Kapitał zakładowy spółki z o.o. Co to jest, ile wynosi i jak go wnieść?

Michalina Miotk

Zakładając spółkę z o.o., jej wspólnicy muszą pokryć kapitał zakładowy. Czy wiesz, ile wynosi minimalny kapitał zakładowy spółki? Zastanawiasz się, w jakie formie może on być wniesiony i kiedy wpłata pieniężna będzie najkorzystniejsza? Poniżej znajdziesz odpowiedzi na te i inne pytania.

Czym jest kapitał zakładowy w spółce z o.o. i jak go wnieść?

Najprościej mówiąc, kapitał zakładowy spółki z o.o. stanowi jej majątek. W skład tego majątku mogą wchodzić różne składniki przekazane przez założycieli na bieżącą działalność i rozwój spółki. Najczęściej są to: środki pieniężne, nieruchomości i ruchomości (np. samochody, maszyny czy specjalistyczny sprzęt). Jednocześnie kapitał zakładowy jest elementem niezbędnym do powstania spółki. 

Kapitał zakładowy spółki z o.o. może zostać wniesiony na dwa sposoby – w formie:

 • gotówkowej – przelewem na rachunek bankowy spółki z o.o.;
 • bezgotówkowej (jako aport) – aportem nie może być jednak choćby świadczenie pracy, bo wkład musi być m.in. możliwy do wyceny i zbywalny. 

Ile wynosi kapitał zakładowy spółki z o.o.?

Założyciele spółki z o.o. mają pewną dowolność w kwestii wysokości kapitału zakładowego, chociaż muszą pamiętać o jego kwocie minimalnej. Aktualnie minimalny kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 5000 zł. Branża czy skala działalności przedsiębiorstwa nie powodują zmiany tej kwoty. Jednocześnie nie istnieje górna granica wysokości kapitału zakładowego spółki z o.o. 

Wnosząc kapitał zakładowy do spółki z o.o., wspólnik otrzymuje udziały. W przypadku udziałów trzeba pamiętać o następujących zasadach:

 • wartość nominalna udziału nie może być niższa niż 50 zł;
 • suma wszystkich udziałów musi być równa wysokości kapitału zakładowego.

Jeżeli spółkę powołuje dwóch wspólników, to muszą oni rozdysponować pomiędzy sobą udziały. Zakładając, że udziałów jest 100, to podział wcale nie musi wynosić 50/50 – równie dobrze jeden wspólnik może otrzymać np. 60 udziałów, a drugi 40 udziałów.

box-icon

Przykład 1

Spółkę z o.o. powołało 4 wspólników. Ustalili oni, że kapitał zakładowy będzie wynosił 40 000 zł. Wartość nominalna udziału została określona na kwotę 100 zł. W rezultacie każdy ze wspólników otrzymał 100 udziałów. 

Kapitał zakładowy spółki z o.o. jest jednym z czynników, od których zależy wysokość podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) od umowy spółki. Stawka PCC to 0,5 proc. podstawy opodatkowania (wartość kapitału minus koszty: wpisu do KRS i ogłoszenia w „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”). 

Czy kapitał zakładowy trzeba wpłacić w całości?

W przypadku spółki z o.o. kapitał zakładowy musi zostać pokryty w wysokości zadeklarowanej przez założycieli. Należy go przy tym wnieść w całości jeszcze przed złożeniem wniosku o rejestrację spółki. Dodatkowo zarząd spółki z o.o. ma obowiązek dostarczyć oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego. Oświadczenie to składa się do sądu rejestrowego w ciągu 7 dni od dnia wpisu spółki do rejestru. Ta czynność będzie jednak zbędna, gdy oświadczenie zostanie dołączone do zgłoszenia spółki.

Założenie spółki z o.o. jest możliwe na dwa sposoby: online (za pośrednictwem portalu S24, który jest prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości) i drogą tradycyjną. Wybór ścieżki warto dobrze przemyśleć ze względu na następujące różnice:

 • online – kapitał zakładowy spółki z o.o. może zostać wniesiony wyłącznie w formie pieniężnej, z kolei oświadczenie o pokryciu kapitału zakładowego można złożyć na Portalu Rejestrów Sądowych;
 • droga tradycyjna – to jedyne rozwiązanie, gdy kapitał w całości lub części zostanie wniesiony w formie bezgotówkowej; nie obejdzie się bez wizyty u notariusza, a koszty będą wyższe.
box-icon

Przykład 2

Dwóch przedsiębiorców rozważa założenie spółki z o.o. Planują oni pokryć kapitał zakładowy w gotówce. Jeżeli wspólnicy założą spółkę za pośrednictwem portalu S24, to zapłacą 250 zł tytułem opłaty sądowej. Wybór tradycyjnej ścieżki oznacza, że opłata wzrośnie do 500 zł.

Jakie funkcje pełni kapitał zakładowy w spółce z o.o.?

Kapitał zakładowy pełni kilka funkcji. W początkowym okresie istnienia spółki pozwala jej funkcjonować na rynku – spółka zyskuje finansowanie, co oznacza, że może regulować zaciągane zobowiązania (np. płacić za zamówione towary i usługi). Nie jest to jednak jedyny cel, w jakim ustanowiony został kapitał zakładowy.

Inne cele kapitału zakładowego w spółce z o.o.:

 • funkcja prawna – ponieważ kapitał zakładowy zostaje podzielony na udziały, które są następnie obejmowane przez wspólników, to w konsekwencji możliwe jest określenie pozycji każdego ze wspólników w spółce;
 • funkcja gwarancyjna (zabezpieczenie dla kontrahentów spółki z o.o.) – gdyby doszło do niewypłacalności spółki, wierzyciele mogą liczyć, że odzyskają środki do kwoty wpłaconej tytułem kapitału zakładowego. 

W drugim przypadku trzeba jednak pamiętać, że wspólnicy mogą korzystać z wpłaconej kwoty. Środki mogą zostać przeznaczone na zakup np. nieruchomości lub ruchomości. 

box-icon

Przykład 3

Kapitał zakładowy spółki z o.o. wynosi 10 000 zł. Po wpłaceniu tych środków przez wspólników spółka zakupiła komputer (4000 zł) i specjalistyczne oprogramowanie (1500 zł), aby móc realizować pozyskiwane zlecenia.

Czy wysokość kapitału zakładowego ma znaczenie?

Jeżeli planujesz założyć spółkę z o.o., to możesz uznać, że spełnienie minimalnych wymogów w zakresie kapitału zakładowego jest wystarczające. Niestety, nie zawsze tak będzie. Dlaczego? Dla potencjalnych kontrahentów wysokość kapitału zakładowego często jest istotną informacją – to punkt wyjścia do oceny sytuacji majątkowej spółki.

Duże spółki, które prowadzą działalność na szeroką skalę, niemal nigdy nie ograniczają się do kapitału zakładowego w minimalnej wysokości – przeciwnie, często dążą do jego zwiększenia. W ten sposób sygnalizują one potencjalnym partnerom biznesowym i klientom rozmiar prowadzonej działalności. Oczywiście jest to pewne uproszczenie – aby poznać kondycję finansową spółki, należy dokładnie przeanalizować m.in. jej sprawozdanie finansowe. Więcej na ten temat: Sprawdzenie kontrahenta. Jak zweryfikować wiarygodność firmy?

Z inFaktem założysz spółkę z o.o. wygodnie online, bez wychodzenia z domu. Dedykowana Księgowa lub Księgowy przeprowadzi Cię przez cały proces rejestracji spółki i wesprze we wszystkich formalnościach. Później poprowadzi księgowość Twojej spółki z o.o. Sprawdź!

Załóż Spółkę z inFaktem

Zamów darmową konsultację z ekspertem


  Michalina Miotk
  Od 2010 r. zajmuję się pisaniem o księgowości, biznesie, finansach i ubezpieczeniach. Śledzę zmiany w przepisach podatkowych i tłumaczę je prostym językiem. Mieszkam nad morzem i w pełni z tego korzystam.