Do kiedy wysyłać JPK V7 z podpisem profilem zaufanym?

25 listopada mija termin przesłania pierwszego JPK_V7. Co warto wiedzieć o wysyłce JPK_V7? Jaka jest różnica między rozliczeniem miesięcznym i kwartalnym?

Nowa struktura JPK_V7 połączyła deklarację VAT oraz ewidencję JPK_VAT. Obecnie przedsiębiorca w ramach jednej struktury JPK_V7 przesyła do urzędu część deklaracyjną i część ewidencyjną. Rodzaj przesyłanej części jest uzależniona od okresu rozliczania się podatnika.

Przedsiębiorca rozliczający się miesięcznie, przesyła co miesiąc do urzędu pełną strukturę JPK_V7. Część ewidencyjna zawiera informację co do podatku należnego oraz naliczonego z podziałem na transakcje sprzedaży, zakupy oraz sumy kontrolne. Natomiast część deklaracyjna jest odzwierciedleniem deklaracji VAT-7. Oznacza to, że w części deklaracyjnej znajdziemy informację na temat rozliczenia podatku należnego i naliczonego z rozróżnieniem na rodzaje transakcji np. sprzedaż na terytorium kraju w stawce 23%.

Podatnik rozliczający się kwartalnie do tej pory przesyłał JPK_VAT za pierwsze dwa miesiące kwartału. Natomiast w ostatnim miesiącu kwartału, generował deklaracje VAT-7K za cały kwartał i przesyłał ją wraz z JPK_VAT do US. Obecnie przedsiębiorca rozliczający się kwartalnie za pierwsze dwa miesiące kwartału przysyłają jedynie część ewidencyjną struktury JPK_V7. Natomiast na koniec kwartału generuje i przesyła pełną strukturę JPK_V7, analogicznie jak podatnik rozliczający się miesięcznie, z tym, że za pełny kwartał.

Wysyłka JPK V7

Plik JPK_V7 generowany jest w formie danych ustrukturyzowanych (format xml). Plik można przesłać za pomocą udostępnionego klienta przez MF. Aby wysłać JPK podatnik powinien dysponować jedną z form autoryzacji. Należą do nich podpis w formie przychodu, ePUAP oraz podpis kwalifikowany.

Jak wysłać JPK V7 przez inFakt (ePUAP)

Przedsiębiorcy korzystający z inFakt w bardzo szybki i prosty sposób mogą przesłać część ewidencyjną lub pełną strukturę przez aplikację inFakt. Aby dokonać wysyłki należy przejść na podgląd struktury JPK i nacisnąć opcję wyślij do urzędu. Aplikacja pokieruję nas przez proces wysyłania struktury jpk.

Aby wygenerować i wysłać JPK_VAT za pomocą aplikacji inFakt z wykorzystaniem profilu zaufanego , należy:

  1. przejść na podgląd JPK V7 za dany miesiąc a następnie wybrać opcję Wyślij do urzędu i wybrać opcję Wyślij podpisując profilem zaufanym ePUAP; 
  2. następnie należy pobrać (zapisać na dysk) specjalnie wygenerowany plik autoryzacyjny;
  3. kolejnym krokiem jest podpisanie pliku na stronie Ministerstwa Finansów, podpisany plik należy zapisać na dysku
  4. Na koniec należy wgrać podpisany plik do inFakt, do JPK z której został pobrany ten sam plik przed podpisaniem