Świadczę usługi motoryzacyjne. Czy muszę stosować GTU?

Od 1 października część przedsiębiorców ma obowiązek oznaczć swoje faktury kodami GTU. Czy muszę stosować GTU świadcząc usługi motoryzacyjne?

Kiedy stosujemy GTU_07?

Do grupy towarowej GTU_7 należy dostawa pojazdów oraz części samochodowych o kodach wyłącznie CN 8701 – 8708 oraz CN 8708 10. Warto zaznaczyć, że oznaczenie GTU_7 stosuje się zarówno do części nowych oraz używanych. Jeżeli więc dokonujemy sprzedaży części samochodowych lub akcesoriów do pojazdów silnikowych może się pojawić obowiązek stosowania GTU. Aby mieć pewność, że przy sprzedaży mamy obowiązek stosowania kodu GTU_7, w pierwszej kolejności należy ustalić do jakiej grupy CN należy część.

Czy masz obowiązek stosowania innych kodów GTU?

Pełna lista kodów CN zawiera się w zeszycie metodologicznym Nomenklatury scalona CN opublikowanym przez GUS. Z uwagi iż zawiera on ponad 680 stron, w linku zamieszczam wycinek działu 87, który dotyczy wymienionych kodów CN.

Leasing operacyjny lub finansowy

Dokonując sprzedaży pojazdu w leasingu operacyjnym, leasingodawca dla rat leasingowych nie stosuje kodów z grup GTU. Ponieważ nie dochodzi do przeniesienia własności. Obowiązek zastosowania GTU_07 może pojawić się wraz z ostatnią ratą o ile leasingobiorca zdecyduje się na wykup pojazdu „na firmę”. Do sytuacji odwrotnej dochodzi w przypadku sprzedaży pojazdu na zasadzie leasingu finansowego. Wraz z pierwszą fakturą dochodzi do przeniesienia prawa rozporządzania pojazdem jak właściciel, co oznacza obowiązek oznaczenia faktury symbolem GTU_07

Świadczenie usług remontu, przebudowy naprawy a GTU_07

Jeżeli sprzedawane części stanowią element cenotwórczy usługi nie mamy obowiązku oznaczania faktury symbolem GTU_07. Oznacza to, że w przypadku świadczenia usług, do zrealizowania których wykorzystujemy ww. części nie stosujemy oznaczeń GTU. Firmy świadczące usługi motoryzacyjne, będą oznaczać faktury symbolem GTU_07 jedynie w przypadku sprzedaży innym przedsiębiorcom części bez świadczenia usługi ich montażu.