Czym są kody GTU i gdzie znaleźć właściwy? Czy trzeba podawać GTU w JPK?

Deklaracja VAT-7/7K za wrzesień / kwartał III składana do 25 października jest ostatnią rozliczeniową deklaracją przesyłaną do US. Od 1 października przedsiębiorcy będą generować strukturę JPK składającą się z części ewidencyjnej oraz części deklaracyjnej. Dodatkowo jednym z nowych obowiązków będzie określenie czy świadczona przez nas usługa lub sprzedaż towarów zawiera się w jednej z grup towarowych. Oznacza to, że przedsiębiorca powinien wiedzieć czym są kody GTU.

Grupy towarów i usług czyli kody GTU

Czy masz obowiązek stosowania kodów GTU?

Oznaczenie grup towarów i usług (czyli GTU) jest jednym z elementów nowej struktury JPK_V7. Zgodnie z ustawą o VAT przedsiębiorca ma obowiązek wykazania w ewidencji zakupu i sprzedaży między innymi danych służących identyfikacji określonych transakcji. W prostych słowach mówiąc GTU to grupy towarów i usług dla, których nadano symbole od GTU_01 do GTU_13. Wymienione oznaczenia podlegają wykazaniu w JPK_V7.

Kody GTU obowiązkowe czy dobrowolne?

Jeżeli przedsiębiorca świadczy usługi lub dokonuje sprzedaży towarów należących do jednej z wymienionych grup, oznaczenie transakcji jest jego obowiązkiem. Brak oznaczenia w JPK_V7 traktuje się jak błąd formalny. Dlatego możemy otrzymać wezwanie do uzupełnienia braku wymaganego symbolu.

Natomiast jeżeli przedsiębiorca chcąc uniknąć braku oznaczeń GTU zacznie „dobrowolnie” oznaczać wszystkie transakcję np. kodem GTU_12, analogicznie jak w przypadku braku kodu GTU zostanie wezwany do złożenia korekty części ewidencyjnej. Nadmierne oznaczanie transakcji kodami GTU, które faktycznie nie tyczą się danej sprzedaży są błędem i podlegają korekcie.

Przedsiębiorca ma obowiązek oznaczania jedynie określonych towarów i usług. Szczegółowa lista grup towarów i usług dostępna jest tutaj.

Jak w inFakt wprowadzić oznaczenie GTU?

Wystawiając fakturę w aplikacji inFakt, przedsiębiorca z rozwijanej listy będzie mógł przyporządkować odpowiedni kod GTU do danej pozycji na fakturze. Jeżeli na fakturze mamy kilka pozycji wówczas, może wystąpić sytuacja, w której mamy obowiązek oznaczenia kilku pozycji różnymi kodami GTU.

Dla usprawnienia wystawiania faktur, w zakładce produkty można zaktualizować obecnie używane produkty, przypisując im na stałe dany kod GTU. Dzięki temu kod GTU automatycznie dopisze się do wybranego produktu, który ma przyporządkowany dany numer GTU.

Faktury zdefiniowane

Użytkownicy inFakt korzystający z faktu zdefiniowanych, powinni sprawdzić czy produkty umieszczone na fakturze zdefiniowanej dotyczące usług lub towarów są objęte obowiązkowym oznaczeniem GTU. Jeżeli tak, wówczas należy zaktualizować fakturę zdefiniowaną dopisując odpowiednie oznaczenia.

Ograniczenie widoczności GTU

Ponieważ oznaczenia GTU dotyczą tylko określonych grup towarów i usług, aplikacja inFakt została dostosowana do „możliwości” ograniczenia ilości wyświetlanych kodów. Dodatkowo użytkownicy mają możliwość wyłączenia widoczności kolumny GTU na wystawianej fakturze. Użytkownik aplikacji może przejść do zakładki Ustawienia > Ogólne i ograniczyć częściowo lub całkowicie widoczność kodów GTU.

Pytania przedsiębiorców o GTU wraz z odpowiedziami umieściliśmy w osobnym wpisie.