GTU – pytania i odpowiedzi przedsiębiorców

Obowiązki stosowania kodów GTU, rodzą u przedsiębiorców coraz więcej pytań. Zapraszam do zapoznania się z pytaniami i odpowiedziami przedsiębiorców w zakresie nowych obowiązków GTU.

GTU – pytania i odpowiedzi przedsiębiorców

Warto sprawdzić czy mamy obowiązek stosowania GTU. Pytania związane z tą tematyką można składać po wypełnieniu ankiety.

Pytania i odpowiedzi cz.1

 1. Jeśli mamy też usługi gdzie na fakturach piszemy: Usługa administracyjno – biurowa to jakie to ma być GTU i oznaczenie transakcji ???
  • Należy pamiętać, że sam opis na faktur nie jest wyznacznikiem obowiązku lub brakiem obowiązku stosowania kodów GTU oraz oznaczeń transakcji. W przypadku świadczeń usług w zakresie administracyjno biurowej nie powstaje obowiązek stosowania GTU. Natomiast na podstawie, tego opisu faktury nie można stwierdzić czy powstaje obowiązek oznaczania rodzaju transakcji.
 2. Wynajem lokalu handlowego innej firmie?
  • W przypadku świadczenia usług wynajmu lokalu handlowego nie mamy obowiązku oznaczania transakcji symbolami GTU.
 3. Czy w stosowaniu GTU ma znaczenie ze nie jestem płatnikiem podatku VAT?
  • Tak, dla stosowania GTU ma znaczenie czy przedsiębiorca jest czynnym podatnikiem VAT. Podatnicy zwolnieni z VAT nie przesyłają struktur JPK_V7 przez co nie mają obowiązku stosowania oznaczeń dot. JPK
 4. Zajmuję się realizacją dźwięku, czy obowiązują mnie kody GTU?
  • Producent dźwięku nie ma obowiązku stosowania symboli GTU. Natomiast może się u niego pojawić np. oznaczenie rodzaju transakcji „TP” jeżeli świadczy usługi dla podmiotu powiązanego.
 5. Prowadzimy tylko usługę transportową po kraju załadunek i rozładunek jakiego kodu GTU użyć a jaki rodzaj transakcji. Usługi transportowe i spedycyjne:
  • Firma zajmująca się świadczeniem usług transportowych scharakteryzowanych m.in. pod kodem 49.41.19 Pozostały transport drogowy towarów ma obowiązek stosować oznaczenia GTU_13. Należy też pamiętać, że kodem GTU_13 został objęty tylko transport scharakteryzowany w sekcji H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1. Natomiast jeżeli była by wystawiana odrębna faktura na załadunek i rozładunek nie mamy obowiązku stosowania kodów GTU. Co do rodzaju transakcji ważny jest rodzaj podmiotu dla którego świadczymy usługi.
 6. Gdzie należy potwierdzić lub nie, stosowanie kodów GTU?
  • Na obecną chwile nie została uruchomiona specjalna jednostka do weryfikacji zasadności stosowania GTU. Oznacza to, że możemy zwrócić się z pytaniem do US, MF lub z wnioskiem o wydanie interpretacji podatkowej.

Pytania i odpowiedzi cz. 2

 1. Czy na fakturze jak zostanie wydrukowana ma być kod GTU.
  • Nowe oznaczenia stosuje się jedynie dla celów wewnętrznych, oznacza to, że nie umieszczamy ich na fakturze. Natomiast Ministerstwo Finansów zaznaczyło, że nie ma też przeszkód w umieszczaniu tych symboli. Zostaje to więc w gestii przedsiębiorcy.
 2. Dlaczego nie wyświetla się numer GTU na fakturze – skąd księgowa wie, jakim numerem jest oznaczona faktura…
  • W aplikacji inFakt księgowa może mieć wgląd w kody PKD po np. bezpłatnym rozszerzeniu aplikacji do programu księgowego.
 3. Usługi kierowania cudzym pojazdem, jaki kod GTU?
  • Jeżeli firma korzysta z pojazdu zewnętrznego i świadczy usługi scharakteryzowane w sekcji H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1. Wówczas ma obowiązek stosowania GTU_13
 4. Czy jako reklama, czyli wykonanie nadruku logo na odzieży roboczej muszę oznaczać kod?
  • Należy określić czy zajmuje się Pan/i jedynie stworzeniem logo (projekt graficzny) czy tworzeniem odzieży np.. roboczej będącą środkiem ochrony indywidualnej. Moim zdaniem nie ma obowiązku stosowania GTU. Natomiast jeżeli tworzy Pan/i odzież w raz z usługą dostawy do poszczególnych kontrahentów w celach reklamowych np. stworzenie 30 szt. odzieży i wysłanie ich na polecenie usługodawcy do 30 kontrahentów mamy do czynienia z GTU_12.
 5. Czy usługa holowania samochodów to usługa transportowa i podlega obowiązkowi GTU?
  • Opisana usługa nie jest powiązana z GTU_13
 6. Świadczenia usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych? Co to znaczy, czy montaż urządzeń chłodniczych i grzewczych typu klimatyzacja i pompy ciepła ma związek z przenoszeniem uprawnień do emisji gazów cieplarnianych?
  • Przez emisję rozumie się przez to gazy cieplarniane wprowadzane do powietrza w wyniku działań człowieka, związanych z eksploatacją instalacji lub z wykonywaną operacją lotniczą, natomiast pod pojęciem gazów cieplarnianych należy rozumieć gazy: dwutlenek węgla (CO2), metan (CH4), podtlenek azotu (N2O), fluorowęglowodory (HFCs),perfluorowęglowodory (PFCs), sześciofluorek siarki (SF6) . Moim zdaniem w przypadku usług montażu klimatyzacji w zależności od rodzaju czynnika w klimatyzacji może dojść do obowiązku stosowania GTU_11
 7. Czy podawać symbol pkwiu na fakturze?
  • Podawanie symbola PKWiU nie jest obowiązkowe, dodatkowo ten symbol nie jest przetwarzany w strukturze JPK.

Pytania i odpowiedzi cz. 3

 1. 8711 20 10 Czy w przypadku sprzedaży mieszkań z zamiarem sprzedaży całego budynku powinnam wykazać GTU?
  • Zgodnie z definicją budynku, budynkiem nie są wydzielone lokale. Oznacza to, że sprzedaż mieszkań nie nakłada obowiązku stosowania GTU_10
 2. Czy usługi archiwizacji dokumentów podlegają oznaczeniu GTU?
  • Nie , tego typu usługi nie podlegają oznaczeniom GTU
 3. Wynajem magazynu innej firmie , nie magazynowanie (faktura co miesięczna za wynajem magazynu) – czy podlega GTU 13?
  • Wynajem magazynu o ile nie kończy się przeniesieniem prawa do własności nie ma obowiązku być oznaczony GTU_10 oraz sam wynajem magazynu nie jest oznaczany GTU_13.
 4. Czy sprzedaż domów i mieszkań dla osób fizycznych w spółdzielni mieszkaniowe należy oznaczać kodem GTU_10 ?
  • Sprzedaż dla osób prywatnych nie jest oznaczana symbolami GTU
 5. Czy usługi foliowania, lakierowania UV etc należą do usług które trzeba oznaczać GTU?
  • Tego typu usługi nie podlegają oznaczeniu GTU
 6. Sprzedaje autobus wraz z transportem jakie GTU
  • Sprzedaż oraz dostawa autobusu będzie objęta GTU_07 oraz GTU_13
 7. Sprzedaż motocykli- skuterów to też GTU?
  • Zgodnie z definicją pojazdu samochodowego, jest to pojazd silnikowy, którego konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h. Skutery, są więc pojazdem, natomiast GTU_07 stosujemy jedynie dla CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10. Skuter posiadają numer CN 8711 20 10, co oznacza brak obowiązku stosowania GTU.