Ile wynoszą składki przy dużym ZUS w 2019? Czy jedyny wspólnik spółki z o.o. jednoosobowej może korzystać z preferencyjnych składek?

W prowadzonej działalności gospodarczej, składki ZUS są niewątpliwie jednym z najcięższych obciążeń dla przedsiębiorcy. O ile podatek VAT należny podatnik może obniżyć o podatek VAT naliczony, co jest podstawowym prawem czynnego podatnika VAT, to po przejściu na duży ZUS przedsiębiorca nie może skorzystać z żadnej preferencji w zakresie opłacania składek. Aby uciec od obowiązkowych składek ZUS część przedsiębiorców rozważa założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Jak wyglądają składki ZUS w spółce z o.o.?

W pigułce:

 • W jednoosobowej spółce z o.o., gdzie właściciel jest jedynym wspólnikiem, musi on odprowadzać składki ZUS tak jak w JDG.
 • Do opłacania składek ZUS nie są zobowiązani członkowie zarządu spółki z przynajmniej 2 wspólnikami.
 • Jeśli wynagrodzenie za pełnienie funkcji na rzecz spółki (np. w roli członka zarządu) jest jedynym, warto rozważyć dobrowolne odprowadzanie składek zdrowotnych.
 • Przy zakładaniu spółki ZUS automatycznie wprowadza ją do swoich systemów, rejestrując spółkę jako płatnika składek, jej rachunki bankowe i adresy działalności.

Składki ZUS

Tak zwany “duży ZUS” w 2019 roku wynosi łącznie 1 316,97 zł. Na jego wartość składa się składka:

 • emerytalna w wysokości 558,08 zł
 • rentowa w wysokości 228,72 zł
 • wypadkowa w wysokości 47,75 zł
 • chorobowa (dobrowolna) w wysokości 70,05 zł
 • FP i SFWON w wysokości 70,05 zł
 • oraz składka zdrowotna w wysokości 342,32 zł

Nie ma się co dziwić, że przedsiębiorcy coraz częściej szukają sposobów ograniczenia płacenia obowiązkowych składek ZUS. Jednym z nich jest właśnie założenie spółki z o.o.

Jednoosobowa spółka z o.o.

W jednoosobowej spółce z o.o., jedyny wspólnik jest jednoosobowym organem reprezentującym spółkę oraz jednoosobowym zgromadzeniem wspólników. Zgodnie z art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (ustawa o SUS), za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej.

Oznacza to, że wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. jest traktowany jak przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą. Dodatkowo od razu należy zaznaczyć, że wspólnik jednoosobowej spółki nie może skorzystać z preferencyjnego ZUS. Oznacza to, że od razu od momentu rozpoczęcia działalności jest zobowiązany do opłacania składek ZUS w pełnej wysokości, czyli tzw. dużego ZUS.

Szukasz biura rachunkowego?

Poznaj nowy standard biura rachunkowego

 • Bez dojazdów do Księgowego
 • Bez papierowych faktur
 • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

Wspólnik spółki z o.o.

Sytuacja zmienia się, jeżeli w spółce z o.o. mamy co najmniej dwóch wspólników. Bardzo często w praktyce spółki z o.o. składają się z dwóch wspólników, gdzie jeden nich posiada 90% udziałów oraz jest jednostką decydującą o rozwoju spółki.

Z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych można wywnioskować, że do opłacania składek od wynagrodzenia nie jest zobowiązany tzw. członek zarządu w ramach wynagrodzenia za pełnienie funkcji. Mówiąc wprost, członek zarządu, powołany na podstawie uchwały zgromadzenia wspólników. W praktyce jest to najpopularniejsza oraz najkorzystniejsza finansowo forma sprawowania funkcji członka zarządu.

Oznacza to, że jeżeli wspólnik zostanie powołany do pełnienia funkcji w ramach spółki, to wypłacone dla niego wynagrodzenie nie będzie objęte składkami społecznymi oraz zdrowotnymi. Co za tym idzie, jeżeli tak wypłacone wynagrodzenie będzie jedynym źródłem przychodu dla tego wspólnika, nie będzie miał on prawa do opieki zdrowotnej. Warto więc zgłosić się wówczas do dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Spółka jako płatnik składek

W momencie rejestracji spółki z o.o., ZUS automatycznie otrzymuje dane z KRS i US. Na podstawie otrzymanych danych z automatu sporządza dokumenty zgłoszeniowe płatnika składek:

 • zgłoszenie płatnika składek ZUS ZPA,
 • informację o rachunkach bankowych ZUS ZBA,
 • informację o adresach prowadzenia działalności ZUS ZAA.

Po zgłoszeniu spółki jako płatnika składek, zgłoszeniu podlegają pracownicy i członkowie rodzin w terminie 7 dni od daty zatrudnienia.

Wspólnik jednoosobowej spółki z o.o. powinien zgłosić siebie jako płatnika składek. Dodatkowo wspólnik zgłasza się do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego lub minimum do zdrowotnego. Termin na dokonanie zgłoszenia to  7 dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń.

Księgowość online dla spółek z o.o.

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu