Kod GTU_12 dotyczy usług o charakterze niematerialnym. Ministerstwo Finansów doprecyzowuje, że chodzi o usługi powiązanie z poniższymi kodami PKWiU:

Marketingowe

 • 73.11.12 – Marketing bezpośredni i reklama bezpośrednia

Reklamowe

 • 73.1 – Usługi reklamowe
 • W skład PKWiU 73.1 wchodzą np.: usługi reklamowe świadczone przez agencje reklamowe, kompleksowe usługi reklamowe, projektowanie reklam i rozwijanie idei reklamowych, usługi związane z reprezentowaniem mediów, pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe, pośrednictwo w sprzedaży miejsca lub czasu na cele reklamowe w internecie/telewizji/prasie.

Księgowe

 • 69.20.2 – Usługi rachunkowo-księgowe

Prawne

 • 69.1 – Usługi prawne
 • W skład PKWiU 69.1 wchodzą np.: usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego/pracy/cywilnego, usługi notarialne.

Szkoleniowe

 • 85 – Usługi w zakresie edukacji
 • W skład PKWiU 85 wchodzą np.: wychowanie przedszkolne, usługi szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, szkół zawodowych i wyższych, usługi nauczania języków obcych, kursy komputerowe, szkoły jazdy, pozaszkolne formy edukacji, w tym artystycznej.

Badania rynku i opinii publicznej

 • 73.2 – Usługi badania rynku i opinii publicznej (w tym sondaże)

Doradcze

 • 62.02.1 – Usługi związane z doradztwem w zakresie sprzętu komputerowego
 • 62.02.02 – Usługi związane z doradztwem w zakresie oprogramowania komputerowego
 • 66.19.91 – Usługi związane z doradztwem finansowym
 • 69.10.11 – Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa karnego
 • 69.10.12 – Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa handlowego
 • 69.10.13 – Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa pracy
 • 69.10.14 – Usługi doradztwa prawnego i reprezentacji w dziedzinie prawa cywilnego
 • 69.20.3 – Usługi doradztwa podatkowego
 • 70.22.11 – Usługi doradztwa związane z zarządzaniem strategicznym
 • 70.22.12 – Usługi doradztwa związane z zarządzaniem finansami, z wyłączeniem podatków
 • 70.22.13 – Usługi doradztwa związane z zarządzaniem rynkiem
 • 70.22.14 – Usługi doradztwa związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi
 • 70.22.15 – Usługi doradztwa związane z zarządzaniem produkcją
 • 70.22.16 – Usługi doradztwa związane z zarządzaniem łańcuchem dostaw i pozostałe usługi doradztwa związane z zarządzaniem
 • 70.22.3 – Pozostałe usługi doradztwa związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
 • 71.11.24 – Usługi doradcze w zakresie architektury
 • 71.11.42 – Usługi doradztwa w zakresie architektonicznego kształtowania krajobrazu
 • 71.12.11 – Usługi doradztwa technicznego
 • 71.12.31 – Usługi doradztwa w dziedzinie geologii i geofizyki
 • 74.90.13 – Usługi doradztwa w sprawach środowiska naturalnego
 • 74.90.15 – Usługi doradztwa w zakresie bezpieczeństwa
 • 74.90.19 – Pozostałe usługi doradztwa naukowego i technicznego, gdzie indziej niesklasyfikowane

Zarządcze

 • 62.03.11 – Usługi związane z zarządzaniem siecią
 • 62.03.12 – Usługi związane z zarządzaniem systemami informatycznymi
 • 63.11.12 – Usługi zarządzania stronami internetowymi (hosting)
 • 66.11.19 – Pozostałe usługi związane z zarządzaniem rynkami finansowymi
 • 66.30.11 – Usługi związane z zarządzaniem portfelem papierów wartościowych, z wyłączeniem funduszów emerytalnych
 • 66.30.12 – Usługi związane z zarządzeniem funduszami emerytalnymi
 • 68.32.11 – Usługi zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi świadczone na zlecenie, z wyłączeniem nieruchomości będących we współwłasności
 • 68.32.12 – Usługi zarządzania nieruchomościami będącymi we współwłasności świadczone na zlecenie
 • 68.32.13 – Usługi zarządzania nieruchomościami niemieszkalnymi świadczone na zlecenie
 • 69.20.4 – Usługi zarządzania masą upadłościową
 • 70.22.17 – Usługi zarządzania procesami gospodarczymi
 • 70.22.2 – Pozostałe usługi zarządzania projektami, z wyłączeniem projektów budowlanych
 • 90.02.19.1 – Usługi zarządzania prawami związanymi z twórczością artystyczną, literacką, muzyczną, z wyłączeniem twórczości kinematograficznej i audiowizualnej

Firm centralnych

 • 70.1 – Usługi firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych

Badania naukowych i prace rozwojowe

 • 72 – Usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
 • W skład PKWiU 72 wchodzą np.: usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie technologii komputerowych i informatyki, medycznych, nanotechnologii, rolniczych, ekonomicznych, nauk społecznych. Dotyczy również IP BOX.

Pełna księgowość online dla spółek z o.o.

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu