Czy jedna osoba wystarczy do założenia sp. zo.o.

W pigułce:

 • Do założenia spółki z o.o. wystarczy jedna osoba.
 • Dotychczasową jednoosobową działalność gospodarczą można przekształcić w jednoosobową spółkę z o.o.
 • Składki ZUS w jednoosobowej spółce pozostają takie same, jak w JDG.
 • Majątek przedsiębiorcy z JDG, po przekształceniu w spółkę, stanowi własność spółki i nie można nim dysponować tak swobodnie, jak w JDG.
 • Występuje podwójne opodatkowanie: najpierw od dochodów spółki (CIT), a następnie dochodów osoby fizycznej (PIT) przy wypłacie „dla siebie”. Można go uniknąć, minimalizując zyski spółki przez koszty własne, np. wynajem własnego lokalu na biuro spółki.

Podejmując decyzję o rozpoczęciu prowadzenia działalności, przyszły przedsiębiorca zastanawia się nad formą prawną prowadzonej działalności. Czy jedna osoba wystarczy do założenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością? Jakie obowiązki będzie miał prezes jednoosobowej spółki z o.o.?

Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością może założyć jedna osoba. Jednoosobowa spółka z o.o. jest spółką, w której jej założyciel staje się jedynym wspólnikiem, a zarazem jedynym członkiem zarządu.

W jednoosobowej spółce ZUS ten sam

Część przedsiębiorców rozważa otwarcie jednoosobowej spółki dla zoptymalizowania składek ZUS. Natomiast warto wiedzieć, że wspólnik jednoosobowej spółki jest traktowany na równi z przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą. Oznacza to, że w dalszym ciągu zostanie utrzymany obowiązek płacenia tzw. dużego ZUS.

Można więc powiedzieć, że przedsiębiorca szukający oszczędności w zakresie składek ZUS nie odczuje różnicy pomiędzy jednoosobową działalnością a jednoosobową spółką z o.o..

Własny majątek w spółce, podwójne opodatkowanie

Kolejny ważny aspekt, o którym należy wspomnieć, to rozgraniczenie majątku. W JDG majątek prywatny oraz majątek firmy stanowi jeden wspólny majątek właściciela. Zarobione pieniądze właściciel może wydawać na swoje cele prywatne. Dla ujęcia księgowego nie będzie miało znaczenia czy właściciel wypłaci sobie kwotę 100 zł, 1000 zł czy 10.000 zł.

Szukasz biura rachunkowego?

Poznaj nowy standard biura rachunkowego

 • Bez dojazdów do Księgowego
 • Bez papierowych faktur
 • Bez marnowania Twojego czasu
Znajdź Księgowego Nie masz firmy? Załóż firmę z inFakt

Nawet w przypadku jednoosobowej sp. z o.o. wygląda to całkiem inaczej. Spółka posiada własną osobowość prawną i stanowi całkowicie odrębny podmiot. Pomimo tego, że jej właściciel posiadający 100% udziałów wniósł cały kapitał zakładowy to od momentu utworzenia spółki, wniesiony majątek nie stanowi majątku właściciela. “Wspólnik” nie może swobodnie dysponować majątkiem spółki dla swoich celów prywatnych.

Tutaj może pojawić się kwestia podwójnego opodatkowania. Dochód osiągnięty przez spółkę podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych, następnie jeżeli jednoosobowy zarząd podejmie decyzję o wypłacie “sobie” środków dochodzi do opodatkowania podatkiem dochodowych od osób fizycznych.

Wydawałoby się, że prowadzenie jednoosobowej spółki nie ma sensu, moim zdaniem nic bardziej mylnego. Warto zaznaczyć, że sam mechanizm wyliczania podatku jest podobny do mechanizmu w jednoosobowej działalności gospodarczej. Oznacza to, że przychód spółki pomniejszany jest o koszty jego uzyskania. Natomiast plusem jest większy zakres możliwości generowania kosztów. Do kosztów można zaliczyć, wydatki poniesione na wynajem np.:

 • własnego lokalu udostępnionego spółce
 • prywatnego sprzętu komputerowego
 • środków transportu.

Załóż Spółkę z inFaktem

Zamów konsultację z ekspertem, który przedstawi ofertę i odpowie na Twoje pytania.

Hasło musi zawierać:
 • 8 znaków lub więcej
 • Małe i wielkie litery
 • Przynajmniej jedną cyfrę
Dla bezpieczeństwa stwórz mocne hasło, którego nie używasz na innych stronach.

Wynagrodzenie własne jako koszt

Dużym plusem jest możliwość zaliczenia do kosztów wynagrodzenia wypłaconego “samemu sobie”, dzięki temu w spółce może być utrzymany poziom majątku zapewniający płynność finansową ale nie powodujący obowiązku zapłaty podatku dochodowego (CIT).

Wypłata “wynagrodzenia” będzie bardzo ważną kwestią dla zaoszczędzenia własnych środków. Jeżeli spółka podpisze z “właścicielem” umowę o dzieło wówczas, wynagrodzenie zostanie opodatkowane na zasadach ogólnych. Oznacza to, że wynagrodzenie będzie opodatkowane stawką 18% lub 32%. Jeżeli wynagrodzenie zostanie potraktowane jako dywidenda wówczas będzie opodatkowane stawką 19% bez względu na wysokość wypłaconego wynagrodzenia. Korzystne jest także “wypłacanie” wynagrodzenia np. z tytułu najmu lokalu dla spółki, tego typu przychód zostanie opodatkowany stawką 8,5%, oczywiście po spełnieniu wszystkich formalności.

Trudno jednoznacznie stwierdzić czy jednoosobowa spółka jest rozwiązaniem lepszym lub gorszym niż jednoosobowa działalność gospodarczą. Moim zdaniem niewątpliwie na korzyść spółki należy zaliczyć szeroki katalog wydatków jaki można zaliczyć do kosztów. Dzięki temu pomimo płacenia dużych składek ZUS wspólnik zaoszczędzi na podatku dochodowym, co w konsekwencji może wychodzić dużo korzystniej niż podobne rozliczenie w JDG.

Księgowość online dla spółek z o.o.

 • Bez papieru
 • Bez dojazdów do księgowego
 • Bez marnowania Twojego czasu