Kody GTU – szczegółowa lista [JPK_V7]

Czy masz obowiązek stosowania GTU?

GTU_01

Napoje alkoholowe – alkohol etylowy, piwo, wino, napoje fermentowane i wyroby pośrednie, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

Jeżeli alkohol jest wydawany w ramach usługi to oznaczenie nie ma zastosowania.

GTU_02

 • benzyny lotnicze(CN 2710 12 31);
 • benzyny silnikowe (CN 2710 12 25 – z wyłączeniem benzyn lakowych i przemysłowych, CN 2710 12 41, CN 2710 1245, CN 2710 12 49, CN 2710 12 51, CN 2710 12 59, CN 2710 12 90, CN 2207 20 00);
 • gaz płynny (LPG) – (CN 2711 12, CN 2711 13, CN 2711 14 00, CN 2711 19 00);
 • oleje napędowe (CN 2710 19 43, CN 2710 20 11);
 • oleje opałowe (CN 2710 19 62, CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39, CN 2710 20 90);
 • paliwa typu benzyny do silników odrzutowych (CN 2710 12 70);
 • paliwa typu nafty do silników odrzutowych (CN 2710 19 21);
 • pozostałe oleje napędowe (CN 2710 19 46, CN 2710 19 47, CN 2710 19 48, CN 2710 20 15, CN 2710 20 17, CN 2710 20 19);
 • paliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 2019 r. poz. 660 i 1527), które nie zostały ujęte w pkt 1–4 i 6–8;
 • biopaliwa ciekłe w rozumieniu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1155, 1123, 1210 i 1527);
 • pozostałe towary, o których mowa w art. 86 ust. 2 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, wymienionych w załączniku nr 1 do tej ustawy, bez względu na kod CN.

Dla oznaczenia GTU_02 nie ma znaczenia, czy transakcja odbywa się pomiędzy podmiotami krajowymi, czy z podmiotem zagranicznym – istotne jest samo wymienienie towaru w art. 103 ust 5aa ustawy VAT.

GTU_03

 • olej opałowy,
 • oleje smarowe,
 • pozostałe oleje o kodach CN od 2710 19 71 do 2710 19 99, z wyłączeniem wyrobów o kodzie CN 2710 19 85 (oleje białe, parafina ciekła) oraz smarów plastycznych zaliczanych do kodu CN 2710 19 99,
 • oleje smarowe o kodzie CN 2710 20 90,
 • preparaty smarowe objęte pozycją CN 3403, z wyłączeniem smarów plastycznych objętych tą pozycją

GTU_04

 • wyroby tytoniowe,
 • susz tytoniowy,
 • płyn do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich, w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.

GTU_05

Odpady – wyłącznie określonych w poz. 79-91 załącznika nr 15 do ustawy o VAT:

 • wraki przeznaczone do złomowania inne niż statki i pozostałe konstrukcje pływające (PKWiU 38.11.49.0)
 • odpady szklane (PKWiU 38.11.51.0)
 • odpady z papieru i tektury (PKWiU 38.11.52.0)
 • pozostałe odpady gumowe (PKWiU 38.11.54.0)
 • odpady z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.11.55.0)
 • odpady inne niż niebezpieczne zawierające metal (PKWiU 38.11.58.0)
 • niebezpieczne odpady zawierające metal (PKWiU 38.12.26.0)
 • odpady i braki ogniw i akumulatorów elektrycznych; zużyte ogniwa i baterie galwaniczne oraz akumulatory elektryczne (PKWiU 38.12.27)
 • surowce wtórne metalowe (PKWiU 38.32.2)
 • surowce wtórne ze szkła (PKWiU 38.32.31.0)
 • surowce wtórne z papieru i tektury (PKWiU 38.32.32.0)
 • surowce wtórne z tworzyw sztucznych (PKWiU 38.32.33.0)
 • surowce wtórne z gumy (PKWiU 38.32.34.0)

GTU_06

Urządzenia elektroniczne oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT:

 • emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.12.0)
 • atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 20.59.30.0)
 • płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch (PKWiU ex 22.21.30.0)
  Naszym zdaniem tylko wtedy, gdy folia służy do opakowania urządzeń elektrycznych. 
 • elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory (PKWiU ex 26.11.30.0)
 • komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU 26.20.1)
 • jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD) (PKWiU ex 26.20.21.0)
 • półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 26.20.22.0)
 • telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony (PKWiU ex 26.30.22.0)
 • konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów (PKWiU ex 26.40.60.0)
 • aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe (PKWiU 26.70.13.0)
 • części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych (PKWiU ex 28.23.26.0)
 • pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 58.29.11.0)
 • pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 58.29.29.0)
 • pozostałe filmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD (PKWiU ex 59.11.23.0)

GTU_07

Pojazdy oraz części samochodowe o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10.

 • Ciągniki
 • Pojazdy silnikowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą
 • Samochody i pozostałe pojazdy silnikowe przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż te objęte pozycją 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi
 • Pojazdy silnikowe do transportu towarów
 • Pojazdy silnikowe specjalnego przeznaczenia, inne niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne)
 • Podwozia wyposażone w silniki, do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
 • Nadwozia (włączając kabiny), do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
 • Części i akcesoria do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705
 • Zderzaki i ich części (8708 10 – tu niezależnie od tego, czy służą do pojazdów silnikowych objętych pozycjami od 8701 do 8705)

Jeśli w ramach świadczonej przez nas usługi (np. naprawy samochodowej) wykorzystaliśmy do tego części samochodowe – nie oznaczamy tej usługi kodem GTU_07. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży, np. gdy sprzedajemy na fakturze konkretną część do samochodu.

GTU_08

Metale szlachetne oraz nieszlachetne wymienione w poz. 1-3 załącznika nr 12 do usatwy VAT oraz w poz. 12-25, 33-40, 45, 46, 56 i 78 załącznika nr 15 do ustawy VAT (np. artykuły jubilerskie, złoto, srebro).

GTU_09

Leki oraz wyroby medyczne – produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, objęte obowiązkiem zgłoszenia, o którym mowa w art. 37av ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. Dotyczy sprzedaży poza terytorium kraju.

GTU_10

Budynki, budowle i grunty. Oznaczenie GTU_10 należy zastosować do:

 • leasingu finansowego budynku, budowli, gruntu, jeżeli w ramach leasingu nastąpiło przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel,
 • sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntu, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntu na własność oraz ustanowienie prawa wieczystego gruntu

Oznaczeniu GTU_10 nie podlegają usługi budowlane i remonty budynków.

GTU_11

Usługi w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych, o których mowa w ustawie o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych.

GTU_12

Usługi o charakterze niematerialnym.
Wyłącznie: usługi doradcze, księgowe, prawne, zarządcze, szkoleniowe, marketingowe, firm centralnych (head offices), reklamowe, badania rynku i opinii publicznej oraz w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych. Więcej o GTU_12.

 • doradcze (w tym doradztwo prawne i podatkowe, doradztwo związane z zarządzaniem): 62.02.01, 62.02.02, 66.19.91, 69.10.11, 69.10.12, 69.10.13, 69.10.14, 69.20.3, 70.22.11, 70.22.12, 70.22.13, 70.22.14, 70.22.15, 70.22.16, 70.22.3, 71.11.24, 71.11.42, 71.12.11, 71.12.31, 74.90.13, 74.90.15, 74.90.19
 • księgowe: 69.20.2
 • prawne: 69.1
 • zarządcze: 62.03.11, 62.03.12, 63.11.12, 66.11.19, 66.30.11, 66.30.12, 68.32.11, 68.32.12, 68.32.13, 69.20.4, 70.22.17, 70.22.2, 90.02.19.1
 • marketingowe: 73.11.12
 • firm centralnych: 70.1
 • reklamowych: 73.1
 • badania rynku i opinii publicznej: 73.2
 • badań naukowych i prac rozwojowych: 72
 • szkoleniowe: 85

GTU_13

Usługi transportowe i gospodarki magazynowej – sekcja H PKWiU 2015 symbol ex 49.4, ex 52.1

 • 49.4 Transport drogowy towarów
 • 49.41.2 Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą
 • 49.42 Usługi związane z przeprowadzkami
 • 52.1 Magazynowanie i przechowywanie towarów

Oznaczenie GTU_13 nie ma zastosowania w sytuacji, gdy podatnik nie świadczy odrębnej usługi transportu towarów tylko dostawę towarów, a usługa transportu towarów jest dodatkowym kosztem tej dostawy.

Aplikacja + księgowy

Zleć księgowość

Ty dodajesz faktury, Twój księgowy prowadzi księgowość

Zleć księgowość swojej firmy

Czy kody GTU będą widoczne na fakturze?

Nie. Kody GTU oznaczamy wyłącznie na potrzeby Urzędów Skarbowych w celu poprawnego wygenerowania nowego pliku JPK. Nie ma obowiązku, aby na wydrukowanej fakturze (lub w formacie PDF) widoczne były kody GTU.

Oznaczenia GTU dotyczą:

 • faktur,
 • faktur korygujących,
 • faktur zaliczkowych,
 • faktury z oznaczeniem „FP” wystawianych do paragonów na rzecz podatników,
 • towarów używanych, co do których wymagane jest zastosowanie tych kodów,
 • refakturowania usług (w przypadku gdy podatnik, działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, przyjmuje się, że ten podatnik sam otrzymał i wyświadczył te usługi),
 • eksportu lub dostaw wewnątrzwspólnotowych,
 • eksportu usług np. niematerialnych,
 • faktur dotyczących bonów jednego przeznaczenia (SPV), które odnoszą się do towarów lub usług objętych kodami GTU.

Oznaczenia GTU nie dotyczą:

 • zbiorczych informacji o sprzedaży nieudokumentowanej fakturami,
 • nabyć, które u podatnika – nabywcy skutkują zapisami po stronie sprzedażowej (WNT, import usług),
 • korekty podstawy opodatkowania i podatku należnego, wykonanej zgodnie z art. 89a ust. 1 i 4 ustawy VAT,
 • zbiorczych informacji o sprzedaży ewidencjonowanej na kasie rejestrującej.

Korygowanie błędnego oznaczenia GTU

W przypadku błędnego oznaczenia w ewidencji, korekty błędnych oznaczeń GTU można dokonać na dwa sposoby. 

 • całkowite zastępowanie błędnego wpisu prawidłowym – ten sposób jest preferowany, kiedy korekta następuje przed złożeniem pierwotnego pliku, który zawiera błąd,
 • pozostawianie błędnego zapisu i dodawanie dwóch kolejnych, tj.: pierwszego stornującego o identycznych danych (w tym błędnych oznaczeniach GTU) i odwrotnym znaku przy danych kwotowych w polach „K” oraz drugiego, który zawiera prawidłowe zapisy, w tym oznaczenia GTU.

W przypadku zmiany, które nie wpływa na część deklaracyjną, wystarczy korekta samej części ewidencyjnej.