Jak zarejestrować spółkę przez S24? Kiedy nie obejdzie się bez wizyty u notariusza?

Decydując się na rejestrację działalności, jednym z dylematów jest – jaką formę wybrać? Jednoosobową działalność gospodarczą czy spółkę? JDG to możliwość prowadzenia uproszczonej księgowości, ale za to spółka może okazać się bardziej korzystna podatkowo. W JDG odpowiedzialność za firmę spada na jednego właściciela. Z kolei znajdując wspólnika założenie spółki z o.o. wydaje się czymś naturalnym. Można tak rozważać bez końca.

Nie da się jednoznacznie odpowiedzieć, czy lepiej założyć JDG, czy spółkę. To wszystko zależy od rodzaju działalności, kapitału włożonego w firmę, przyjętego modelu rozwoju itd. Jednak nie ulega wątpliwości, że prowadzenie spółki z o.o. ma swoje wady i zalety. Ten wpis poświęcimy formalnościom, które należy dopełnić, aby stać się właścicielem firmy.

Spółka z o.o. – charakterystyka ogólna

Wg Kodeksu spółek handlowych, spółka z o.o. zaliczana jest do spółek kapitałowych. Spółka z o.o. posiada osobowość prawną oraz odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem. To właśnie dlatego spółka z o.o. jest tak chętnie wybierana przez przedsiębiorców. Otóż prowadzenie spółki wiąże się ograniczeniem ryzyka finansowego do utraty wkładu własnego.

Spółka z o.o. niekoniecznie musi być założona przez dwóch lub więcej wspólników. Polskie prawo przewiduje możliwość zarejestrowania jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. W tego typu spółce w zarządzie może zasiadać jako jedyny np. właściciel firmy. Dlatego są znane przypadki, kiedy prezes zarządu jest jednocześnie jego jedynym członkiem i jedynym wspólnikiem spółki.

Zakładanie spółki – krok po kroku

Założenie spółki z o.o. możliwe jest:

 • u notariusza,
 • przez internet.

Ten drugi wariant jest szybszy i tańszy (odchodzi taksa notarialna). Zakładanie spółki z o.o. przez internet to również wygoda, ponieważ odbywa się online.

Jednakże rejestracja spółki przez portal ma pewne ograniczenia – przede wszystkim brak możliwości istotnej ingerencji w treść umowy oraz wniesienie kapitału zakładowego wyłącznie w gotówce.

Dokumenty potrzebne do rejestracji spółki z o.o.

Nie bez powodu wspomnieliśmy, że rejestracja spółki z o.o. przez portal S24 jest wygodna. Złożenie wniosku przez internet działa podobnie jak zasada „jednego okienka” w urzędach. Nie trzeba oddzielnie występować o numery NIP i REGON – wszystko odbywa się automatycznie.

Dokumentem, który jest niezbędny, aby założyć firmę, jest umowa spółki wraz z :

 • listą wspólników,
 • oświadczeniem, czy spółka jest cudzoziemcem,
 • adresami do korespondencji wszystkich członków Zarządu,
 • adresami do korespondencji wszystkich osób uprawnionych do powoływania Zarządu (czyli wspólników lub członków Rady Nadzorczej, jeżeli taki organ jest powoływany),
 • oświadczeniem o pokryciu kapitału podpisanym przez Zarząd – oświadczenie nie jest obowiązkowe przy wnioskowaniu o rejestrację spółki (tzn. wniosek bez oświadczenia nie zostanie odrzucony), ale oświadczenie i tak trzeba złożyć – najpóźniej w ciągu 7 dni od rejestracji spółki w KRS (wiąże się to z opłatą w wysokości 40 zł, a oświadczenie składane wraz z wnioskiem rejestracyjnym jest darmowe).

Papiery urzędowe do złożenia po zarejestrowaniu spółki to:

 1. Deklaracja PCC-3 (podpisana przez zarząd spółki) – do złożenia w urzędzie skarbowym w terminie 14 dni.
 2. Zgłoszenie NIP-8 w urzędzie skarbowym w terminie 21 dni.
 3. Formularz VAT-R do urzędu skarbowego.
 4. Oświadczenie o pokryciu kapitału – jeżeli nie zostało dołączone do wniosku rejestracyjnego.

Podpisanie umowy spółki

Umowa to dokument regulujący zasady funkcjonowania spółki, podpisywany przez wspólników. Zawierając umowę u notariusza, mamy możliwość umieszczania w niej niestandardowych zapisów. Sporządzając umowę przez system S24 należy korzystać z udostępnionego wzorca, przez co nie ma dużego pola manewru co do treści dokumentu.

K.s.h mówi, że umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinna określać:

 • firmę i siedzibę spółki,
 • przedmiot działalności spółki,
 • wysokość kapitału zakładowego,
 • czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
 • liczbę i wartość nominalną udziałów objętych przez poszczególnych wspólników, czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony.

W momencie podpisania umowy, powstaje spółka z o.o. w organizacji i działa w takim trybie do momentu rejestracji w KRS. Taka spółka ma status ułomnej osoby prawnej. Może nabywać prawa, zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywana.

Wniesienie wkładów własnych

Minimalny kapitał zakładowy dla spółek z o.o. to 5 000 zł. Wzorcowy sposób postępowania to założenie rachunku bankowego na dane spółki i wpłacenie na niego wkładu.

Przypominamy, że zakładając firmę u notariusza, wkładem mogą być nieruchomości, maszyny, prawa autorskie itd. Taki niepieniężny kapitał nazywa się aportem.

Rejestracja spółki w KRS

Od dnia podpisania umowy spółki, wspólnicy mają 6 miesięcy, aby uzyskać wpis do KRS. Obecnie wszystkie wnioski do rejestru KRS są składane elektronicznie przez PRS (Portal Rejestrów Sądowych)

Wniosek należy od razu opłacić – dla spółek rejestrowanych metodą tradycyjną to koszt 500 zł. Dodatkowo dochodzi opłata 100 zł za ogłoszenie o wpisie w MSiG. Opłaty można dokonać poprzez system płatności podłączony pod PRS lub w tradycyjny sposób – na rachunek, który znajdziemy w systemie. W takim przypadku potwierdzenie opłaty należy dołączyć. do wniosku.

Od momentu wpisania spółki do rejestru, spółka zyskuje osobowość prawną i traci status osoby ułomnej prawnie. Jednakże, aby firma mogła prowadzić działalność, musi dopełnić formalności w urzędzie skarbowym.

Założenie spółki z o.o. – koszty

Każdego, kto chce wiedzieć, ile kosztuje założenie spółki z o.o., zainteresuje poniższe wyliczenie:

 • 5 000 zł to minimalna wartość wkładu początkowego,
 • 100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w MSiG,
 • 250 zł za wpis do KRS przy zakładaniu firmy przez internet albo 500 zł, jeżeli wybierzemy metodę tradycyjną,
 • 23,25 zł to podatek PCC, przy założeniu, że spółka ma kapitał początkowy 5 000 zł,
 • około 200 zł – na tyle można oszacować koszty odpisów umowy i innych potrzebnych dokumentów,
 • w przypadku rejestracji spółki u notariusza, taksa wynosi 195 zł netto (w przypadku wkładu 5 000 zł, im wyższy kapitał, tym opłata będzie wyższa).

PCC od rejestracji spółki z o.o.

W ciągu 14 dni od zawarcia spółki należy opłacić do urzędu skarbowego podatek od czynności cywilnoprawnych. Podatek wynosi 0,5% wysokości wnoszonego kapitału. Jednak niewiele osób wie, że od kwoty kapitału odejmuję się koszty rejestracji spółki. Zatem, jeżeli wkład własny wynosi 5 000, opłaty sądowe 350 zł, to PCC liczy się od kwoty 4 650 zł.

Rejestracja spółki z o.o. przez internet – krok po kroku

Aby założyć firmę przez internet, trzeba posiadać konto na portalu S24 i mieć możliwość podpisywania się podpisem elektronicznym kwalifikowanym albo Profilem Zaufanym. Ten drugi można uzyskać w kilka chwil, przy pomocy swojego konta bankowego. Powyższy wymóg dotyczy wszystkich wspólników spółki i ewentualnych osób, które będą ich reprezentować

Zakładanie spółki przez internet – dane, które musisz znać, składając wniosek:

 • nazwa spółki (pamiętaj, że konieczne jest oznaczenie „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”),
 • dane adresowe spółki,
 • lista wspólników,
 • kod PKD przedmiotu działalności firmy,
 • kapitał zakładowy (minimum 5 000 zł),
 • właściwy sąd rejestrowy.

Rejestracja umowy spółki

Zaloguj się do systemu i rozpocznij rejestrację spółki z o.o., klikając przycisk „Moje przedsiębiorstwa”, a następnie „Dodaj przedsiębiorstwo”. Uzupełnij nazwę firmy, formę prawną i siedzibę, kliknij Zapisz. Otworzy się kolejne okno, w którym powinieneś kliknąć zakładkę „Dokumenty”, a później „Nowy dokument”.

Zobaczysz listę standardowych dokumentów, których używa się, rejestrując spółkę albo dokonując zmian. Aby zarejestrować firmę wystarczy wybrać „Umowę spółki”. Wypełniając umowę, będziesz proszony o podanie danych, o których pisaliśmy we wcześniejszej części artykułu (kod PKD, wysokość wkładu początkowego itd.).

Podpisanie dokumentów i lista wspólników

Po zarejestrowaniu umowy, w kolejnym kroku kliknij okienko „Podpisz”. Umowę spółki muszą podpisać wszyscy wspólnicy. Wejdź ponownie w zakładkę „Dokumenty” i kliknij na „Nowy dokument”. Z dostępnych dokumentów wybierz „Listę wspólników”. Zauważ, że dane wspólników, zaciągnęły się z utworzonej Umowy. Podpiszę listę wspólników analogicznie, jak Umowę spółki.

Dołącz też:

 • oświadczenie o pokryciu kapitału podpisane przez Zarząd (to oświadczenie wyjątkowo można złożyć także po rejestracji w KRS – w terminie do 7 dni od uzyskania wpisu),
 • oświadczenie, czy Spółka jest cudzoziemcem,
 • adresy do korespondencji wszystkich członków Zarządu,
 • adresy do korespondencji wszystkich osób uprawnionych do powoływania Zarządu (czyli wspólników lub członków Rady Nadzorczej, jeżeli taki organ jest powoływany).

Opłata za rejestrację spółki z o.o przez internet

Koszty związane z rejestracją firmy przez internet opłacisz online, w portalu S24. Po poprawnej rejestracji dokumentów w systemie, zostaniesz przeniesiony do realizacji płatności. Koszty, które poniesiesz to:

 • 250 zł za wpis do KRS-u,
 • 100 zł za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym,
 • opłata dla operatora płatności.

Po udanym przejściu wszystkich kroków, wniosek o rejestrację spółki z o.o. trafi do wybranego sądu rejestrowego. Jednocześnie pójdą wnioski o numery NIP i REGON. Nie dostaniesz powiadomienia listownego o nadaniu tych numerów, ale stosowna informacja przyjdzie przez portal S24. Wystarczy zalogować się do systemu, wybrać „Moje przedsiębiorstwo”, a następnie kliknąć przycisk „Korespondencja”.

Specjalista ds. podatków zajmujący się tematyką podatku VAT oraz CIT (PIT). Obecnie wspiera księgowych i przedsiębiorców na szkoleniach oraz w publikowanych artykułach na blogach inFakt. Interesuje się kryptowalutami, transakcjami zagranicznymi oraz ewidencją zdarzeń gospodarczy w księgach handlowych.

Fakturowanie i księgowość w Twoim telefonie!

Wystawiaj faktury oraz prowadź księgowość prost z telefonu! Księgowość firmy jeszcze nigdy nie była tak prosta! Dowiedz się więcej

Pobierz z App Store inFakt - fakturowanie i księgowość na iPhone

"Program zajmuje się w prosty i przyjazny sposób tą szarą i nudną stroną prowadzenia firmy"

Logo MyApple
Pobierz z Google play Nowa aplikacja do fakturowania na Androida

"Aplikacja mobilna to naturalne uzupełnienie możliwości, które daje Program do Fakturowania inFakt"