Czym są kody GTU w JPK-V7? Jakie oznaczenia transakcji i oznaczenia dokumentów trzeba stosować na fakturach?

1 października 2020 r. wszedł w życie JPK_V7. Do tej pory przedsiębiorcy składali deklaracje VAT i przesyłali co miesiąc plik JPK. Po 1 października, te dwie struktury zostają połączone w jednąJPK_V7.

Kogo dotyczy zmiana?

Wszystkich czynnych podatników VAT.

Co się zmieni?

Urzędy Skarbowe otrzymają większy wgląd w to, co sprzedajemy na fakturach i jakich transakcji dokonujemy. Wprowadzenie JPK_V7 nakłada na przedsiębiorców, pod groźbą kary, 3 nowe obowiązki:

1. Oznaczanie towarów i usług przy wystawianiu faktur.

 • Mowa tu o kodach GTU (skrót od grup towarów i usług). Wszystkich kodów jest 13, od GTU_01 do GTU_13.
 • Wystawiając fakturę, mamy obowiązek zweryfikować, czy sprzedawany przez nas towar lub usługa powinien być oznaczony kodem GTU. Jeśli tak, musimy dodać go do pozycji na fakturze.
 • Pierwsze dziesięć kodów (od 01 do 10) dotyczy towarów, natomiast ostatnie trzy kody (od 11 do 13) dotyczą usług.
 • Przykładowe kody:

Czy masz obowiązek stosowania GTU?

2. Oznaczanie transakcji.

 • Istnieje 13 typów transakcji, które wymagają oznaczenia na fakturach sprzedażowych (te, które my wystawiamy) i 2 typy na fakturach kosztowych (te, które otrzymujemy).
 • Przykładowe typy oznaczeń:
  • EE – świadczenie usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych
  • MR_T – usługi turystyki opodatkowane na zasadach marży
  • MPP – mechanizm podzielonej płatności (nie dotyczy transakcji dobrowolnie korzystających z MPP)
  • zobacz szczegółową listę transakcji

Czy masz obowiązek stosowania oznaczeń?

3. Oznaczanie dokumentów.

 • 3 kody dla dokumentów sprzedażowych oraz 3 dla dokumentów zakupowych.
 • Przykładowe oznaczenia:

Dodatkowo, przedsiębiorcy dokonujący zakupu na zasadach marży mają obowiązek wykazywania kwoty nabycia towarów lub usług w polu ZakupVAT_Marza. Dotyczy to wyłącznie przedsiębiorców, którzy zamierzają sprzedać zakupione towary lub usługi na zasadach marży.

Od kiedy?

Faktury musimy oznaczać odpowiednim kodem GTU już od 1 października. To samo dotyczy rodzajów transakcji i typów dokumentów.

Do 26 października (25 nie jest dniem roboczym) składamy jeszcze deklarację VAT i plik JPK_VAT po staremu (za wrzesień lub III kwartał). Pierwszy plik JPK_V7 należy wysłać do 25 listopada.

Co jeśli rozliczam się kwartalnie?

JPK_V7 składa się z dwóch części:

 • Część ewidencyjna
  Zastępuje dawny plik JPK. Składamy co miesiąc, nawet jeśli rozliczamy się kwartalnie.
 • Część deklaracyjna
  Zastępuje dawną deklarację VAT. Składamy po zakończonym kwartale.

Czy mój księgowy zrobi to za mnie?

Księgowy oznaczy odpowiednio faktury kosztowe (te, które otrzymujemy od kontrahentów), a także sprawdzi i wyśle do Urzędu JPK_V7. Jednakże to w gestii przedsiębiorcy pozostaje odpowiednie oznaczanie faktur podczas ich wystawiania. Dotyczy to głównie kodów GTU, ale także typów transakcji i rodzaju dokumentów.

Jak będzie wyglądać to w aplikacji inFakt?

Sprawdź, jak wygląda JPK_V7 w aplikacji inFakt.

Zobacz również Pytania i odpowiedzi o JPK_V7.

Aplikacja + księgowy

Zleć księgowość

Ty dodajesz faktury, Twój księgowy prowadzi księgowość

Zleć księgowość swojej firmy