Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku od towarów i usług. Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach, podczas webinarów oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz specyficznymi rozliczeniami VAT.

Najczęściej wybieraną formą prowadzenia działalności gospodarczej jest jednoosobowa działalność gospodarcza. Kolejną formą prawną, która cieszy się dużym zainteresowaniem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kto może być wspólnikiem spółki z o.o.

 • Wspólnikiem spółki może być osoba fizyczna, prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej
 • Wspólnicy mają równe prawa i obowiązki chyba, że umowa spółki stanowi inaczej
 • Bycie wspólnikiem niesie za sobą prawa i obowiązki

Osobowość prawna

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością posiada własną osobowość prawną. Zdolność prawna uprawnia do bycia podmiotem praw i obowiązków prawnych. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nabywa osobowość prawną z chwilą wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

Zdolność do czynności prawnych oznacza zdolność spółki do dokonywania w własnym imieniu czynności prawnych, czyli jako zdolność do samodzielnego kształtowania swojej sytuacji prawnej.

Kto może być wspólnikiem w spółce z o.o.

Wspólnikami spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być:

 • osoba fizyczna, czyli każdy człowiek od chwili urodzenia śmierci;
 • osoba prawna są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną np. spółka z o.o.;
 • jednostka organizacyjna bez osobowości prawnej, czyli podmiot stosunku cywilnoprawnego, który nie posiada osobowości prawnej posiadająca zdolność prawną np. wspólnota mieszkaniowa;
Wspólnik spółki

Jeżeli umowa spółki lub ustawa nie zakłada szczególnych warunków współpracy, wspólnicy mają równa prawa i obowiązki. Do podstawowych praw wspólników należy:

 • prawo do kontroli spółki,
 • prawo głosu na zgromadzeniach wspólników,
 • prawo do udziału w zysku
 • prawo do wynagrodzenia za umorzony udział

Do głównych obowiązków należy m.in:

 • obowiązek wniesienia wkładu na pokrycie kapitału zakładowego
 • obowiązek pokrycia straty bilansowej