Jak wystawić fakturę do paragonu dla JPK_V7

Wprowadzenie nowej struktury JPK_V7, nałożyło na przedsiębiorców dodatkowe obowiązki. Warto sprawdzić jak wystawić fakturę do paragonu dla JPK_V7.

Faktura do paragonu

Od 1 stycznia 2020 roku zmieniły się zasady wystawiania faktur do paragon. Obecnie aby przedsiębiorca wystawił fakturę dla innego przedsiębiorcy, paragon musi zawierać NIP kontrahenta. W przypadku wystawiania faktur dla osób prywatnych nie ma takiego wymogu. Z kolei dla celów JPK_V7 od 1 października, każda faktura do paragonu powinna zawierać oznaczenie FP. Podobnie jak w oznaczeniach transakcji lub grup towarów (GTU) jest to oznaczenie wyłącznie dla celów JPK. Oznacza to, że „FP” nie pojawi się na wystawionym dokumencie.

Należy pamiętać, że podstawą do rozliczenia podatku VAT z faktury do paragonu, w dalszym ciągu rozliczane jest na podstawie raportu z kasy fiskalnej. Oznacza to, że faktura do paragonu widnieje w części ewidencyjnej, natomiast nie sumuje się do zbiorczej wartości sprzedaży opodatkowanej oraz wartości podatku należnego.

Jak wystawić fakturę do paragonu dla JPK_V7 w aplikacji inFakt?

Aby wystawić fakturę do paragonu należy, kliknąć w „Nowa faktura”, następnie uzupełnić wszystkie wymagane dane jak w przypadku zwykłej faktury. Następnie należy oznaczyć dokument jako faktura do paragonu oraz podać numer paragonu i zapisać dokument:

Tak wystawiona faktura zostanie wykazana w części ewidencyjnej nowego JPK_V7. Wartość podatku należnego z faktury do paragonu nie wliczy się do wartość zbiorczej podatku należnego oraz podstawy opodatkowania: