek stosowania GTU_12. Podobnie jak przedsiębiorca świadczący usługi badań rynku i opinii publiczne. Natomiast przedsiębiorcy świadczące usługi poboczne (tworzenie grafik) nie świadczy usług reklamowych. Zawsze należy zastanowić się jaki jest główny efekt świadczonej usługi i od tego uzależnić obowiązek stosowania GTU.