Jakie podatki płaci spółka z o.o.? Czym jest CIT?

W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, przedsiębiorca jest także podatnikiem dla celów podatkowych. Jak wygląda rozliczenie podatków w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?

Podatki w spółce z o.o.

Najważniejsza różnica w podatkach pomiędzy jdg a spółką z o.o. jest taka, że właściciel działalności jest osobą fizyczną i płaci podatek od osób fizycznych, czyli PIT. Ze spółką jest tak, że wg prawa traktowana jest jako osoba prawna i musi odprowadzać podatek od osób prawnych, czyli CIT.

Jak w praktyce wygląda CIT?

Na podatek CIT składają się dwa źródła dochodów. Pierwsze źródło przepisy nazywają przychodami z zysków kapitałowych. To są np. dywidendy, przychody z obrotu różnymi papierami wartościowymi i popularnymi od jakiegoś czasu kryptowalutami. Drugie źródło (nazwane pozostałymi źródłami), to inne przychody, których nie można zaliczyć do zysków kapitałowych. W praktyce są to najczęściej przychody ze sprzedaży.

Wyliczając ostateczny CIT do zapłacenia, można zrobić tak: w jednej rubryce podliczyć przychody ze źródeł kapitałowych i one zawsze są opodatkowane w wysokości 19%. W drugiej rubryce wpisać przychód z pozostałych źródeł i ten przychód można opodatkować stawką preferencyjną 9%. Piszemy „można”, bo żeby skorzystać z ulgi firma musi spełnić dwa warunki: być małym podatnikiem i w bieżącym roku wszystkie przychody spółki nie mogą przekroczyć 1,2 mln euro.

Jeżeli w którymś miesiącu łączne przychody spółki od początku roku przekroczą 1,2 mln euro, to następną zaliczkę na podatek trzeba już wyliczyć po stawce 19%.

Podatek od wynagrodzeń pracowników

Podatek CIT to nie jedyny podatek, który płaci spółka. Jeżeli w firmie zatrudnione są osoby na umowę o pracę (np. prezes spółki może być powołany na to stanowisko na podstawie umowy o pracę) to firma musi pobrać PIT i przekazać do Urzędu Skarbowego.

Warto dopowiedzieć, że spółka jest tylko płatnikiem podatku PIT, nie bierze go ze „swoich” pieniędzy (choć tak naprawdę idą z konta bankowego spółki), ale tylko przekazuje w imieniu pracownika do fiskusa.

Zleć księgowość Twojej spółki!

Zamów indywidualną ofertę cenową dla Twojej spółki.

  Co to jest podwójne opodatkowanie?

  Podwójne opodatkowanie to określenie, które często słyszy się w odniesieniu do podatków w spółkach. Chodzi o to, że pieniądze, które zarobiła spółka formalnie są pieniędzmi spółki. Ale wiadomo, że firma jest tylko „tworem”, tak naprawdę to wspólnicy pracowali, zarobili pieniądze i pewnie chcieliby je dostać. Nie mogą iść do banku i ot tak sobie, wybrać gotówkę. Mogą ją sobie wypłacić w formie dywidendy, ale od dywidendy trzeba odprowadzić podatek PIT 19%.

  Więc mówiąc o podwójnym opodatkowaniu mamy na myśli podatek pierwszy tj. CIT i podatek drugi – PIT, który trzeba zapłacić, żeby „dostać się do swoich pieniędzy”, czyli wypłacić sobie dywidendę.

  Jak wygląda kwestia VAT w spółce?

  Podatek VAT w spółce wygląda prawie tak samo jak w jdg. Spółka nie musi być płatnikiem VAT, chyba że działalność, którą prowadzi uniemożliwia zwolnienie z tego podatku (podobnie jak w przypadku jdg). Kwestia deklaracji, odliczeń podatku naliczonego i innych spraw jest taka sama jak w jdg. Jedyna drobna różnica jest taka, że przy jdg podatnikiem jest właściciel firmy, a przy spółkach podatnikiem jest spółka.

  Podatek od czynności cywilnoprawnych

  Podatek od czynności cywilnoprawnych (w skrócie PCC) spółka płaci przy zawieraniu umowy i zmianach w umowie. Jeżeli umowa spółki zawierana jest u notariusza, to notariusz opłaca PCC z wynagrodzenia, które od nas otrzymał. Jeżeli jednak umowa była zawierana przez portal S24 to spółka sama musi doplinować kwestię podatku. W skrócie – firma musi w ciągu 14 dni od zawarcia umowy zapłacić 0,5% podatku wyliczonego od wysokości kapitału zakładowego.

  Po więcej informacji dotyczących podatków w spółce z o.o. zapraszamy tutaj.

  Włodek Markowicz, inFakt: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj porozmawiamy sobie o różnicach w podatkach, w podatku dochodowym.

  Mateusz Boguszewski, ekspert inFakt: Ogólnie w podatkach.

  WM: Ogólnie w podatkach między spółką z o.o. a jednoosobową działalnością gospodarczą.

  MB: Tak jest. Dzień dobry. Zapraszam do oglądania.

  WM: Dobrze Mateuszu. Jakie są główne różnice w podatkach między spółką z o.o. a jednoosobową działalnością.

  MB: Taką podstawową różnicą jest to, że przy jednoosobowej działalności to przedsiębiorca jako osoba fizyczna jest podatnikiem. Natomiast jeśli prowadzi się spółkę z o.o. to spółka jest podatnikiem wszystkich podatków, zarówno dochodowych jak i podatku VAT.

  WM: Jako osoba prawna, tak?

  MB: Tak. Dokładnie.

  WM: To jaki podatek opłaca spółka z o.o.?

  MB: Spółka z o.o. jest podatnikiem podatku CIT, czyli podatku dochodowego od osób prawnych.

  WM: I teraz ten CIT jak wygląda? Dzieli się, nie dzieli na jakieś podatki?

  MB: CIT co do zasady nie dzieli się już na podpodatki, ale w odróżnieniu od jednoosobowych działalności czyli podatku PIT. W CIT są 2 źródła przychodów. Są to przychody z zysków kapitałowych oraz pozostałe źródła. Pewnie zapytasz czym są te zyski kapitałowe, więc wyprzedzając twoje pytanie odpowiem, że chodzi tutaj o dywidendy od innych spółek, przychody z praw majątkowych, czy też popularne ostatnio wymiana walut wirtualnych. Do pozostałych źródeł przychodów kwalifikuje się można powiedzieć taka podstawowa operacyjna działalność spółki.

  WM: Sprzedaż, wystawianie faktur itd.

  MB: Dokładnie.

  WM: Jakie są stawki podatku CIT?

  MB: Podstawowa stawka CIT wynosi 19%.

  WM: Czyli tak jak w liniówce na jednoosobowej działalności?

  MB: Tak, tak dokładnie. Jest to tożsame. I ta stawka 19% dotyczy zawsze zysków kapitałowych. Natomiast pozostałe źródła przychodu mogą być opodatkowane też preferencyjną stawką 9%. Żeby móc stosować tą preferencyjną stawkę przychody nie mogą przekroczyć 1,2 mln euro w roku podatkowym oraz spółka musi posiadać status małego podatnika.

  WM: Na chłopski rozum 1,2 mln euro na start dla spółki to jest taka w miarę OK kwota, prawda?

  MB: Myślę, że jest to wystarczająco na start i ta stawka 9% wtedy jest dużym ułatwieniem.

  WM: I to jest tak, że w każdym roku podatkowym przyszłym w którym nie przekroczę tego będę miał te preferencyjne 9%?

  MB: Tak.

  WM: A jak przekroczę to wpadam na nowy próg od tego roku czy od następnego?

  MB: Od tego w którym przekroczyłeś.

  WM: I tylko od tej kwoty, która przekroczyła czy wtedy całość?

  MB: Od całości.

  WM: A całość się zmienia.

  MB: Tak.

  WM: Czyli podatek CIT to jest jedyny podatek jaki płaci spółka, tak?

  MB: To jest jedyny podatek, którego podatnikiem jest spółka. Natomiast spółka płaci jeszcze podatek PIT za pracowników i generalnie od wszystkich wynagrodzeń, które wypłaca osobom fizycznym. Czyli np. jeżeli będziesz pełnił funkcję członka zarządu czy to poprzez powołanie czy poprzez umowę o pracę to spółka będzie ci potrącać z tego wynagrodzenia twój podatek PIT i wpłacać go do Urzędu Skarbowego.

  WM: Ja słyszałem jeszcze o czymś takim co się nazywa niby „podwójne opodatkowanie” w taki kolokwialnym sensie. Czyli, że podatek płaci i spółka i potem jeszcze przy wypłacaniu pracownik. Jest coś takiego?

  MB: Zgadza się, jest coś takiego. Tylko to występuje w momencie kiedy chciałbyś sobie lub sobie i wspólnikom wypłacić dywidendę. Dywidenda jest wypłacana od zysku netto spółki czyli zysku już po opodatkowaniu tym podatkiem CIT. I ta dywidenda, która jest wypłacana tobie jest także opodatkowana podatkiem PIT 19%.

  WM: Natomiast tego podwójnego opodatkowania nie ma kiedy spółka wypłaca wynagrodzenie po prostu pracownikowi.

  MB: Nie ma, ponieważ to wynagrodzenie, które ona wypłaca staje się kosztem uzyskania przychodu w spółce.

  WM: I się niweluje. Ten koszt z wynagrodzeniem wychodzi na 0, tak?

  MB: Tak.

  WM: Natomiast wtedy podatek płaci ta osoba, która otrzymuje wynagrodzenie.

  MB: Otrzymuje wynagrodzenie, płaci swój podatek PIT.

  WM: Jak wygląda sprawa z podatkiem VAT w spółce? Jest tak samo jak w jednoosobowej działalności?

  MB: Co do zasady tak. Jedyna różnica jest taka, że to właśnie podatnikiem jest spółka, a nie wspólnik spółki. Natomiast w pozostałych kwestiach tej różnicy nie ma czyli deklaracje do 25\. dnia miesiąca, odliczamy podatek naliczony na takich samych zasadach jak w jednoosobowej działalności gospodarczej.

  WM: Czy spółka musi być podatnikiem VAT? Czy to jest taka sama zależność jak przy jednoosobowych działalnościach, że jeśli wykonujesz konkretne działalności np. doradztwo to wtedy musisz być.

  MB: Nie musi być. Zasady zwolnień podmiotowych są takie same jak w przypadku osób fizycznych.

  WM: Czyli to już wszystkie podatki do spółki?

  MB: Nie do końca.

  WM: Jeszcze więcej!

  MB: Tak. Warto jeszcze pamiętać o podatku od czynności cywilno-prawnych, który występuje podczas…

  WM: Kupowania samochodu

  MB: To w przypadku osoby fizycznej. Natomiast w przypadku spółek on występuje przy podwyższeniu kapitału, przy zawarciu umowy spółki. Jeśli są to czynności wykonywane przez notariusza to notariusz jest odpowiedzialny za odprowadzenie tego podatku, więc nas to de facto nie interesuje. Natomiast, jeżeli zakładamy spółkę przez portal S24 warto o tym pamiętać, żeby do 14 dni od zawarcia umowy spółki ten podatek zapłacić i złożyć deklarację.

  WM: Ale to nie jest to takie klasyczne 2%, nie? Jak przy kupowaniu domu.

  MB: Nie, przy umowach spółki jest 0,5% od wartości czynności.

  WM: To ile to mniej więcej będzie? Od wartości czynności czyli od czego?

  MB: Od wysokości kapitału zakładowego.

  WM: Aha, 0,5% od załóżmy tego mojego 5000, tak?

  MB: Dokładnie tak.

  WM: No to niedużo.

  MB: Niedużo, ale przy wyższych kapitałach już te kwoty też są poważniejsze.

  WM: To wszystko, tak? W temacie podatków.

  MB: Podatki są tematem rzeką, więc myślę, że zabrakłoby nam doby na wyczerpanie wszystkiego, ale po więcej szczegółów zapraszamy do wpisu na bloga i do zadawania pytań w komentarzach.

  Księgowość online dla spółek z o.o.

  • Bez papieru
  • Bez dojazdów do księgowego
  • Bez marnowania Twojego czasu