Nowe znaczniki z Jednolitym Pliku Kontrolnym: RO, WEW, FP – kiedy je stosować?

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi nowych nowych obowiązków od 1 listopada. W artykule wyjaśnię czym są nowe dokumenty w JPK.

Nowe dokumenty w JPK – oznaczenia

Zgodnie z nowelizacją ustawy o VAT oraz ustawy tzw. COVID-owej, przedsiębiorca w strukturze, ma obowiązek wykazywać nowe dokumenty w JPK. Mowa tu jedynie o oznaczenia konkretnego rodzaju dokumentów, a nie wprowadzenie całkowicie nowych dokumentów księgowych. Od 1 listopada przedsiębiorca, ma obowiązek oznaczać typ dowodu sprzedaży oraz rodzaj dokumentu zakupu dla celów JPK.

Do oznaczeń dowodów sprzedaży tych należy:

  • RO – które stosujemy w przypadku dokumentu zbiorczego wewnętrznego zawierającego informację o sprzedaży z kas rejestrujących;
  • WEW – które stosujemy w przypadku dokumentu wewnętrznego dla którego nie wystawia się oryginalnego dokumenty potwierdzającego dana transakcję np. bezpłatne przekazanie towarów na cele prywatne, prowadzenie zestawienia najmu prywatnego lub zestawienie sprzedaży bezrachunkowej
  • FP – które należy stosować w przypadku wystawienia faktury do paragonu.

Do oznaczeń dokumentu zakupu należy:

  • MK – które należy zastosować jeżeli otrzymamy fakturę od podatnika rozliczającego podatek VAT metodą kasową;
  • VAT_RR – w przypadku wystawienia (otrzymania) faktury od rolnika ryczałtowego;
  • WEW – analogicznie jak w oznaczeniach dowodów sprzedaży. Z tym, że dotyczy ewidencji podatku naliczonego np. sporządzenie rocznej korekty VAT

Najważniejsze informacje w zakresie nowego JPK zebraliśmy tutaj.