Co to jest GTU? Czy trzeba wpisywać GTU na fakturze?

Od 1 października 2020 roku część przedsiębiorców będzie zobowiązana do oznaczania towarów i usług symbolami GTU. Im bliżej wprowadzenia nowej struktury, tym coraz częściej pojawiają się pytania czym są symbole GTU oraz kogo dotyczą?

Podejrzyj(otworzy się w nowej zakładce)

Czym są symbole GTU ?

Czy masz obowiązek stosowania kody GTU?

Oznaczenie grup towarów i usług jest jednym z elementów nowej struktury JPK_V7. Wprowadzenie nowej struktury JPK nakłada na przedsiębiorców obowiązek wykazania w ewidencji zakupu i sprzedaży między innymi danych służących identyfikacji określonych transakcji. Innymi słowy GTU to grupy towarów i usług dla, których nadano symbole od GTU_01 do GTU_13 i podlegają wykazaniu w JPK_V7

Warto zaznaczyć, że nadanie symbolu GTU_01-13 ma charakter wewnętrzny. Oznacza to, że na „wydrukowanej fakturze” nie pojawi się przyporządkowany symbol. Dodatkowo trzeba pamiętać, że umieszczenie GTU na fakturze nie jest zabronione. Świadcząc usługi lub dokonując sprzedaży towarów należących do jednej z wymienionych grup, oznaczenie transakcji dla celów JPK jest obowiązkiem. Brak oznaczenia w JPK_V7 traktuje się jak błąd formalny. Dlatego możemy otrzymać wezwanie do uzupełnienia braku wymaganego symbolu.

Szczegółowa lista grup towarów i usług dostępna jest tutaj.

GTU: pytania i odpowiedzi zadane przez widzów

Część 1

 1. Czy usługi programistyczne również podlegają pod GTU_12?
  • Jeżeli praca programisty polega wyłącznie na „pisaniu kodu”, nie będzie on musiał stosować oznaczeń GTU. Natomiast jeżeli usługa polega na pisaniu kodu i doradzaniu w zakresie oprogramowania, wówczas należy zastosować kod GTU_12
 2. Usługa kompleksowa w restauracji – organizacja szkolenia (hotel, konsumpcja i alkohol) czy dla alkoholu muszę wpisać GTU_01?
  • Jeżeli alkohol jest wydawany w ramach usługi kompleksowej w restauracji to oznaczenie nie ma zastosowania.
 3. Czy tworzenie projektu graficznego należy oznaczać, którymś z kodów?
  • Nie, samo stworzenie grafiki nie podlega oznaczeniom GTU. Natomiast w przypadku gdy projekt graficzny jest częścią usługi polegającej na projektowaniu kampanii reklamowej, należy zastosować kod GTU_12
 4. Czy sprzedając leki weterynaryjne mam wprowadzić gtu_09?
  • Kodem GTU_09 należy oznaczyć wszystkie leki, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. Jeżeli sprzedawane leki należy zgłosić do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi, wówczas dany lek będzie podlegał oznaczeniu GTU_09
 5. Czy pośrednictwo handlowe podlega GTU 12?
  • Pośrednictwo handlowe nie podlega oznaczeniu GTU_12
 6. Do jakiej GTU podlega sprzedaż artykułów sanitarnych ?
  • Artykuły sanitarne nie zostały zakwalifikowane do 1 z 13 grup towarów i usług. Oznacza to, że dal celów JPK sprzedawca nie będzie stosował symboli GTU
 7. Czy umowy B2B należy oznaczać symbolami GTU?
  • Co do umów B2B, wszystko zależy od tego, co jest przedmiotem umowy. Sam opis faktury, np. „usługa zgodnie z umową B2B” nie rozstrzyga czy mamy obowiązek stosować kody GTU. Dla przykładu umowa B2B na świadczenie usług księgowych będzie podlegać pod obowiązkowe oznaczenie GTU_12, natomiast umowa B2B na sprzedaż pieczywa już nie podlega pod obowiązek stosowania nowych oznaczeń.

Część 2

 1. Czy jest obowiązek wpisywania GTU na fakturze?
  • Symbole stosuje się wyłącznie dla celów JPK, oznacza to, że nie ma obowiązku umieszczania ich na fakturze sprzedaży. Warto pamiętać, że nie jest to zabronione.
 2. Czy wykazuje usługi budowlane?
  • Usługi budowlane i remonty budynków nie podlegają pod oznaczenia grup towarów i usług.
 3. Czy dla oznaczenia GTU istotne jest to, czy transakcja odbywa się między podmiotami krajowymi czy z podmiotem zagranicznym?
  • Nie ma znaczenia czy transakcja odbywa się pomiędzy podmiotami krajowymi czy z podmiotami zagranicznymi. Ważna jest przynależność do 1 z 13 grup.
 4. Czy w przypadku eksportu usług należy stosować GTU?
  • Podobnie jak w pkt. 3 ważna jest przynależność do danej grupy, a nie rodzaj kontrahenta.
 5. A jak w art.spożywczych jest sprzedaż piwa lub alkoholu to oznaczamy GTU?
  • Tak, należy stosować GTU_01. Przy czym od razu warto zaznaczyć, że oznaczeń nie stosujemy w przypadku sprzedaży na rzecz osób prywatnych.
 6. Czy zezwolenie na korzystanie z wizerunku na potrzeby reklamy podlega GTU-12?
  • Samo udostępnianie wizerunku nie obliguje nas do stosowania oznaczenia GTU_12
 7. Czy prowadzenie zajęć fitness, tanecznych kwalifikuje się pod GTU 12?
  • Nie tego typu usługi nie podlegają oznaczeniu GTU.
 8. Co z umowami B2B na pełnienie funkcji Dyrektora oraz Inspektora Nadzoru
  • Jeżeli rodzaj świadczonych usług dotyczy usług doradczych i zarządczych wówczas podlega pod oznaczenie GTU_12
 9. Czy sprzedaż koparek i części do nich to będzie GTU_07?
  • Koparki zostały sklasyfikowane pod numerem CN 84 29 natomiast części do nich CN 8431 co oznacza, że nie tyczy się ich kod GTU_07
Aplikacja + księgowy

Zleć księgowość

Ty dodajesz faktury, Twój księgowy prowadzi księgowość

Zleć księgowość swojej firmy