Od 1 października 2020 roku zacznie obowiązywać nowa struktura JPK_V7. Przedsiębiorca, który rozlicza podatek VAT na deklaracji VAT-7/7K po raz ostatni złoży deklarację za wrzesień w terminie do 26 października (1 dzień roboczy po 25). Za październik / Kw. III należy generować nową strukturę JPK, czyli JPK_V7. Im bliżej wprowadzenia nowej struktury, tym coraz częściej pojawiają się pytania dot. nowych obowiązków.

Czy masz obowiązek stosowania oznaczeń transakcji?

Pytania i odpowiedzi zadane przez widzów

Część 1

 1. Czy inFakt obsłuży to automatycznie dla swoich klientów ? Od kiedy będą dostępne te prezentowane nowe funkcje w inFakcie? oznaczanie GTU, generowanie nowego formatu JPK itp.
  • Prace nad nową strukturą JPK_VAT z deklaracją trwają od dłuższego czasu zgodnie z naszym planem. Nową funkcjonalność udostępnimy z dniem 1 października.
 2. Nie rozumiem po co taki mechanizm dla małych przedsiębiorców. Celem miało być łapanie mafii vatowskich, a nie utrudnianie sprzedaży/usług na małą skalę.
  • Zmiana w zakresie JPK_VAT ma na celu maksymalnie wykorzystanie systemów elektronicznych do weryfikacji prawidłowości rozliczeń. Dzięki wprowadzonym zmianom większość kontroli będzie odbywało się bez uczestnictwa podatników.
 3. Co z ewidencją sprzedaży bezrachunkowej? Coś się zmienia?
  • Sam obowiązek oraz zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży bezrachunkowej nie ulega zmianie. Natomiast ewidencja sprzedaży bezrachunkowej będzie wykazywana dla celów JPK jako dokument z oznaczeniem „WEW”. W inFakcie będzie można wprowadzić fakturę wewnętrzną, która umożliwia prawidłowe wykazanie tego rodzaju sprzedaży.
 4. Ostatecznie wszyscy w handlu płacą podzieloną płatnością, bo nie wiedzą lub się boją. Jak będzie wyglądało rozliczenie MPP w nowym JPK?
  • Warto zwrócić uwagę na rodzaj oznaczenia MPP. Rozróżniamy MPP obowiązkowe (który należy wykazać w JPK) lub MPP dobrowolne, które nie podlega pod JPK. Oznacza to, że przedsiębiorca nie może np. dla wszystkich faktur stosować tego rozliczenia, ponieważ dobrowolny mechanizm podzielonej płatności nie podlega wykazaniu w JPK_V7.
 5. Czy umowy B2B podlegają pod oznaczenia GTU?
  • Co do umów B2B, wszystko zależy od tego, co jest przedmiotem umowy. Sam opis faktury, np. „usługa zgodnie z umową B2B” nie rozstrzyga czy mamy obowiązek stosować kody GTU. Dla przykładu umowa B2B na świadczenie usług księgowych będzie podlegać pod obowiązkowe oznaczenie GTU_12, natomiast umowa B2B na sprzedaż pieczywa już nie podlega pod obowiązek stosowania nowych oznaczeń.
 6. Czy jest obowiązek wpisywania GTU na fakturze?
  • Oznaczenie grup towarów i usług GTU wprowadza się jedynie dla celów JPK_V7. Oznacza to, że na fakturach sprzedaży nie ma obowiązku podawania kodu.
 7. Czy sprzedaż produktów spożywczych podlega do którejś z grup GTU?
  • Nie, sprzedaż produktów spożywczych nie należy do żadnej z 13 grup GTU co oznacza, że w JPK nie będą mieć oznaczenia GTU.

Część 2

 1. Czy paragony w nowym pliku JPK muszą być ewidencjonowane tylko jako RO – raport, czy mogą być nadal wykazywane jako każdy paragon oddzielnie?
  • Pojedyncze paragony nie są wykazywane dla celów JPK_V7. Natomiast w dalszym ciągu można wykazywać raporty fiskalne w ujęciu np. codziennie, raz na tydzień, raz na miesiąc. Dla celów JPK raporty będą miały w strukturze oznaczenie „RO”.
 2. Czy wybór GTU jest obowiązkowy? Innymi słowy, czy są kategorie usług, które nie podlegają żadnej grupie?
  • Precyzując na obecną chwilę GTU to bardziej „zamknięte” grupy towarów i usług. Oznacza to, że wiele grup nie ma swojego GTU, przez co nie będzie obowiązku stosowania kodów.
 3. Czyli już teraz Aplikacja inFaktu wspiera kody w sprzedaży i w zakupie?
  • Obecnie aplikacja jest dostosowana do wspierania zmian dot. JPK_V7. Funkcjonalność zostanie udostępniona z dniem 1 października.
 4. Czy trzeba będzie zaktualizować „zdefiniowane faktury” o GTU?
  • Tak. W przypadku gdy korzystamy z faktury zdefiniowanej, a świadczone usługi lub sprzedawane towary powinny być oznaczone jednym z 13 GTU, wówczas z dniem 1 października trzeba będzie zaktualizować faktury zdefiniowane.
 5. A co jeśli źle oznaczymy GTU? Trzeba robić korekty? Jak?
  • Błędnie zastosowane GTU podlega korekcie JPK. Użytkownik będzie musiał na wystawionej fakturze odznaczyć wybrany wcześniej kod GTU, wówczas mechanizm aplikacji inFakt wygeneruje korektę części ewidencyjnej. Proszę pamiętać, że taka zmiana nie wiąże się z „obowiązkiem” przekazania nowej faktury kontrahentowi.
 6. Od kiedy znika obowiązek VAT-7(K)? Czy ma to jakikolwiek wpływ na VAT-EU?
  • Deklaracje VAT-7 za wrzesień oraz VAT-7K za Kw. III są ostatnimi deklaracjami przekazywanymi do MF. Należy pamiętać, że termin ich przesyłania w dalszym ciągu to 26 października (25 jest dniem wolnym od pracy). W zakresie deklaracji VAT-UE nie wprowadzono żadnych zmian.
 7. Czy można ustawić domyślne GTU w aplikacji, możliwe będzie wprowadzenie automatycznego oznaczania GTU w przypadku firm, świadczących takie same usługi/produkty? Oraz czy planowana jest aktualizacji integracji InFakt’u z Baselinkerem?
  • Użytkownicy będą mogli zaktualizować wcześniej wprowadzone do katalogu produktów produkty, nadając im określone kody GTU.
  • Planujemy rozbudować nasze API tak, aby faktury oznaczały się wymaganymi symbolami.
 8. A co z innymi deklaracjami VAT?
  • Zmiany w zakresie JPK_V7 nie dotyczą deklaracji VAT-UE, VAT-12, VAT-8, VAT-9M.
Aplikacja + księgowy

Zleć księgowość

Ty dodajesz faktury, Twój księgowy prowadzi księgowość

Zleć księgowość swojej firmy

Część 3

 1. Czy błąd w GTU powoduje wstrzymanie zwrotu VAT?
  • Korekta samego kodu GTU nie wpływa na część deklaracyjną JPK_V7 co oznacza, że nie powinna mieć wpływu na wydłużenie terminu zwrotu podatku.
 2. Czy część deklaracyjna zawiera ewidencyjną? Czy trzeba przesyłać dwie na koniec kwartału?
  • Nawet rozliczając się kwartalnie co miesiąc mamy obowiązek przesyłać część ewidencyjną. Natomiast za ostatni miesiąc kwartału składamy część ewidencyjną i deklaracyjną. W aplikacji inFakt złożenie dwóch ewidencji będzie się ograniczało do „jednej akcji wysyłki”. Wysyłany plik będzie zawierał obie części.
  • Dla podatników miesięcznych JPK_V7M zawiera zawsze obie części.
 3. O czym pamiętać od strony zakupu? Tam GTU nie oznaczamy, ale są też pozostałe oznaczenia transakcji i dokumentów. Na co uważać?
  • W przypadku zakupów należy pamiętać, że faktury:
   • z opisem „Metoda Kasowa” podlegają w JPK oznaczeniu „MK”;
   • dotyczące zakupu towarów, które będziemy odsprzedawać w procedurze marża podlegają oznaczeniu „ZakupVAT_Marza „;
   • transakcja objęta obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności podlegają oznaczeniu „MPP”;
   • wystawiane dla rolnika ryczałtowego podlegają oznaczeniu „VAT_RR„;
   • dotyczące importu w procedurze uproszczonej podlegają oznaczeniu „IMP”.
 4. Czy wynagrodzenie dla pracownika (jako jednoosobowa działalność sporadycznie zatrudniam na umowę zlecenie lub dzieło) oznaczać jako dowód wewnętrzny (wew)?
  • Nie. Wynagrodzenia powinny być księgowane na podstawie rachunków wystawionych do umów lub na podstawie listy płac.
 5. Faktury VAT marża a paragony. Czy można tylko wykazywać faktury?
  • Jeżeli posiadamy kasę fiskalną, wówczas transakcję na rzecz osób fizycznych i rolników RR zawsze ewidencjonujemy na kasie fiskalnej.
 6. Czy przy fakturach eksportowych (wewnątrz UE) będą obowiązywać te wszystkie nowe oznaczenia?
  • Tak. Na obecną chwilę zgodnie z odpowiedziami do pytań które opublikowało MF, dla oznaczenia GTU istotne jest samo wymienienie towaru, a nie rodzaj podmiotu (PL lub UE).
  • Co do oznaczeń transakcji oczywiście mogą się pojawić np. jeżeli jest to transakcja trójstronna lub z podmiotem powiązanym.

Odpowiedzi dotyczących obowiązku GTU opublikujemy w kolejnym artykule.