Register modal

Najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Kolejną formą prawną, która cieszy się dużym zainteresowaniem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kto może być wspólnikiem spółki z o.o.

 • Wspólnikiem spółki może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej
 • Wspólnicy mają równe prawa i obowiązki chyba, że umowa spółki stanowi inaczej
 • Bycie wspólnikiem niesie za sobą prawa i obowiązki

Osobowość prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada własną osobowość prawną. Zdolność prawna uprawnia do bycia podmiotem praw i obowiązków prawnych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zdolność do czynności prawnych oznacza zdolność spółki do dokonywania w własnym imieniu czynności prawnych, czyli jako zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej.

Kto może być wspólnikiem w spółce z o.o.

Wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być:

 • osoba fizyczna, czyli każdy człowiek od chwili urodzenia śmierci;
 • osoba prawna są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną np. spółka z o.o.;
 • jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, czyli podmiot stosunku cywilnoprawnego, który nie posiada osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną np. wspólnota mieszkaniowa;

DARMOWE ZAŁOŻENIE SPÓŁKI

Załóż spółkę bez wychodzenia z domu

 • Usługa jest darmowa
 • Bez wizyty w urzędzie
 • Gwarancja satysfakcji

Chcę założyć spółkę  

Jeżeli umowa spółki lub ustawa nie zakłada szczególnych warunków współpracy, wspólnicy mają równa prawa i obowiązki. Do podstawowych praw wspólników należy:

 • prawo do kontroli spółki,
 • prawo głosu na zgromadzeniach wspólników,
 • prawo do udziału w zysku
 • prawo do wynagrodzenia za umorzony udział

Do głównych obowiązków należy m.in:

 • obowiązek wniesienia wkładu na pokrycie kapitału zakładowego
 • obowiązek pokrycia straty bilansowej

Księgowość online dla spółek z o.o.

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku od towarów i usług. Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz specyficznymi rozliczeniami VAT.